Częstochowa: W piątek akcja na temat łamania praw człowieka w Chinach

W piątek w Częstochowie przeprowadzona zostanie akcja informacyjna na temat rażącego łamania praw człowieka w Chinach, a w szczególności masowej grabieży organów od więźniów sumienia, co dotyczy przede wszystkim praktykujących Falun Dafa (Falun Gong), prawdopodobnie największej grupy prześladowanej obecnie na świecie za swoje przekonania. Akcja będzie miała miejsce przy "Kwadratach" u zbiegu Alei NMPanny i Alei Wolności w godzinach od ok. 12 - 16. Będą zbierane podpisy pod petycją do polskich władz przeciwko ludobójstwu i pokazywane przyciągające uwagę ćwiczenia. Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, to nie przyjmująca form religijnych chińska praktyka samodoskonalenia ciała, umysłu i ducha, opierająca się na fundamentalnych zasadach prawdy, życzliwości i cierpliwości. 

Według sondaży przeprowadzonych przez pekińskie władze przed rokiem 1999, liczba uprawiających ją od momentu jej pojawienia się w 1992 roku, wzrosła z kilkudziesięciu tysięcy osób do 70, a jak niektórzy podają, do blisko 100 milionów.

Co było przyczyną tak lawinowego zainteresowania Falun Dafa? Trudno w zachodnich warunkach w ogóle zdać sobie sprawę, do jakiego stopnia zniszczono w Chinach w ciągu 60 ostatnich lat wszelką tradycję, niezależność myśli, a wraz z tym niezbywalne moralne zasady. Przekonanie o istnieniu łączności pomiędzy Niebem a Ziemią stanowiło wcześniej podstawę chińskiej cywilizacji i kultury. Nauki Li Hongdży, twórcy Falun Dafa, przywróciły ludziom wiarę w istnienie i najgłębszy sens tych podstawowych niezbywalnych wartości, deptanych i eliminowanych w bezwzględny sposób przez reżim, wartości, według których dobro zawsze zostaje wynagrodzone, a zło zawsze spotka się z karą. 

Początkowo Falun Dafa zostało przyjęte przez władze z otwartymi rękami ze względu na szeroko udokumentowane korzyści zdrowotne płynące z jego uprawiania. Z ankiety Narodowej Komisji Sportu przeprowadzonej na grupie 12 tysięcy osób wynikało, że wyleczalność z wszelkich chorób przekracza znacznie ponad 90 % przypadków, co dawało państwu możliwość zaoszczędzenia miliardów juanów. Praktykę z wielkim zapałem podjęli wysokiego szczebla urzędnicy państwowi, służby mundurowe, jak i miliony zwykłych obywateli. Kiedy w 1996 roku wydano w Pekinie główną książkę Falun Dafa Dżuan Falun (Obracając Kołem Prawa), która wybiła się na szczyty list bestsellerowych, wśród części establishmentu władzy pojawiły się obawy, że pseudomarksistowska ideologia nie będzie w stanie konkurować ze zjawiskiem głęboko duchowym, co więcej solidnie zakorzenionym w tradycyjnej chińskiej kulturze, które w tak szybkim tempie zyskiwało sobie zwolenników. 

Z zachodniego punktu widzenia fenomen Falun Dafa można określić mianem ruchu moralnej odnowy i nasuwają się tutaj analogie do sytuacji w Polsce z lat 1979 -1980. I początkowo ta zmiana świadomości w Polsce nie była w gruncie rzeczy również skierowana przeciwko komukolwiek, miała równie apolityczny charakter. Objęła ludzi zarówno religijnych, niereligijnych jak i areligijnych. W tradycji chińskiej żadna prawdziwa kultywacja z samego założenia nie może mieć nic wspólnego ani z uprawianiem polityki, ani władzy. 

Według oficjalnych sondaży z 1998 roku liczba Chińczyków praktykujących Falun Dafa przekraczała liczbę członków partii. Pomimo sprzeciwu ze strony większości członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh, ówczesny jej przywódca Dziang Zemin przeforsował w lipcu 1999 roku decyzję o delegalizacji. 

 Od kilkunastu lat reżim w Chinach wykorzystując wszystkie szczeble aparatu władzy (ze specjalnym biurem 610 na czele, przypominającym gestapo, albo bezpiekę, o budżecie przekraczającym budżet Ministerstwa Obrony), represjonuje w najbardziej brutalny i metodyczny sposób praktykujących Falun Dafa. Sprawdzano dom po domu, każdą wioskę, dzielnicę, wszystkie instytucje, zakłady pracy, a ludzie, często zachowujący anonimowość, wywożeni byli setkami tysięcy bydlęcymi wagonami w nieznanym kierunku.

 
W samym Pekinie zaaresztowano na wiosnę 2001 roku ich około 800 tysięcy. Trudno ustalić liczbę osób osadzonych od momentu wszczęcia prześladowań w obozach pracy i torturowanych za to, że nie chcą odstąpić od swoich przekonań, wiary w istnienie imponderabiliów, wyższych niezbywalnych wartości. Większość poważnych komentatorów szacuje, że sięga ona kilku milionów. Jest wśród nich bardzo duża ilość kobiet traktowanych ze szczególnym bestialstwem. Dr Manfred Nowak, Sprawozdawca Specjalny ds. Tortur z ramienia ONZ, ocenił po wizycie w Chinach w listopadzie 2005 r., że praktykujący Falun Dafa stanowią ponad połowę wszystkich osadzonych w chińskich obozach pracy (obozach śmierci). Centrum Informacyjne Falun Dafa udokumentowało ponad 3600 przypadków zgonu praktykujących wskutek tortur. W żadnej mierze nie oddaje to ich faktycznej liczby, która sięga co najmniej dziesiątek tysięcy . 

Wykraczającym poza wszelkie granice człowieczeństwa - i wykraczającym poza dotychczasowe rozumienie pojęcia ludobójstwa - jest stosowane na szeroką skalę pobieranie od żywych ludzi Falun Dafa organów do transplantacji. Niezależne śledztwo prowadził w tej sprawie m.in. Edward McMillan-Scott, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a 2007 roku ukazał się obszerny raport Krwawe Żniwo autorstwa Davida Kilgoura i Davida Matasa, międzynarodowych specjalistów zajmujących się obroną praw człowieka. Według oficjalnych chińskich statystyk liczba dokonywanych rokrocznie transplantacji przekracza w tym kraju 10 tysięcy. Dochodzenia jednoznacznie wykazują, że organy praktykujących Falun Dafa są ich podstawowym źródłem. Tylko dzięki istnieniu banku niepoliczalnej ilości żywych ludzi gotowych do zabicia (jedynie oni przechodzą w obozach pracy badania lekarskie) możliwe jest odnalezienie odpowiedniego dawcy w ciągu tygodnia, czy miesiąca. O ostatecznym sukcesie pojedynczej operacji w chińskich warunkach przy "nadmiarze" dawców decyduje przede wszystkim ilość zamordowanych w tym celu ludzi. W przypadku biorców z innych ras ilość ta musi być zwielokrotniona. Lekarze z całego świata kierujący pacjentów do Chin powinni mieć tego świadomość. 


Więcej informacji:
www.faluninfo.pl
www.david-kilgour.com
pl.clearharmony.net
https://dafoh.org/

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.