Polska: Akcja Falun Gong w Częstochowie


18 stycznia 2013 r. odbyła się kolejna akcja Falun Gong. Tym razem praktykujący odwiedzili Częstochowę, ktόrzy przybyli z Warszawy, Gliwic i Krakowa.
Dwójka z nich to chińscy praktykujący. 

Akcja miała miejsce przy tzw. Kwadratach, przy zbiegu dwóch głównych ulic: Al. Najświętszej Panny Marii biegnącej do klasztoru z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i Al. Wolności w godzinach od 11 do 17 przy dosyć mroźnej pogodzie. 

W przeddzień zostały zawiadomione miejscowe media i w czasie trwania akcji praktykujący udzielili wywiadόw miejscowej telewizji Orion, radiu Katowice i jednej z miejscowych gazet.
Wszyscy dziennikarze podpisali się pod petycja do polskich władz przeciwko prześladowaniom Falun Gong. Natomiast gazeta Dziennik Zachodni obejmująca swoim zasięgiem region całego Śląska i okolic zamieściła w całości na swojej stronie obszerną kilkustronicową informację na temat Falun Dafa, która zawsze podawana jest w związku z Akcją również najważniejszym przedstawicielom 
władz na danym terenie.
W Częstochowie zrobiono to rok temu, podczas poprzedniej akcji w tym mieście.

Praktykujący wyjaśniali fakty i rozdawali ulotki. Zebrano ponad 400 podpisów pod petycją.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.