Wysławiając Mistrza i Dafa (z komentarzem Mistrza)

Oto niektóre z moich zrozumień do których doszedłem w trakcie kultywacji w okresie rektyfikacji Fa i studiowania wykładów Mistrza. Chciałem po prostu podzielić się nimi z innymi praktykującymi.

W okresie degeneracji i destrukcji, istoty ze starego kosmosu wciąż mają naturę Buddy. Jednakże, podczas gdy wielki firmament znajduje się w okresie rozpadu, żadna istota nie można uciec i przeznaczenie to jest nieuniknione. Ponieważ co się tyczy natury Buddy istot ze starego kosmosu to niemożliwe jest danie im nadziei na utrzymanie ich istnienia. Mistrz przybył przynosząc ze sobą najbardziej oryginalne, doskonałe i wszechogarniające Fa, wkroczył w tym okresie historii kosmosu, który jest już bliski stadium rozpadu. To wykuło los wszystkich istot w starym kosmosie, jak również pełną podstawę dla istot, które są w stanie wkroczyć w całkowicie nowy kosmos. Mistrz był tym, który przyniósł nadzieję na życia istot starego kosmosu, a to Mistrz był tym, który przyznaje istotom ze starego kosmosu możliwość wejścia w przyszłość, która nie ma związku z ich przeszłością.

Jednak przybywając z powodu tworzenia się jednej myśli, Mistrz wydawał się być wielkim życzeniem starego kosmosu, a zupełnie nowe Fa kosmosu, które Mistrz przyniósł ​​zostało zinterpretowane przez istoty ze starego kosmosu, jako coś z tego starego kosmosu - rozumiane jako esencja tego, co zostało potwierdzone i do czego oświecono się w tym starym kosmosie - i widzieli oni Mistrza jako istotę z tego starego kosmosu. Więc istoty ze starego kosmosu i siła, która została uformowana przez stary kosmos oceniały Mistrza i Dafa używając swoich wąskich horyzontów, wypaczonej inteligencji oraz sposobów myślenia, i nigdy nie potrafili spojrzeć z właściwej perspektywy by znaleźć relację między Mistrzem, rektyfikacją Fa, Dafa, i kultywującymi Dafa. Posunęli się nawet tak daleko, że próbowali manipulować Mistrzem i poważnie utrudniają rektyfikacji Fa, chcąc narzucić to, czego chcą od zupełnie nowego Dafa. W obliczu nieskończenie podniosłej rangi Dafa i potężnej mocy, stało się to sposobem tych istot na określenie swojej przyszłości poddawanie się samodzielnej eliminacji.

Siła starego kosmosu działała w oparciu o zdegenerowane pojęcia i zasady okresu degeneracji i zniszczenia pochodzące z tamtego kosmosu, a wszystko, co nałożyli oni na Mistrza, rektyfikację Fa, Dafa i kultywujących - i ogromne udręki, które stworzyli dla istot ze starego kosmosu - wszystko to stworzyło poważny test: czy czujące istoty tego kosmosu mogą przejść do przyszłości i w jaki sposób dzisiejsi kultywujący Dafa przejdą do przyszłości. Dla dzisiejszych kultywujących Dafa, to jak rozumieją Mistrza i Dafa i jak naprawdę wytrwale wierzą w Mistrza i pozostały wierni Dafa - to jest ekstremalnie przenikliwą, złożoną i poważną kwestią. Jest tak dlatego, że Mistrz i Fa zupełnie nowego kosmosu nie mają połączenia ze starym kosmosem i istotami ze starego kosmosu. Innymi słowy, wszystko, co stare siły kosmosu zrobiły i wszystko, co nakładają na Mistrza i Dafa tworzą wewnątrz swojego własnego wymiaru; z praktycznego i podstawowego punktu widzenia nie działają one zgodnie z prawem i nie są uznane przez Mistrza. Myślę, że brak uznania objawia się w obietnicy, którą uczniowie Dafa złożyli Mistrzowi w ciągu historii, i przejawiło się to w historycznej misji ratowania istot, która jest realizowana przez dzisiejszych uczniów Dafa. Nie możemy zagubić się w tym wszystkim co zostało na nas nałożone i co wkrótce się zakończy.

Stare siły, zgodnie z zasadami starego kosmosu i zdegenerowanymi pojęciami, narzucają pewne sprawy i próbują manipulować manifestacjami Mistrza i uczniów Dafa w tym starym kosmosie. Na przykład, jak opowiadał Mistrz w swoich wykładach, że używali gongu Mistrza, do stworzenia podobizny Mistrza aby tworzyć zakłócenia u kultywujących, posuwali się nawet tak daleko by wierzchniego używać ciała Mistrza by powodować zakłócenia. Na przykład, stare siły zaaranżowały aby data urodzin Siakjamuniego i Mistrza przypadała na ten sam dzień. Podczas tych niegodziwych prześladowań, kwestia "zmiany daty urodzin" wprowadzała w błąd i zatruwała umysły wielu ludzi i czujących istot. Stare siły zaaranżowały dla niektórych praktykujących "osiągnięcie Oświecenia" poprzez karmę chorobową. Wierzą oni, że: takie ogromne Fa wiąże się z bezpieczeństwem przyszłego kosmosu, więc kultywujący muszą być dokładnie testowani i eliminowani - testowani pod kątem tego, czy dzisiejsi kultywujący gdy zostaną skonfrontowani ze surową "rzeczywistością", to czy nadal pozostaną wytrwali w kultywacji i nie zwątpią albo czy nie zrezygnują. Zorganizowali nawet taką demoniczną, ogromną udrękę jak "samospalenia", użyli tego sposobu do wyeliminowania tych czujących istot kosmosu, których chcieli się pozbyć. Obejmuje to zmuszanie praktykujących i uczniów Dafa do pisania "listów o odejściu", "listów skruchy" i innych rzeczy, aby spowodować upadek kultywujących, sposoby zła posunęły się do takiego stopnia, że stworzyły nawet "grupy transformacji" i inne tego typu rzeczy mające na celu kompletne zrujnowanie kultywujących. Tego typu rzeczy z zakresu aranżacji starych sił są specyficzne i skomplikowane, ale rezultat tego jest taki, że w rektyfikacji Fa nie tylko niszczą one czujące istnienia i eliminują praktykujących, ale w tym samym czasie doprowadzają także do swojego własnego zniszczenia.

Moje główne zrozumienie jest takie: Mistrz i Dafa, które nie mogą być powiązane i wypowiedziane językiem starego kosmosu, zasadniczo nie mają połączenia ze starym kosmosem, istotami w kosmosie, lub koncepcjami i aranżacjami starych sił. Siły starego kosmosu, w zakresie swojej mocy, stworzyły manifestację dyktowania ich starych, zdegenerowanych rzeczy Mistrzowi i Dafa, i ta manifestacja w tym wymiarze dla czujących istot wygląda na "solidną i konkretną". Jednakże absolutnie nie jest to oryginalna wola Mistrza i prawdziwa manifestacja, ani nie jest to prawdziwy obraz Dafa. Zamiast tego, są one iluzjami, które stworzyły ​​stare siły dla czujących istot kosmosu wewnątrz ich wymiaru w ramach wybierania przez nie samozniszczenia. W świecie ludzi, jak te iluzje manifestują się jako niezliczone oczywiste kłamstwa i nawet jako niektóre "solidne i konkretne" manifestacje sytuacji kultywujących i praktykujących, a nawet ośmielają się robić rzeczy względem Nauczyciela. Ludzie na całym świecie wierzą, że to prawda, wielu kultywujących uważa je za prawdziwe, ale te istoty, które zostały oszukane nie mogą poznać prawdziwej sytuacji. Wszystkie te "solidne, konkretne fakty i zjawiska" są dokładnie działaniami starych sił w procesie ich samozniszczenia, i są one również surowymi testami na przyszłość czujących istot i kultywujących. Przejawy tego, co zostało narzucone Mistrzowi, Dafa i uczniom Dafa skończą się wraz z przeminięciem starego kosmosu. Dokładnie w trakcie tego procesu uczniowie Dafa mogą wypełniać swoje przysięgi i ukończyć swoje wspaniałe, historyczne misje. Gdy przejawi się zupełnie nowy kosmos, czujące istoty znajdujące się wewnątrz nie będą mogły być oszukane przez stare siły, będą świadkami wielkiego życzenia Mistrza i bezgranicznej łaski Buddy. Istoty, pełne nieskończonego podziwu i niewypowiedzianej wdzięczności, oddadzą najwyższą cześć Czcigodnemu Mistrzowi, Buddzie, który dał to wszystko co nowe, którego nie potrafimy zdefiniować ani nawet wychwalać językiem zupełnie nowego kosmosu.

W tym czasie, gdy ostatnie manifestacje starego kosmosu szybko przemijają, ludzie na całym świecie, a zwłaszcza liczni kultywujący, którzy zostali oszukani przez wszystkie iluzje stworzone przez stare siły, muszą być jeszcze bardziej racjonalni i mieć jasny umysł. "Oderwanie się" od Mistrza i Dafa, brak szacunku do Mistrza i Dafa, zaprzeczanie rektyfikacji Fa i uprawomocnianiu Fa - bez względu na to, jakich ludzie używają słów lub fantazyjnych wymówek lub wykrętów i usprawiedliwiają to zachowanie - jest błędne. Nawet patrząc na to z punktu widzenia zasad starego kosmosu, to jest to całkowicie błędne i osoba poniesie w swoim własnym życiu ogromne, konkretne straty. "Solidne, konkretne" kłamstwa i "fakty" wymyślone przez siły starego kosmosu nie mogą się stać dla prawdziwie wspaniałego kultywującego powodem zwątpienia w Mistrza i Dafa, i jeśli ktoś użyje jej jako wymówki dla swojego własnego zejścia na manowce, następnie ta część, która szukała usprawiedliwienia z pewnością ulegnie dezintegracji wraz ze starym kosmosem. Ale w przyszłości ukutej przez najwspanialsze Fa, jeśli jakaś część licznego życia ludzi, którzy oświecili się według ścieżki zła będzie w stanie przeżyć, to straty poniesione przez ich nieodpowiedzialność za nich samych będą nieodwracalne. Chcę powiedzieć tym ludziom, którzy oświecili się według ścieżki zła: nie używajcie wymówek, że stare siły coś wam dyktowały, aby się bronić i argumentować, i nie myślcie, że nowe standardy kosmosu zostaną zaniżone ze względu na wam podobnych, a co gorsza nie "ściągajcie w dół" z zazdrości niezłomnych praktykujących. Wspaniała przyszłość danego życia nie leży w jego własnej wyobraźni, ani jego przyszłość nie zależy od jego własnych projektów. Nie pozostało nazbyt wiele czasu w trakcie rektyfikacji Fa i prawdziwe wyniki dotyczące przyszłości zależą od własnego bieżącego postępowania każdego z nas. Spójrz wstecz i przypomnij sobie czy rzeczywiście przyrzekałeś w przeszłości i wyraźnie rozpoznaj aktualną misję uczniów Dafa. Ceń te pozostające nieliczne szanse!

Komentarz Mistrza:
Ten artykuł jest bardzo dobrze napisany, autor ma bardzo jasne zrozumienie odnośnie rektyfikacji Fa przez Mistrza i dawania świadectwa Fa przez uczniów Dafa. Gdyby wszyscy uczniowie Dafa mogli być tak racjonalni i mieć jasny umysł odnośnie tego, oraz mieć prawe myśli i prawe czyny dając świadectwo Fa, wtedy nie byłoby już prześladowań, a zło nie miałoby żadnych luk do wykorzystania. Nie jest dla mnie ważne, kto napisał ten artykuł. Polecam go tak długo, jak to, co jest ujęte [w danym artykule] jest czymś skutecznym w dawaniu świadectwa Fa przez studentów - nawet w przypadku, gdyby artykuł napisał ktoś, kto sprzeciwia się nam. Jest tak dlatego, że w rzeczywistości ocalamy wszystkie istoty, a tak długo, jak prześladowania nie zakończą się i kultywacyjna podróż uczniów Dafa nie zostanie zakończona, ofiarowuje to ludziom szanse i daje im nadzieję.

Li Hongdży
29 sierpnia 2003

http://en.minghui.org/emh/articles/2003/8/30/39707.html

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.