Słowacja: Czuwanie przy świecach w Sylwestra wezwaniem o sprawiedliwości dla Falun Gong

(Minghui.org) Na Sylwestra, praktykujący Falun Gong zorganizowali czuwanie przy świecach przed ambasadą ChRL w Bratysławie, aby wezwać do zakończenia trwających 15 lat prześladowań Falun Gong w Chinach, a także upamiętnić praktykujących zamordowanych przez reżim. Ten szczególny czas napomniał praktykujących, by weszli w Nowy Rok z życzeniem zakończenia tych nieludzkich prześladowań.

Świece rozświetlały baner z napisem "Pociągnąć Jiang Zemina do sprawiedliwości", który za czasów swej prezydentury jako I sekretarz Komunistycznej Partii Chin, osobiście zainicjował prześladowania Falun Gong.


W dniu 10 czerwca 1999 r., Jiang Zemin powołał specjalną jednostkę - "Biuro 610", której głównym zadaniem jest likwidacja praktykujących. Jednostka stoi całkowicie poza prawem, mając absolutną władzę nad systemem politycznym i sądowniczym, nie jest też ograniczona konstytucją. Gdy Jiang formalnie rozpoczął represje 20 lipca 1999 r. wydał "Biurom 610" rozkaz realizacji polityki eksterminacji praktykujących Falun Gong wobec następujących dyrektyw:

"Zniesławić, doprowadzić do bankructwa i zniszczyć fizycznie".
"Jeśli praktykujący zostanie pobity na śmierć, będzie się to liczyło jako samobójstwo".
"Bezpośrednio skremować zwłoki, bez potrzeby identyfikacji osoby". [Źródło: http://en.minghui.org/emh/articles/2004/10/25/53799.html].

Do tego dnia, udało się udokumentować przypadki ponad 3844 praktykujących Falun Gong, którzy zmarli w wyniku prześladowań, z których większość zginęła w agonii tortur.

Według Światowej Organizacji do Badań Prześladowań Falun Gong (WOIPFG), Jiang Zemin nakazał usuwanie organów wewnętrznych praktykującym, by zapewnić ich śmierć. Pięćdziesiąt dwa dowody zgromadzone przez niezależnych śledczych Davida Matasa i Davida Kilgoura pokazują, że od 2000 do 2005 roku, w Chinach wykonano prawie 41,500 niezidentyfikowanych transplantacji. Jedyne najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie źródła tych organów, wskazuje na praktykujących Falun Gong, masowo przetrzymywanych w systemie więziennictwa i obozów pracy.

Praktykujący w Bratysławie chcą podnieść świadomość społeczną na temat prześladowań i wierzą, że Jiang Zemin i inni sprawcy wkrótce zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.