Idiom: Spóźnialscy wyprzedzają starych (後來居上)
Cesarski urzędnik Ji An, udał się do sądu i doradził cesarzowi, aby w zarządzaniu urzędnikami, wziął przykład od rolników, którzy wykorzystują dawno ścięte drewno w pierwszej kolejności do gotowania, więc spóźnialscy nie powinni przewyższać starych. (Ilustracja Catherine Chang, The Epoch Times)

Ji An był cesarskim urzędnikiem w okresie panowania Cesarza Wu w okresie Zachodniej Dynastii Han (206 p.n.e. - 23 n.e.). Był szczerą, prostą osobą, która nie bała się potężnych.

Nawet bezpośrednio upominał cesarza, gdy ten popełniał jakiś błąd. Niezadowolony bezpośredniością Ji Ana, Cesarz Wu zdegradował go i wysłał do pracy w oddalonym regionie.

Ji An wykonywał wspaniałą robotę, zarządzał regionem w idealnym porządku, jednak, minęło wiele lat zanim wezwano go z powrotem do pałacu. Tym razem jednak, dano mu nieco wyższą pozycję.

Pewnego dnia podczas posiedzenia sądu, cesarz ogłosił, iż wprowadzi politykę pobłażliwości i życzliwości dla zwykłych ludzi.

Ji An wtedy zapytał go: "Dlaczego Wasza Wysokość tak się przejmuje i udaje wprowadzenie polityki dobroci i sprawiedliwości, gdy sam jesteś tak chciwy i skąpy?".

Słysząc to pytanie, cesarz bardzo się zdenerwował i oświadczył zamknięcie posiedzenia.

Po jakimś czasie, dwóch urzędników, którzy byli pod Ji Anem, bardzo szybko awansowali. Ponieważ wiedzieli jak zadowolić cesarza, jeden z nich został premierem, a drugi cesarskim doradcą. Będąc przewyższonym przez dwóch młodzieńców, Ji An, oczywiście nie był zadowolony.

Ji An udał się do sądu i powiedział do cesarza: "Wasza Wysokość, rolnik zostawia świeżo ścięte drewno do wyschnięcia na pewien czasu i korzysta z wysuszonego wcześniej drewna, aby rozpalić ogień do gotowania. Powinieneś używać tej samej zasady w zarządzaniu urzędnikami. Jednak teraz spóźnialscy przewyższają starych".

Cesarz zrozumiał co Ji An miał na myśli, ale nic nie powiedział.

Po tym jak Ji An odszedł, cesarz zwrócił się do swoich ministrów: "Ludzie muszą się nauczyć, że to, co Ji An właśnie powiedział, jest całkowicie poza granicami rozsądku".

Ta historia pochodzi z "Zapisków Historyka(1)". Późniejsze pokolenia używały frazy 後來居上 (hòu lái jū shàng), co w tłumaczeniu brzmi: "spóźnialscy przewyższają starych", jako idiomu.

Jest on używany do wskazania, że następcy mogą przewyższać swoich poprzedników, co jest trochę inne od pierwotnego znaczenia Ji Ana o nowych, którzy przewyższali weteranów.

Przypis:
"Zapiski Historyka" (史記, Shǐjì) to dzieło napisane przez wielkiego chińskiego historyka Sima Qian (135 - 86 roku p.n.e.), która zawiera 130 tomów i opisuje okres od około 2600 - 86 roku p.n.e.

Multi-language Epoch Times

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.