List z Biura Premiera Irlandii (Taoiseacha) do Irlandzkiego Związku Falun Dafa.

30 kwietnia, 2003r.

Drogi [imię opuszczone]

Odnośnie pańskiego listu z 13 lutego, chciałbym przybliżyć sprawy związane z kwestią, którą pan w nim poruszył. Jak panu wiadomo, było dużo spotkań zarówno na poziomie ministerialnym jak i urzędowym z pańską organizacją. Osobiście poruszyłem tę sprawę w rozmowie z chińskimi władzami we wrześniu 2001r., tak samo jak to zrobił Minister Spraw Zagranicznych podczas pobytu w Pekinie w styczniu 2002r. Te problemy również były poruszane podczas częstych sesji parlamentarnych w pytaniach zwróconych do ministerstw odpowiedzialnych za politykę rządu.

Dodatkowo, zarówno Minister Spraw Zagranicznych jak i nasi unijni partnerzy, kontynuują omawianie tych spraw z władzami chińskimi. Mamy pogląd na sytuację dotyczącą praw człowieka w Chinach w związku z ruchem Falun Gong a nasza ambasada w Pekinie przygląda się sytuacji uważnie.

Na ostatniej sesji, podczas dialogu między UE a Chinami odnośnie praw człowieka, która miała miejsce 5-6 maja tego roku w Atenach, były prowadzone szczere i otwarte dyskusje, które ułatwiły solidną wymianę poglądów. Chińscy rozmówcy wyrazili w tym dialogu chęć do współpracy z Biurem Wyższego Komisarza do Praw Człowieka przy ONZ i z licznymi oddziałami oraz specjalnymi procedurami Komisji ONZ do Praw Człowieka. Chińskie władze poinformowały reprezentację unijną, że zaproszeni zostali inspektorzy z dziedziny badania tortur, wolności religijnej oraz prawa do edukacji. Zaproszenie również zostało rozszerzone do grupy ONZ-owskich inspektorów badających bezprawne areszty. Biuro Prezydenta UE wyraziło troskę pod względem traktowania członków Falun Gong.

Członkowie UE zgodzili się aby w marcu w Radzie Stosunków Międzynarodowych, przy bieżącej sesji Komisji Praw Człowieka przy ONZ, EU zakomunikowało swoją głęboką troskę o pogwałceniach praw ludzkich w Chinach i braku postępów w tym względzie. Zgodzono się także, że Unia będzie nalegała na Chiny, aby powzięły wyraźne kroki w celu poprawy ogólnej sytuacji z wyszczególnieniem poszanowania swobody wyrażania, religii i wiary, co szczególnie dotyczy praktykujących Falun Gong.

W związku z tym, cieszy mnie fakt, że Chiny zobowiązały się do wydania w jak najszybszym tempie oficjalnego i bezwarunkowego zaproszenia dla ONZ-owskiego Specjalnego Inspektora Wolności Religii i Wiary, pana Abdelfattaha Amor, aby mógł odbyć wizytę w tym kraju.

Chciałbym zapewnić pana, że rząd będzie kontynuował monitoring w tej sprawie i gruntownie śledził jej rozwój.

Z wyrazami szacunku
[podpis] Bertie Ahern T.D.
Taoiseach

Opublikowano: poniedziałek, 12 maja 2003r.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.