Opublikowano nową książkę pt.: „Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach” (2004 r.)

Grupa Robocza Praw Człowieka Falun Gong (Falun Gong Human Rights Working Group) ogłosiła ostatnio publikację nowej książki zatytułowanej “Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach” (2004 r.). Jest to drugi zbiór raportów reporterów Specjalnych Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, dokumentujący przypadki łamania praw człowieka popełnione przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej wobec praktykujących Falun Gong.

Reporterzy Specjalnych Komisji Praw Człowieka ONZ wydają roczne raporty na temat sytuacji praw człowieka na całym świecie. Prześladowania Falun Gong wzbudzają coraz to większe potępienie przez reporterów Specjalnych Komisji Praw Człowieka. Prześladowania Falun Gong są widoczne w wielu raportach.
Na przykład, raporty reportera Specjalnych Komisji Praw Człowieka ONZ na temat „Niepodlegającym kompetencji sądu, przyśpieszonym lub arbitralnym egzekucjom” oświadczają: „Reporter Specjalnych Komisji Praw Człowieka ONZ jest stale alarmowany przypadkami śmierci osób podczas ich przetrzymywania w chińskich więzieniach i obozach pracy. Raporty opisują przerażające sceny, w których przetrzymywani, spośród których wielu to zwolennicy ruchu Falun Gong - umierają na skutek brutalnego traktowania, zaniedbania lub braku opieki medycznej. Okrucieństwo i brutalność odnotowywanych aktów tortur jest nie do opisania”.
Raporty Grupy Roboczej ONZ ds. Arbitralnego Przetrzymywania dostarczają kolejny dowód. „Przetrzymywania Chen Gang, Zhang Wenfu, Wu Xiaohua, Liu Junhua, Zhang Jiuhai i Zhu Xiaofei są arbitralne, łamią 18 i 19 artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz podlegają II kategorii spośród kategorii kwalifikujących się do zwrócenia uwagi na przypadki przedstawione Grupie Roboczej”.
“W rezultacie Grupa Robocza zwraca się z prośbą do rządu chińskiego, by podjął niezbędne środki mające na celu poprawienie sytuacji tych osób, do działania w zgodzie ze standardami i zasadami ustanowionymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz zachęca do rektyfikacji Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Osobistych”.
Nowa książka dostarcza również całościowe wprowadzenie do tematu, włączając w to przedstawienie Falun Gong wraz z kulturowymi i historycznymi korzeniami oraz rozpowszechnianie praktyki na terenie Chin. Również analizuje rosnącą nienawiść przywódców Chin wobec Falun Gong, schemat i proces, w którym podjęto decyzję o prześladowaniu praktykujących Falun Gong oraz naturę tych prześladowań.
Książka podsumowuje stosowane metody tortur, włączając demonstrowanie przez samych praktykujących tortur, którym byli poddawani. Zdjęcia, przy niewyobrażalnym ryzyku, potajemnie zostały dostarczone z Chin.
Grupa Robocza Praw Człowieka Falun Gong ma nadzieję, że ta nowa książka pomoże społeczeństwu uświadomić sobie prawdę o strasznych prześladowaniach. Ma nadzieję, że więcej ludzi pomoże rozpowszechnić książkę i ten problem oraz zrobią, co w ich mocy, by zatrzymać tą katastrofę, wypowiadając się za tych, których głos jest tłumiony.
Książka jest do ściągnięcia za darmo ze strony http://www.flghrwg.net/. Prosimy kliknąć „Contact Us” w przypadku, gdybyście chcieli się państwo skontaktować z Grupą Roboczą lub zamówić książkę. Strona posiada także część materiałów w języku polskim.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.