World Falun Dafa Day

Polish practitioners wish our Compassionate Great Master A Happy Birthday

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.