Radio France Internationale (RFI): Zbrodnie ludobójstwa istnieją - praktykujący Falun Gong zgodnie z przysługującym prawem wytoczą proces

9 października 2003 r. francuskie radio Radio France Internationale wyemitowalo następujacy program:

Belgijska instytucja sądowa podjęła w czwartek decyzję o nie zaakceptowaniu wniosku o proces, który wpłynął z ramienia wielu praktykujących Falun Gong przeciwko byłemu przywódcy Chin Jiang Zeminowi z oskarżeniami o zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo oraz prześladowania.

Rzecznik Belgijskiego Sądu Federalnego powiedział: "Fakty przedstawione przez oskarżycieli o aresztowaniach, przypadkach pobicia i maltretowania przez policję mieszczą się w warunkach nowego prawa dotyczącego ludobójstwa, przy czym nie są one wystarczające do uznania jako zbrodnie przeciwko ludzkości".

Praktykujący Falun Gong oskarżają Jianga Zemina o podjęcie różnych działań, począwszy od czerwca 1999 roku, mających na celu wyeliminowanie Falun Gong. Spośród praktykujących Falun Gong, którzy wnieśli do sądu wniosek o proces przeciwko Jiang Zeminowi była osoba praktykująca z Belgii wraz z pięcioma innymi o chińskim pochodzeniu, ale zamieszkałych w Belgii, jak również w Australii, Irlandii i USA.

W związku z decyzją belgijskiej instytucji sądowej, nasz reporter przeprowadził wywiad z rzecznikiem Europejskiego Centrum Informacyjnego Falun Gong, panem Zhang Jianping. Powiedział on: "W moim zrozumieniu, główną przyczyną odrzucenia wniosku o proces podaną z Sądu Federalnego jest to, że dwóch głównych oskarżycieli, dwóch praktykujących Falun Gong mieszkających w Belgii, nie doznało na sobie zbrodni tak poważnych, o jakie został oskarżony Jiang Zemin, mianowicie zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i tortur. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy sprawy:

Po pierwsze, dziesiątki milionów praktykujących Falun Gong cierpi z powodu różnych form prześladowań, włączając w to mord, tortury psychiczne i fizyczne, bezpodstawnie długie przetrzymywanie w aresztach oraz przymusowe pranie mózgu. Na skutek wywieranej presji nawet ich rodziny i znajomi doznają cierpień w życiu prywatnym, w szkołach i miejscach pracy. Dotyczy to setek milionów ludzi. Tak więc zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo i tortury rzeczywiście istnieją i to na ogromną skalę.

Po drugie, rolą i odpowiedzialnością prawną jest utrzymywanie równości społecznej i sprawiedliwości. Jest pewne, że niektóre osoby ze społeczności sądowej chcieli konsultować się z organami prawodawczymi. Myślę, że istnieją tam konflikty, sprzeczności wewnętrzne i poczucie winy. Przyczyną tego jest, że najwyższą rolą prawa jest utrzymywanie społecznej sprawiedliwości.

Po trzecie, opierając się na tych dwóch wymienionych powyżej punktach, myślę, że praktykujący Falun Gong w Belgii będą żądać od odpowiednich agencji ponownego rozpatrzenia decyzji w oparciu o rzeczywistą sytuację w kraju, w którym zamieszkują.

Wersja chińska: http://www.yuanming.net/articles/200310/25027.html

Wersja angielska: http://www.clearharmony.net/articles/200310/15676.htm

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.