Polska: IV Ogólnopolska Konferencja Wymiany Doświadczeń Praktykujących Falun Dafa

11 października 2008 roku odbyła się w Warszawie IV Ogólnopolska Konferencja Wymiany Doświadczeń Praktykujących Falun Dafa. Przybyło nanią ponad dwadzieścia osób z różnych miejscowości, takich jak: Skierniewice,Sochaczew, Łódź, Gliwice i Kraków. Przyjechali także praktykujący z Wielkiej Brytanii i Austrii.


W podniosłym nastroju odczytanych zostało dwanaście referatów. Kilka z nich było przesłanych przez praktykujących z zagranicy, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji.
Swoimi doświadczeniami dzieliły się osoby praktykujące Falun Dafa zarówno kilka lat,
jak i kilka miesięcy, i wszyscy mogli dowiedzieć się oraz nauczyć od
siebie czegoś nowego. Zawarte w odczytach cytaty z Dzieł Mistrza dodatkowo
je wzbogacały - na zmianę wzruszając i przypominając o tym, co jest
najważniejsze.
Kolejny krok naprzód został uczyniony.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.