Belgia: Rozprawa Parlamentu Europejskiego na temat potępienia prześladowań Falun Gong

25 kwietnia 2009 r. Edward McMillan-Scott – Wiceprezydent Parlamentu Europejskiego patronował międzynarodowej rozprawie na temat wolności religijnej w Chinach oraz dziesięcioletnich prześladowań Falun Gong. W rozprawie udział wzięli: Zhang Erping, rzecznik Falun Dafa, David Matas – prawnik i adwokat praw człowieka, Will Fautre – Przewodniczący Human Rights Without Frontiers, Ethan Gutmann – autor książki “Losing the New China” Zhong Weiguang – ekspert tematu totalitaryzmu oraz Li Fengzhi – były agent szpiegowski Chińskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Edward McMillan-Scott wyraził głębokie zaniepokojenie sprawą dziesięcioletnich prześladowań Falun Gong. W 2006 r. udał się on do Chin, by zbadać fakty i zakres prześladowań. Potkał się on wόwczas w Pekinie z praktykującymi Cao Dong i Niu Jinping. W rezultacie tego spotkania, obaj praktykujący zostali namierzeni przez policję i bezprawnie umieszczeni w więzieniu.

McMillan-Scott ostro potępił brutalność władz chińskich, podkreślając swoją pozycję odnośnie wolności religijnej: „Dokładnie mόwiąc, od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego nieustannie zajmuję się problemem wolności religijnej w Chinach. Sam nie jestem religijny, ale wychowałem się w rodzinie katolickiej. Mocno wierzę, że każdy człowiek powinien mieć prawo do posiadania wiary, co jest nawet zawarte w chińskiej konstytucji. Niestety, wolność i swoboda wyznania podlega w Chinach prześladowaniom. Paranoiczny reżim chiński pozwala na uprawianie wiary niektórych tylko wyznań i to mając je pod swoją całkowitą kontrolą.”

Powodem, dla ktόrego zorganizowano rozprawę, była mijająca dziesiąta rocznica historycznego Apelu 25 kwietnia w Pekinie, gdzie ponad dziesięć tysięcy praktykujących Falun Gong przybyłych z okolicznych prowincji, zebrało się przed główną siedzibą rządową Komunistycznej Partii Chin, apelując o uwolnienie przetrzymywanych w areszcie praktykujących Falun Gong i przywrόcenie swobody uprawiania tej dyscypliny duchowej. Brutalne prześladowania, jakie oficjalnie rozpoczęły się trzy miesiące później, doprowadziły do kalectwa i śmierci tysięcy praktykujących Falun Gong. Setki tysięcy innych przebywa w instytucjach penitencjarnych Chin.

Po rozprawie, McMillan-Scott powiedział, że w 19942 r. młody Polak – Jak Karski powiedział w Stanach Zjednoczonych, co w czasie wojny Gestapo robiło z ludźmi w obozach koncentracyjnych. Sędzia Franfurter, po wysłuchaniu go powiedział, że to nie to, że mu nie wierzy w to, co mόwi, ale, że nie jest w stanie uwierzyć mu. Powiedział on wόwczas: “Nie znaczy to, że nie wierzę temu młodemu człowiekowi, tylko, że nie jestem w stanie mu uwierzyć. A to jest rόżnica”. To samo teraz dzieje się w Chinach wobec praktykujących Falun Gong.

We wrześniu 2006 r. Parlament Europejski zatwierdził rezolucję potępiającą więzienie i torturowanie praktykujących Falun Gong. Parlament jest szczegόlnie zaniepokojony grabieżą organόw z żywych ciał praktykujących Falun Gong z przeznaczeniem na lukratywną sprzedaż. Parlament wezwał rząd chiński do natychmiastowego powstrzymania prześladowania wobec Falun Gong.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.