Wiersz : „Uświęcona Ziemia”„Uświęcona Ziemia”

Uświęcona Ziemia
Żałobne Niebo
Sezony Niezadowoleń
I przenikliwego Milczenia
Aż do odzysku Prawdy
Droga ku wzniesieniu Serca
Świata przebudzenie
Do brzegów Świetność dociera
Niechaj rozbrzmi Pieśń Ludzkości
Od trwożnych dni
Po cudowny blask Nieba
W brzasku skąpana
Uświęcona Ziemia


Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.