Wiersz napisany przez praktykującą Falun Dafa

Był czas strat i zysków
Ciężaru otrzymanego z Niebiosów
Siły, której czasem było brak
A teraz jest czas zysków i strat

Czy coś się zmieniło? Jest lepiej? Jest gorzej?
Któż mógłby ocenić właściwie
Myślę, że jest po prostu inaczej
Inaczej, lecz bardzo prawdziwie

Bez narzekania i smutku, i strachu
Choć czasem przeznaczenie przytłacza
Zgryźliwość wobec losu nic nie pomoże
Życie - najcięższa to praca

Zmagania ze sobą, ze światem
Wybór drogi właściwej
Ocena rzeczywistości pod kątem sumienia
Nie stracenie swej twarzy prawdziwej

Krok w lewo i w prawo, znów prosto
Kręta ścieżka majaczy się w oddali
Wydaje się snuć w nieskończoność
Wytrwałość mieć trzeba ze stali

I spokój, cierpliwość tak trudną
I wiarę, tak myślę, nadzieję
Że mimo wszystko Ktoś nas prowadzi
I wszystko właściwie się dzieje...


26.XI.2010

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.