Normy etyczne dla uczniów i dzieci


(Clearwisdom.net)
Normy etyczne dla uczniów i dzieci, niegdyś znane, jako Xun Meng Wen, było jednym z klasycznych chińskich tekstów, które uczyło dzieci przestrzegania etykiety i zasad oraz kultywowania dobroci w społeczeństwie. Pierwotnie było napisane przez intelektualistę Li Yuxiu (1662-1722) za panowania cesarza Kang Xi (1654-1722) w czasach dynastii Qing (1636-1912). Następnie było zredagowane przez Jia Cunren w czasach dynastii Qing, który zmienił tytuł na Zasady dla uczniów. Będąc drugim najbardziej wpływowym na dzieci tekstem (pierwsze miejsce zajmuje klasyk Konfucjusza 'San Zi Jing'(1)), Normy etyczne dla uczniów i dzieci uczą synowskiej pobożności, szacunku, ostrożności, uczciwości, wyrozumiałości, tolerancji, itp.

Chiny nazywano kiedyś „Narodem etykiety i moralności”. Niestety, niegdyś piękny i tradycyjny ceremoniał moralny został zdeptany i zniszczony przez komunistyczne widmo, które zakorzeniło się w cywilizowanych Chinach i zaczęło promować wypaczone teorie, fałszywe pojęcia, kłamstwa, zło i agresję. W dzisiejszych Chinach, dorośli nie mają nawet skrawka tej wiedzy o moralności, którą miały małe dzieci w czasach starożytnych. Dlatego też dla dobra publicznego, zaprezentujemy Państwu wybrane fragmenty z Norm etycznych dla uczniów i dzieci

Dao (2) dla starszego brata, nazywa się życzliwość
Dao dla młodszego brata, nazywa się szacunek
Harmonia między rodzeństwem
Jest miłością wobec rodziców
Gdy pieniądze i mienie traktowane są lekko
Gdzie będzie miejsce dla nienawiści?
Gdy w słowach wypowiadanych cierpliwość zagości
Złość zanika w sposób naturalny.
Czy podczas jedzenia, picia, siedzenia, czy spaceru
Starsi są pierwszymi, a młodsi naśladują
Kiedy starsi ludzie wołają osobę
Młodsi powinni pomóc w jej znalezieniu
Jeśli osoba wołana nie jest obecna
Młodsi zamiast niej powinni się wstawić
Nie zwracaj się do starszych lub szanownych po imieniu
Nie popisuj się przed nimi swoimi talentami
Kiedy starsi ludzie stoją
Młodzi nie powinni siadać
Można usiąść wtedy
Gdy siedzący starszy poprosi, by usiedli
W obecności ludzi starszych i szanowanych
Rozmawiaj ściszonym głosem
Ale głos zbyt cichy, aby usłyszeć
Także nie jest właściwy
Przychodź szybko
Oddalaj się powoli
Odpowiadając na pytania
Nie trać kontaktu wzrokowego.
Stawiaj stabilne kroki
Stój prosto
Ukłon powitalny powinien być głęboki i okrągły
Ukłon wdzięczności powinien być pełen szacunku
Nie stawaj na drewnianym progu przy drzwiach
Nie opieraj się o rzeczy
Nie siedź z nogami osobno
Nie machaj nogami.
Kiedy wypowiadasz słowa
Szczerość winna być na pierwszym miejscu
Oszustwa i kłamstwa
Nie są akceptowane
Mówiąc mniej
Jest lepiej niż więcej
Pamiętaj o byciu prawdziwym
Unikaj upiększania i sprytu
Rozbudowane, nieszczere wypowiedzi
I brudne słowa
Wyrazem filisterstwa
I ograniczenia
Nie mów swobodnie o tym
Czego nie widziałeś
Nie opowiadaj o sprawach
Których nie znasz szczegółów.
Po uświadczeniu aktu dobroci
Natychmiast rozważ poprawienie moralności
Nawet, jeśli ktoś jest daleko w tyle
Stopniowo powinien nadgonić
Po ujrzeniu złego zachowania
Natychmiast patrz do wewnątrz
Poprawiaj się doświadczając podobnych sobie problemów
Są dla ciebie ostrzeżeniem, gdy inni ich nie mają
Ciężka praca i hartowanie
W wiedzy lub
Artystycznych technikach
Nie bądź smutny
Jeśli twe mienie
Nie jest tak dobre, jak innych.
Jeśli osoba wpada w złość, gdy krytykowana
Doznaje szczęścia, gdy jest chwalona
Szkodliwi przyjaciele nadejdą
A ci korzystni, oddalą się
Jeśli osoba unika pochwał
Jest zadowolona, gdy inni krytykują
Prawi i uczciwi ludzie stopniowo podejdą bliżej
Niezamierzony błąd
Nazywa się błędem.
Zamierzony natomiast
Nazywa się złem.
Jeśli osoba może naprawić błędy
Będzie miała ich mniej, lub wcale
Jeśli próbuje tuszować błędy
Jeden błąd więcej już został popełniony.
Wszystkie stworzenia całego świata
Powinniśmy cenić z bratnim podejściem
Niebo jednakowo obejmuje nas wszystkich
A Ziemia służy całej ludzkości
Osoby, których zachowanie jest dobre
Z pewnością mają dobrą opinię
Dobre zachowanie jest tym, co szanujemy
Dobry wygląd nie przynosi ludziom zaszczytów
Ludzie z wybitnym talentem
Słusznie zdobyli swój prestiż
Osiągnięcia są tym, co podziwiamy
Przechwałki nie zdobędą naszego szacunku
Nie używaj dla egoistycznych korzyści
Swoich szczególnych talentów i umiejętności
Zdolności, które mają inni
Nie powinno się zazdrościć ani lekceważyć.
Choć możesz wiedzieć o czyichś wadach
Nie ma potrzeby mówienia o tym
Osobiste sprawy innych
Nie powinny być przedmiotem rozmowy.
Chwalenie zalet innych
Samo w sobie jest cnotliwym uczynkiem
Kiedy ludzie słyszą te dobre rzeczy
Będą chcieli je naśladować
Mówienie o wadach innych
Samo w sobie jest karmiczną obrazą
Kiedy oszczerstwo daleko wykracza poza wszelkie powody
Katastrofa z pewnością będzie tego wynikiem
Razem rozwijamy naszą cnotę
Przypominając sobie, by kroczyć ku dobroci
Jeśli nie powstrzymamy naszych złych nawyków
Wtedy wszyscy zboczymy z drogi.
Co do rzeczy, które dajesz i otrzymujesz
Ich wartości różnią się
Powinieneś o tym pamiętać
Upewnij się, że ilość którą dajesz
Jest większa niż ta, którą otrzymujesz
Nie przekazuj innym obowiązków
Których sam byś nie wykonał
Zapytaj się najpierw siebie: „Czy sam byłbym skłonny je wykonać?”
Jeśli nie, pozwól się sprawie zakończyć w tym punkcie
Życzliwość należy odwzajemnić
Niech wrogość jednak zaniknie
Urazy lepiej zapomnieć
Lecz dobroć niech wzrasta każdego dnia.
Przypisy:
The Three Character Classic (lub San Zi Jing): tłumaczone rownież jako Trimetric Classic, jest jednym z chińskich klasycznych tekstów i przykładem realizacji konfucjańskich nauk w nauczaniu małych dzieci. Prawdopodobnie powstał w XIII wieku, był przypisywany Wang Yinglinowi (1223-1296) podczas panowania dynastii Song.
Dao: tłumaczone także, jako Tao, Droga lub Prawo, odnosi się do uniwersalnych zasad, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie każdego poziomu kosmosu, (włącznie z tym ludzkim).

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.