Singapur: Stowarzyszenie Falun Dafa w Singapurze wystosowuje apel do Ambasadora Francji.

H.E.Mr. Michel Filhol
Ambasador Francji
101-103 Cluny Park Road
Singapur 259595


Szanowny Panie Ambasadorze

Aresztowani w Paryżu za żółte ubranie?

Zwracamy się do Pana, by donieść o incydencie, jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu w Paryżu.

W dniu 24 stycznia 2004 r. ponad 12 osób zostało aresztowanych w Paryżu za noszenie ubrań i szalików koloru żółtego, na których widniały słowa „Falun Dafa”, czy „Falun Gong”. Pośród tych osób były m.in: dr. Viviana Galli oraz dr. Sunny Lu. Obie są lekarzami psychiatrii jak też obywatelkami amerykańskimi, które przyleciały do Paryża, by obejrzeć paradę obchodów Chińskiego Nowego Roku, na którą też przybyło z Chin kilka tysięcy chińczyków.

Powodem zatrzymania ich podanym przez policję, jak się wyrażono, było to, że „kolor żółty jest we Francji nielegalny”. Zabrano im paszporty i załadowano do policyjnego radiowozu, gdzie przebywały od 1:30 do godz. 5:00 po południu, następnie przewieziono je na posterunek policji.

Incydent ten przywodzi na myśl podobne zdarzenie w Niemczech w kwietniu 2002 r., gdzie niemieccy policjanci zaaresztowali każdego, kto nosił na sobie ubranie żółtego, czy niebieskiego koloru, ulegając w ten sposób presji chińskiej dyplomacji, ponieważ Jiang Zemin przybywał tam wówczas z wizytą. Żółty i niebieski to dwa kolory, które Jiang kojarzy sobie z Falun Gong, a on sam jest sprawcą wciąż trwających prześladowań i tortur praktykujących Falun Gong w Chinach.

Falun Gong jest duchową praktyką doskonalącą zdrowie i charakter moralny, powstałą w Chinach w 1992 roku, która rozpowszechniona została na całym świecie w ponad 70-ciu krajach, obejmując swym zasięgiem więcej niż 100 milionów praktykujących. Jednak w czerwcu 1999 roku praktyka ta została zakazana w Chinach przez Jiang Zemina z powodu szybko rosnącej popularności.

By usprawiedliwić prześladowania, Jiang stosując metody prania mózgów całego narodu fabrykował kłamstwa i zarzuty pod adresem Falun Gong wykorzysując do swych celów państwowe media CCTV. Od tej pory, praktykujący na całym świecie próbują odkrywać prawdę przed chińczykami podróżującymi za granicę.

Wierzymy, że praktykujący w Paryżu jedynie ujawniali prawdę o Falun Gong chińczykom, przy czym nie wykazali żadnej agresji poprzez sposób ubioru w kolorze żółtym z emblematem „Falun Gong”.

Pomimo światowego poparcia, apeli i krytyki wielu krajów, w tym organizacji Obrony Praw Człowieka, prześladowania trwają już ponad cztery i pół roku. Nie jest to jedynie sprawa Falun Gong, czy sprawa Chin. Jest to poważny kryzys humanitarny, jako że chodzi o życie 100 milionów praktykujących i ich rodzin.

Jest to sprawa podtrzymywania fundamentalnych zasad zawartych w Deklaracji Uniwersalnej Praw Człowieka, Międzynarodowej Umowy Praw Cywilnych i Politycznych oraz Umowy przeciwko Torturom. Dlatego jest to sprawa globalnego niepokoju wobec ludzkiego sumienia.

Wyrażamy zaufanie, że rząd zrozumie powagę tej sytuacji, zajmując właściwe stanowisko oparte na podłożu humanitarnym, sprzeciwiając się manipulacjom w swoim własnym kraju, którymi próbuje się usprawiedliwić i przedłużyć prześladowania Jiang Zemin wobec 100 milionów niewinnych ludzi.

Zaszczytem dla nas byłoby spotkanie z Panem Ambasadorem, dając nam jednocześnie okazję do bardziej gruntownego przedstawienia informacji.

Z poważaniem:

William Huang Ph.D.
Prezydent Stowarzyszenia Falun Dafa w Singapurze.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.