Słowacja: Członkowie Parlamentu krytykują prześladowania Falun Gong

Kilku członków Parlamentu Słowackiego odpowiedziało na listy napisane przez praktykujących Falun Gong, w których przedstawili prawdę o prześladowaniu Falun Gong w Chinach.

Podajemy kilka cytatów z ich odpowiedzi:

"Oczywiście, że sprzeciwiam się nieludzkiemu traktowaniu i prześladowaniu tej praktyki [Falun Gong] i jestem przekonany, iż poparcie ze strony członków rządu, polityków oraz innych instytucji w końcu będzie skuteczne."

Dr. Albert Sandor, Członek Parlamentu Słowackiego

"Przeczytałam interesujące informacje na temat chińskiej praktyki Falun Gong. Jestem nie tylko członkiem Parlamentu Słowackiego ale przed wszystkim kobietą, która głęboko szanuje wolność i prawa człowieka. Chcę wyrazić swoje poparcie dla każdego wysiłku sprzeciwienia się prześladowaniom i torturowaniom ludzi, kórzy praktykują Falun Gong. Postępowanie członków rządu chinskiego, którzy swoim obywatelom odmawiają podstawowych praw człowieka i wolności, musi być stanowczo potępiane.

Jestem przekonana, iż wkrótce będzie można prowadzić dyskusje na temat praw osób praktykujących Falun Gong, i że społeczeństwo Słowackie, chcące stosować się do zasad Prawdy, Miłosierdzia i Tolerancji, przyłączy się do wielu państw demokratycznych, organizacji i członków rządów w potępieniu prześladowań i przemocy w Chinach."

Dr. Gabaniova Darina, członek Parlamentu Słowackiego

Opublikowane: Sobota, 14 grudnia 2002

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.