"Apel z głębi serca dla mojego przyjaciela - Liu Fenga" napisane przez Szwedkę

Odniesienie: Prześladowanie osób zamieszkałych w Europie - część 1 (Chińczyk zamieszkały w Irlandii)
http://www.clearharmony.net/articles/200211/8148.html

Szanowni Państwo,

Pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie o mojego przyjaciela - Liu Fenga, którego miejsce pobytu jest nieznane.

Po raz pierwszy poznałam Liu Fenga w 1999 r. na konferencji wymiany doświadczeń w Hongkongu. Odbyliśmy krótką rozmowę, podczas której powiedział mi, że pochodzi z Dalian. Powiedział mi także, że studiował Administrację na Dun Laghaire, w Dublinie w Irlandii. W tamtym czasie studiowałam w Chinach, w jego rodzinnym mieście.

W marcu 2000 r., Liu przyszedł poszukać mnie na moich zajęciach w Dalian. Opowiedział mi w szczegółach co się mu przydarzyło od czasu kiedy ostatni raz widzieliśmy się w Hongkongu. Pojechał do Pekinu, aby wręczyć list premierowi Chin, dotyczący prześladowań Falun Gong. Został aresztowany i po kilku tygodniach aresztu zastosowano wobec niego areszt domowy. Kiedyś zobaczył krótki program telewizyjny o dwóch obcokrajowcach w Dalian. Jednym z tych obcokrajowców byłam ja. W taki sposób zdołał mnie ponownie odnaleźć.

Staliśmy się bardzo dobrymi przyjaciółmi i spotykaliśmy się tak często jak mogliśmy. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w praktykowaniu Falun Gong. Feng powiedział mi, ze chciałby powrócić do Irlandii i kontynuować swoje studia, ale nie mógł ponieważ jego paszport został skonfiskowany. Policja powiedziała mu, że nie zwróci mu paszportu dopóki nie napisze listu potępiającego Falun Gong. W przeciwnym razie policja zaaresztowałaby go kiedy tylko by chciała. Sytuacja była przerażająca i za każdym razem kiedy odjeżdżaliśmy, nigdy nie byłam pewna czy ponownie go zobaczę.

W dzień kiedy musiałam opuścić Dalian i powrócić do Szwecji, Feng i dwóch innych praktykujących odprowadziło mnie do stacji kolejowej. Pożegnaliśmy się. To był smutny odjazd, ale wiedziałem, że każdy z nas był świadomy, że dopóki postępujemy według zasad Prawdomówności, Dobroci i Tolerancji, i staramy się być coraz lepszymi ludźmi i zawsze myśleć najpierw o innych, to będziemy na prawej ścieżce.

Wracając do domu, miałam nadzieję, że wkrótce przyjedzie do Irlandii, aby kontynuować studia. W czerwcu 2002 r., zdołał zdobyć nowy paszport i przyznano mu wizę irlandzką. Kiedy przed odbiorem wizy pojechał do domu zobaczyć się z rodzicami, został aresztowany.

Ostatnie wiadomości wskazują na to, że jest więziony; inne szczegóły nie są znane.

Mam nadzieję, że Liu Feng i inni praktykujący w Chinach zostaną uwolnieni od tych przerażających prześladowań, które zadały im niewyobrażalne cierpienia.

Napisane przez przyjaciółkę Liu Fenga - Anne
Opublikowano: Środa, 20 listopada 2002 r.


Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.