Konferencja prasowa dotycząca przerwania nadawania sygnału telewizji New Tang Dynasty Television przez spółkę Eutelsat

www.foltynkubicka.pl


W budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja
prasowa dotycząca przerwania nadawania sygnału telewizji New Tang
Dynasty Television przez spółkę Eutelsat, z której satelity płynął dotąd
sygnał NTDTV. Współorganizatorami tego wydarzenia byli posłowie Marco
Cappato, Edward McMillan – Scott, Helga Trupel oraz Hanna Foltyn – Kubicka.

Otwierając posiedzenie poseł Cappato zaznaczył, że UE powinna zrobić
wszystko, by dostarczyć więcej niezależnych informacji do Chin.
Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną – europejska
firma Eutelsat, będąca częścią programu Galileo, przestała nadawać
jedyny chiński niezależny program obejmujący swym zasięgiem terytorium ChRL.

Następnie głos zabrał przedstawiciel stacji NTDTV, który pokrótce
przedstawił przebieg wydarzeń od 16 czerwca, kiedy to sygnał nagle
został przerwany, aż do dnia dzisiejszego. Powołał się również na zapis
rozmowy członka chińskich władz z pracownikiem firmy Eutelsat, z którego
jasno wynika, że transmisja w każdej chwil może zostać wznowiona, a jej
brak spowodowany jest nie problemami technicznymi, jak dotąd utrzymywał
zarząd spółki, ale politycznymi naciskami ze strony Chin.

Edward McMillan Scott zaznaczył, że podobna sytuacja miała już miejsce w
2005 roku. Potępił decyzję prezydenta Francji o wzięciu udziału w
ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Takie działanie wyśle bowiem
bardzo zły sygnał, jako że Francja piastuje obecnie przewodnictwo w Unii
Europejskiej. Do Pekinu nie wybierają się jednak inni czołowi jej
przedstawiciele.

Helga Trupel przypomniała, że w przededniu olimpiady Chiny obiecywały
poprawę sytuacji w dziedzinie praw człowieka, a teraz okazuje sie, że
obietnice te pozostały bez pokrycia. Wyraziła nadzieję, że Francja
wywrze odpowiedni nacisk na firmę Eutelsat, by ta przywróciła sygnał NTDTV.

Hanna Foltyn – Kubicka powiedziała: chciałabym podziękować moim
przedmówcom za ich zaangażowanie i poparcie w sprawie bezprawnego
zamknięcia stacji NTDTV.

Jako jedyna w tym gronie żyłam w państwie totalitarnym i wiem, co
oznacza cenzura oraz brak dostępu do informacji. Dlatego tak bardzo
oburza mnie fakt, że w wyniku decyzji zarządu firmy, która ma swoją
siedzibę w Europie, milionom Chińczyków odcięto dostęp do obiektywnych
wiadomości.

Żadne względy finansowe nie mogą stać ponad prawami człowieka. Próba
wkupienia się w łaski chińskich władz poprzez złożenie w ofierze
niezależnej telewizji jest działaniem, na które się nie godzimy.

Z Przyznaniem organizacji Olimpiady Chinom wiązano nadzieję na to, że
wraz z ideą olimpijską uda się zaszczepić tam poszanowanie dla praw
człowieka. Dziś widzimy wyrażanie, jak płonne były to nadzieje. To, co
dzieje się obecnie w Chinach jest prawdziwym skandalem i w tej sprawie
Unia Europejska powinna mówić jednym głosem i zachować się solidarnie.

Kończąc konferencję Marco Cappato zapowiedział, że to jest dopiero
początek walki o NTDTV i że zaangażowani w nią posłowie wykorzystają
wszystkie dostępne im środki – od petycji do Francji i unijnych władz,
aż po wykorzystanie procedury budżetowej (Eutelsat jest częścią projektu
Galileo, nad finansowaniem którego pewną kontrolę ma Parlament Europejski).


Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.