Polska – Warszawa: Konferencja Wymiany Doświadczeń Falun Dafa 2010

17 października 2010 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Wymiany Doświadczeń w Kultywacji Falun Dafa.

Praktykujący odczytali swoje referaty opisujące osobiste doświadczenia w czynieniu postępów w kultywowaniu xinxing (moralny charakter), uprawomocniania Dafa, jak również ujawniania faktów prześladowań, jakie mają miejsce w Chinach.

Doświadczenia te, jak zwykle, były dużą inspiracją dla innych. Każdy uczestnik konferencji niewątpliwie wyniósł z niej przeświadczenie, że uczyni jeszcze większy wysiłek, by więcej istot zostało zasymilowanych z Dafa.

 Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.