Warszawa: Siódma Konferencja Wymiany Doświadczeń w Kultywacji Falun Dafa

15 października 2011 r. w Warszawie odbyła się Siódma Konferencja Wymiany Doświadczeń w Kultywacji Falun Dafa, na którą przybyli praktykujący z innych krajów, jak: Anglia, Austria, Białoruś.

Szesnastu praktykujących odczytało swoje referaty, dzieląc się z innymi doświadczeniami zdobytymi podczas procesu kultywacji.


Jedna z praktykujących opowiedziała o trudnych związkach z innymi ludźmi, rozważając nawet możliwość opuszczenia kraju w celu znalezienia innego środowiska. W tym roku, jednak, dzięki systematycznemu i wnikliwemu studiowaniu Fa, zrozumiała, iż powodem problemu nie byli inni ludzie, tylko ona sama. Odkryła, że braki innych, odzwierciedlały jej własne. Po uświadomieniu sobie tej zależności, całe środowisko wokół niej zmieniło się na korzyść. Było to dla niej duże doświadczenie i przeżycie siły Dafa

Inny praktykujący rozpoczął praktykę Falun Dafa dwa lata temu. Po początkowym doznaniu radości i entuzjazmu, i osiągnięciu pewnego poziomu kultywacji, przeszedł w okres marazmu i powrotu do stylu życia zwykłych ludzi. Zdając sobie z tego sprawę, usiłował z powrotem wejść na właściwy tor, lecz napotkał na wiele trudności. W końcu musiał podjąć decyzję, albo poświęca się kultywacji, albo porzuca ją i z powrotem wchodzi w nurt zwykłego życia. Przeważyły prawe myśli i z determinacją wybrał kultywację. Praktykujący ten zaczął więcej studiować Fa i brać czynny udział w wielu projektach Dafa. Poczuł, że znów został wyciągnięty z piekła. Przyrzekł, że będzie prawdziwie kultywował i pomagał Mistrzowi w rektyfikacji Fa.

Praktykująca z Anglii - Amy, podzieliła się doświadczeniem w organizowaniu “Wystawy Malarskiej Prawda – Miłosierdzie – Tolerancja”. W jej zrozumieniu, przyciągnięcie uwagi wielu ludzi, którzy przychodzą obejrzeć wystawę, odzwierciedla stan kultywacji praktykujących. Jako koordynator, zdaje sobie sprawę, że pomiędzy praktykującymi musi istnieć ścisła kooperacja i wzajemne zrozumienie, a jeżeli wynikają jakieś konflikty, muszą być rozwiązywane, natomiast unikanie ich niczego nie rozwiązuje, tylko może pogłębiać problem.

Praktykująca o imieniu Su zaczęła od niedawna praktykować. Powiedziała: “Podobnie, jak wielu Chińczyków, zatrutych komunistyczną propagandą, miałam negatywne zdanie o Falun Gong i nie chciałam słuchać praktykujących, kiedy próbowali wyjaśnić mi prawdę. Później, po obejrzeniu filmu “Samopodpalenie na Placu Tiananmen” i przeczytaniu wielu artykułów ze strony Minghui (Clearwisdom), zrozumiałam w końcu, że zostałam oszukana przez Komunistyczną Partię Chin”

Niedługi czas po tym, Su sama zaczęła praktykować Falun Gong. Od tej pory cieszy się doskonałym zdrowiem, chociaż jeszcze nie tak dawno cierpiała na wiele schorzeń, takich jak: reumatyzm, kłopoty żołądkowe, bezsenność, uporczywe bóle głowy oraz choroby ginekologiczne. Od czasu podjęcia praktyki Falun Dafa nastąpiła u niej radykalna zmiana.

Praktykujący komentowali pomiędzy sobą, iż konferencja ta bardzo ich zainspirowała, przyrzekając praktykowanie z jeszcze większą determinacją.Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.