5000 lat cywilizacji, fundamentem dla rozprzestrzeniania się Wielkiej Drogi w świecie ludzkim (część 2) Ludzie zatruci ideologią ateizmu

Wiara w istnienie bogów przenika dzieje ludzkości. Mówią o tym mity i legendy cywilizacji Wschodu i Zachodu, jak również legendy każdej z ras o stworzeniu świata i bogach tworzących ludzi na swoje podobieństwo. Wiele przepowiedni mówiło też o końcu świata i o tym, że bogowie zaoferują ludziom zbawienie. Wartości moralne utrzymały się na określonym poziomie, ponieważ ludzie wierzyli w istnienie bogów. Dlatego ludzkości pozwolono istnieć do momentu, gdy Dafa jest szeroko rozpowszechniane i ludzie mają teraz szansę na powrót do miejsca skąd pochodzą.

Rozdział: „O tym, jak Komunistyczna Partia Chin jest kultem zła” w „Dziewięciu Komentarzach na temat Partii Komunistycznej”, szczególnie analizuje sześć głównych kultopodobnych cech KPCh. Wyraźnie wskazuje, że „Partia komunistyczna jest przede wszystkim kultem zła, który jest szkodliwy dla ludzkości”. Marks - twórca komunizmu, czcił szatana i potajemnie uczestniczył w satanistycznych „czarnych zgromadzeniach”. W swoim Manifeście Komunistycznym, Marks nazwał swoje komunistyczne doktryny „widmem”.

Ci, którzy wierzą w Boga nie podążą za demonem. Zatem w celu zniszczenia ludzkości, należy zmienić jej działania i sposób myślenia, a ateizm służy właśnie temu celowi. Ateizm przewodzi ludziom, by zaprzeczali istnieniu Boga i wierzyli w złe rzeczy. W krajach komunistycznych, propaganda medialna, edukacja i inne środki są wykorzystywane do narzucania i indoktrynowania ludzi kulturą ateizmu. W tym samym czasie stosuje się przemoc, celem osłabienia religii i wiary ludzi w Boga. Ci, którzy odmawiają ateizmu, są prześladowani.

Od czasu, gdy Komunistyczna Partia Chin powstała w Chinach, prześladowała i poddała masakrze miliony chińskich obywateli. W Chinach kontynentalnych, KPCh promuje i wdraża marksistowską ideologię ateizmu, jak również teorię ewolucji poprzez edukację, sztukę i media. Chińczyków indoktrynuje się ateizmem. Ludzie w Chinach stracili wiarę w bogów. Nie wierzą już w odpłatę karmiczną i w rezultacie popełnili wiele złych czynów. Najbardziej szokujące i uderzające zachowanie jest tych, którym wszczepiono ateizm i pałają nienawiścią do wiary i Boga. Dlatego nie są wzruszeni prześladowaniem ludzi, którzy wiarę posiadają. Myślą, że tacy ludzie powinni być karani.

Obecnie w Chinach, jeśli wspomnisz o korupcji wewnątrz KPCh, nikt nie będzie zaprzeczał. Wielu zgodnie przytaknie i przytoczy przykłady skorumpowanych urzędników. Wielu nie będzie się z tobą spierać, jeśli wspomnisz o odpłacie karmicznej. Jednakże, jeśli powiesz o tym, że Niebiosa wyeliminują KPCh, reakcja jest zupełnie inna. Niektórzy siedzą cicho, podczas gdy inni mogą śmiać się z niedowierzaniem. Są też tacy, którzy w ogóle nie będą chcieli tego przyjąć. Mimo, że ci ludzie mogą wątpić, czy całkowicie niedowierzać, wszyscy mają jednak nadzieję, że partia wkrótce upadnie i zostaną uwolnieni od jej panowania. Jeśli mówi się o istnieniu Bogów i Buddów we wszechświecie, większość ludzi nie odezwie się ani słowem, a z ich wyrazu twarzy można wyczytać, że niektórzy z nich zupełnie nie wierzą w to, co mówisz.

W rozległym wszechświecie ludzie są bardzo mało znaczący. Jeśli ktoś chce rozwikłać prawdę wszechświata, najpierw musi być szczery i mieć prawy stan umysłu. Jest to proces kultywowania swojego serca. Od czasów starożytnych człowiek wiedział o prawych drogach kultywacji i o tym, że trudno jest uzyskać drogę. W czasach starożytnych, spośród wielu kultywujących szkół Buddy i Tao w Chinach, do pobożnych wyznawców religijnych w innych krajach, było wiele przypadków, gdzie w czasach przeciwności ludzie wytrwale trzymali się swojej wiary w Boga lub Buddę. Dziś wielu praktykujących Falun Gong w Chinach w obliczu brutalnych tortur i prześladowań, wytrwale wierzy w Prawdę, Współczucie i Cierpliwość. Ich postawa wielkiego współczucia i wyrozumiałości poruszyła niebo i ziemię.

Święty Król obracający Kołem rozpowszechnia Prawą Drogę i oferuje światu zbawienie
Mający siedzibę w Nowym Jorku zespół Shen Yun Performing Arts przedstawił w 2009 r. znakomity taniec „Rozkwit kwiatów Udumbara”. W tle widać było kwiaty Udumbara rozkwitające z dłoni Buddy, podczas, gdy niebiańskie panny tańczyły na scenie.

Kwiat Udumbara po raz pierwszy odkryto w 1997 r. w Korei. Następnie widywano je w Chinach, Hong Kongu, Tajwanie, Północnej Kalifornii, Nowym Jorku, Houston, Austin i innych miastach.
Udumbara kwitną tylko raz na trzy tysiące lat. Co zatem oznacza ich kwitnięcie w dniu dzisiejszym?
Według sutr buddyjskich, słowo „Udumbara” oznacza w sanskrycie „pomyślny kwiat z niebios”. Tom 8 z buddyjskich pism świętych „Huilin Phonetics and Interpretation” mówi, „Udumbara jest obiecującym i nadnaturalnym zjawiskiem; jest kwiatem z niebios i nie istnieje w ziemskim świecie”. Jeśli Tathagata lub Król obracający Kołem Prawa zejdzie do ludzkiego świata, pojawienie się tych kwiatów jest oznaką potężnej cnoty i błogosławieństwa, które niosą. Tak więc, na podstawie sutr buddyjskich, rozkwit kwiatów Udumbara oznacza, że Święty Król obracający Kołem przybył do ludzkiego świata. Innymi słowy, Budda Siakjamuni już dawno temu ujawnił ludziom niebiański sekret, że Udumbara rozkwitną, gdy Święty Król obracający Kołem rozprzestrzeni swe nauki w celu ratowania ludzi.

Rozkwit kwiatów Udumbara, który odbywa się tylko raz na trzy tysiące lat, jest oznaką kosmicznych zmian. Wiele przepowiedni w historii także mówiło o tym okresie czasu. W Księdze Objawienia w chrześcijańskiej Biblii wspomniano, że „Król Królów” pojawi się na Wschodzie. Słynne francuskie prorocze dzieło „Centurie” Nostradamusa, przepowiednie Majów i plemienia Hopi, tsunami pod koniec 2004 r. w Południowej Azji, niecodzienne zjawiska jak np. łzy z krwią sączące się z oczu posągów świętych, co często zdarzało się ostatnimi czasy - wszystkie te zjawiska ostrzegają ludzi o nadciągających wielkich katastrofach.

Ostatni akt Shen Yun Performing Arts w przedstawieniu z 2012 r. „Boskość ratuje przed katastrofą”, przedstawia bitwę między dobrem a złem toczącą od czasów starożytnych do ostatecznego momentu, który rozgrywa się dziś. Z nadejściem wielkiej katastrofy, gdy wszyscy ludzie stracili wszelką nadzieję, Król Królów zstępuje do ludzkiego świata, obraca Kołem Prawa i oferuje zbawienie. Ci, którzy mają dobre myśli, przetrwają trudny okres. Bramy niebios otwierają się i bogowie wracają do swoich pozycji.
Prezes DC Pages, pan Luke Wilbur w dniu 1 kwietnia 2012 r. obejrzał końcowy spektakl Shen Yun w Kennedy Center Opera House. Powiedział on: „Przesłanie Shen Yun jest uniwersalne. Na Wschodzie ludzie wierzą w Siakjamuniego i reinkarnację. Na Zachodzie wierzą w Boga i mają nadzieję na powrót do niebios. Lecz ja wierzę, że istnieje Stwórca nad tymi bogami. Kiedy zobaczyłem tekst piosenki „Święty Król zstąpił do ludzkiego świata”, byłem w sercu bardzo poruszony. Cała moja istota trzęsła się! Wierzę, że Święty Król już jest w ludzkim świecie. Czuję Jego obecność i wierzę w Jego moc!”
„Po obejrzeniu Shen Yun, zacząłem ponownie zastanawiać się nad tymi pytaniami. Czy czas nadany przez Stwórcę dla ludzi już się zakończył i ostateczny moment nadszedł tuż przed naszymi oczami? Czy cały kosmos przechodzi odrodzenie? Wierzę, że tak jest i że to wszystko jest kontrolowane przez Świętego Króla. Wszystko w kosmosie się odrodzi, a nowe sposoby patrzenia na rzeczy wyłonią się. Każdy będzie duchowo natchniony i powróci do swojej ostatecznej pozycji. W tej chwili, gdzie wszechświat jest poddawany regeneracji, wszyscy jesteśmy równi i czekamy na Świętego Króla, aby nas zbawił. Święty Król każdemu z nas dał możliwość wyboru i od nas zależy, co wybierzemy - nasze wybory będą prowadzić do różnych konsekwencji”.

Buddyjska mniszka Fayun studiuje sztukę i filozofię buddyjską od ponad dwudziestu lat. Ma bardzo dobrą znajomość muzyki buddyjskiej, tańca i innych aspektów sztuki. Odkąd Shen Yun Performing Arts przybyło pod koniec kwietnia 2008 r., by wystąpić w zachodniej Kanadzie, Fayun podążała za tournee z Vancouver do Calgary i następnie do Edmonton, oglądając jedenaście kolejnych występów.
Fayun powiedziała: „Widziałam tak wiele przedstawień (Shen Yun), ale wciąż mam wiele pytań. Dlaczego ten akt jest zaaranżowany, jako pierwszy? Dlaczego kolejne akty ułożone są w takiej kolejności? To nie tak, że po prostu ktoś tak chciał, jako, że wewnątrz zawarte są głębokie konotacje”.
„Rozumiem, że pierwszy akt mówi ludziom o głównym celu całego przedstawienia. Oznacza to, że dawno temu, Bogowie i Buddowie podążyli za Królem Królów w dół na ziemię, aby zbawić ludzi i pełnić role królów przez tysiące lat. Cała historia i licząca tysiąc lat kultura odkrywa się w trakcie przedstawienia Shen Yun. W krótkim czasie dwóch godzin, od dynastii Tang, Song, Ming, Qing aż do XXI wieku dzisiaj, Shen Yun pokazuje połączenie całej historii, kultury i sztuki z różnych epok oraz przedstawia jej pełny obraz. Jednak każdy poszczególny akt jest tak piękny i złożony. Nikt od czasów starożytnych aż do dziś, nigdy nie zrobił czegoś takiego, i to jest również czymś, czego nikt inny nie mógłby zrobić. Nie mogę powstrzymać łez ze wzruszenia i podziwiam tak wielką mądrość”.
„Według sutr buddyjskich, kiedy kwiaty Udumbara rozkwitną, będzie to czas, gdy przyszły Budda, Święty Król obracający Kołem Prawa zejdzie do ludzkiego świata, aby zaoferować zbawienie. W rzeczywistości, każdy o tym wie i ci, którzy kultywują Tao, wszyscy czekają na ten moment. Nie wiedzą jednak, gdzie i kiedy to się stanie, więc czekają pośród iluzji. Nie byliśmy świadomi, że Udumbara pojawiły się w różnych miejscach na świecie, i że prawdziwy Budda zstąpił i jest pośród nas. Mogę tylko powiedzieć, że to nasza karma blokowała te informacje i stąd jest to nasze nieszczęście”.

„Lecz łaska Buddy jest nieskończona! Budda używa różnych sposobów, aby przebudzić serca czujących istot. On używa Shen Yun, tej świętej formy sztuki, aby zamanifestować Fa Buddy. Jeśli jesteś w stanie przyjść, jeśli jesteś w stanie zobaczyć Shen Yun i potrafisz się zidentyfikować z pewnym aspektem przedstawienia, zostaniesz ocalony”.

„Shen Yun pozostawił ślad na arenie międzynarodowej. Właściwie jest to światłem prowadzącym ku świetlanej przyszłości. Widziałam tak wiele spektakli i czuję, że Shen Yun emanuje potężnym miłosierdziem Buddy. Czuję Jego wspaniałość. Wierzę, że w przyszłości Shen Yun z pewnością będzie głównym źródłem zbawienia dla czujących istot. Dlatego mam nadzieję, że światło Buddy, jakim jest Shen Yun, będzie świecić na pięciu głównych kontynentach i że ci, którzy podążają za tym światłem, zostaną zbawieni”.

„Dzięki Shen Yun, zrozumiałam, że potężny Budda jest tuż obok mnie. To jest naprawdę nieskończona łaska Buddy! Wspaniały Budda! Przepełnia mnie wielka wdzięczność”.
Światowy Dzień Falun Dafa 2012 jest szczególnym dniem w historii kosmosu. Rzeczy, o których mówią proroctwa spełniają się, a śluby Bogów są wypełniane. Każdy, kto miał wystarczająco szczęścia, by doświadczyć tego dnia, był świadkiem niezwykle cennego momentu we wszechświecie. Ci, którzy cenią ten dzień, są tymi, którzy cenią swoją przyszłość.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.