Zatrzymania i uwiezienia

 • Chiny: Sześciu praktykujących z Haicheng po wyrokach skazujących składają odwołania

  Sześciu praktykujących Falun Gong z Haicheng zostało aresztowanych przez miejscową policję i funkcjonariuszy z Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Haicheng rankiem 28 czerwca 2016 r. Ich domy zostały splądrowane, a oni sami - osądzeni i skazani. Od tego czasu, próbują odwołać się od decyzji sądu niższej instancji do Sądu Pośredniego Anshan.
 • Chiny: Pan Zhang Hongwei wielokrotnie bity w więzieniu Fanjiatai

  Ke Zuntong jest jednym z więźniów, który regularnie bije i monitoruje p. Zhanga. Gdy przypisano mu czyszczenie toalety, rozkazał Zhangowi i innemu więźniowi wykonanie tej pracy. Gdy natomiast p. Zhang chciał z niej skorzystać, musiał uzyskać zgodę od Ke.
 • Chiny: Nauczycielka gimnazjum skazana na siedem lat

  Pani Zhang jest nauczycielem w Pierwszej Szkole Średniej w mieście Wuzhong, Regionu Autonomicznego Ningxia. Zaaresztowano ją 10 listopada 2015 r. Lokalni funkcjonariusze Bezpieczeństwa Wewnętrznego splądrowali jej dom i samochód. Skonfiskowali jej komputer, pieniądze i wiele rzeczy osobistych.
 • Chiny: Praktykujący z Tianjin w skrajnym stanie po trwającym ponad 8 miesięcy strajku głodowym

  Praktykujący z Tianjin, który był na strajku głodowym od ponad ośmiu miesięcy, nie był w stanie rozpoznać swojej rodziny, która odwiedziła go 22 grudnia 2016 r. Pan Hua Lianyou został aresztowany 14 kwietnia 2016 r. za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong. Policja wysłała go do Więzienia Binhai bez zachowania należytych procedur.
 • Chiny: Studentka skazana na 3,5 roku za rozpowszechnianie Falun Gong

  21-letnia kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia za rozpowszechnianie informacji o Falun Gong (duchowej dyscyplinie prześladowanej przez chiński reżim komunistyczny). Pani Li Huimin, rezydentka prowincji Fujian jest studentką ostatniego roku na kierunku bioinżynierii, na Uniwersytecie Dali w prowincji Yunnan. Jej odwołanie od skazującego wyroku zostało odrzucone.
 • Chiny: Dwóch praktykujących aresztowanych; jeden uwięziony za aktywność internetową

  Pan Gao Jiajian i pan Long Jianping z miasta Wanyuan zostali kolejno aresztowani w październiku i listopadzie 2016 r. za odwiedzanie zagranicznych stron internetowych o Falun Gong. Pan Hu Yong, inny praktykujący z miasta Wanyuan, początkowo został skazany na areszt w kwietniu 2015 r., a następnie uwięziony w październiku 2016 r. za wysyłanie informacji o Falun Gong przez telefon komórkowy i komputer.
 • Chiny: Inżynier z Tianjin aresztowany za podnoszenie świadomości

  Dnia 25 czerwca 2016 r. Inżynier z Tianjin - pani Yang Jian, została aresztowana przez funkcjonariuszy z Komisariatu Meichang oraz Zespół Policji Kryminalnej Wuqing. Stało się to zaledwie kilka miesięcy po zwolnieniu pani Yang z więzienia dla kobiet w Tianjin, gdzie została skazana na 5 lat za rozwieszanie małych wlepek o prześladowaniach Falun Gong.
 • Chiny: Uwięziona kobieta z prowincji Jilin zmuszona do siedzenia na małej ławce każdego dnia

  Mieszkanka Changchun, od czasu jej transferu więziennego w sierpniu 2016 r. gdzie odsiaduje wyrok za swoje przekonania, jest zmuszana do siedzenia na małej ławce przez długie okresy czasu. Miejscowa prokuratura odmówiła wydania jej za kaucją, a także odmawia wizyt rodzinnych argumentując, iż kobieta nie przyznaje się do popełnionych "zbrodni".
 • Chiny: Kobieta z Hubei skazana na 4 lata za swoją wiarę

  Rezydentka miasta Xianning protestuje przeciwko skazaniu jej na 4 lata więzienia za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong (duchowej dyscypliny prześladowanej przez chiński reżim). 60-letnia pani Tao Xizhen została zatrzymana w domu 8 sierpnia 2014 r. Najpierw trzymano ją 2 miesiące w ośrodku prania mózgu, a następnie przeniesiono do Ośrodka Zatrzymań Xian, gdzie znajduje się obecnie.
 • Chiny: Para z Liaoning sądzona za przekonania

  Dnia 18 listopada odbyła się rozprawa małżeństwa z miasta Haicheng za odmowę wyrzeczenia się wiary w Falun Gong. Pan He Bin i jego żona Fan Yuzhi 28 czerwca 2016 r. byli w domu, gdy nagle, około dwunastu funkcjonariuszy policji, pod pretekstem sprawdzania rachunków za wodę, włamało się do ich mieszkania i aresztowało ich.
 • Chiny: Trzech rezydentów Hubei skazanych na więzienie za swoje przekonania

  Po dwóch przesłuchaniach, pełnych uchybień proceduralnych ze strony systemu sądowego, trzech rezydentów miasta Wuhan zostało skazanych na karę więzienia. Pan Deng Qingcai dostał 5 lat, jego żona Zhu Yulan 4 lata, a pani Cao Xiaomei 3,5 roku.
 • Chiny: Mężczyzna z Syczuanu umiera w trakcie wyroku za swoją wiarę

  Mieszkaniec powiatu Xingwen więziony za swoją wiarę, zmarł po ponad 4 latach nadużyć. Następnego dnia, władze poddały jego ciało kremacji bez zgody rodziny.
 • Chiny: Kobieta z Liaoning w obliczu zagrożenia za dzwonienie do ludzi i mówienie o prześladowaniach Falun Gong

  Rezydentka miasta Dandong została aresztowana 28 sierpnia za telefonowanie do ludzi i wyjaśnianie faktów o prześladowaniach Falun Gong (duchowej praktyki opartej o zasady Prawdomówności, Życzliwości, Cierpliwości). Rodzina pani Wang Yu dwukrotnie odwiedziła Prokuraturę Zhenxing po dowiedzeniu się, że ich córka została formalnie aresztowana 2 września, a teraz stoi w obliczu oskarżeń za swoją wiarę.
 • Chiny: Czterech rezydentów z Guangdong skazano na więzienie za przekonania

  Czterech mieszkańców miasta Maoming zostało skazanych na więzienie za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong, duchowej dyscypliny prześladowanej przez chińskim reżim. Pani Ke Zhengji, pani Xie Yilan, pan Mai Zhizhong i pani Li Xuming zostali aresztowani 19 listopada 2015 r. a następnie sądzeni w Pierwszym Ośrodku Zatrzymań Maoming.
 • Prokurator: "Wielu praktykujących rzeczywiście zostało niesłusznie skazanych".

  31 sierpnia odbyła się rozprawa wobec rezydentki miasta Qingzhou za odmowę wyrzeczenia się przez niej Falun Gong (duchowej dyscypliny prześladowanej przez chiński reżim). To nie pierwszy raz gdy pani Dong Guiwen została zaatakowana za swoją wiarę. Była poddawana przymusowej pracy oraz wyrokom więziennym w przeszłości, ale nigdy nie zaprzestała mówić ludziom, że prześladowania są złe.