5000 lat cywilizacji, jako fundament dla rozprzestrzeniania się Wielkiej Drogi w świecie ludzkim (część 1) Boska wspaniałość Kultury Chińskiej

Pięć tysięcy lat kultury chińskiej zostało nadane z inspiracji boskiej. Koncept harmonii między człowiekiem a naturą, który jest trzonem tradycyjnej kultury chińskiej, wywarł duży wpływ na różne aspekty człowieczeństwa, w tym etyki, wartości i poczucia estetyki. Konotacja „harmonii między człowiekiem a naturą” jest głęboka i obejmuje takie legendy jak, Pan Gu tworzący wszechświat, Nuwa tworzący człowieka z gliny i Sanhuang rządzący światem. Współistnienie ludzi i Bogów, wyrażanie szacunku Niebu i czczenie Bogów są pojęciami, które zostały zakorzenione w kulturze naszych przodków.
Po tym, jak Żółty Cesarz przyszedł na świat, rozpoczął się okres 5000-letniej boskiej kultury i 5000-letniej wspaniałej cywilizacji Chin. Według historycznych zapisów, Żółty Cesarz z powodzeniem uzyskał Wielką Drogę, gdzie na oczach swoich ludzi w spektakularny sposób zamienił się z człowieka w Boga. Człowiek jest kreacją Bogów i człowiek również może uzyskać Wielką Drogę i stać się Bogiem poprzez kultywację.
Kultura kultywacji posiada długą historię. W okresie Wiosen i Jesieni (ok. 520 p.n.e.), Laozi pozostawił składającą się z 5000 chińskich znaków „Księgę Drogi i Cnoty” (znaną, jako "Tao Te Ching"), która opisuje tajemnice związane z uzyskaniem Wielkiej Drogi, a także pozwala na systematyczne zrozumienie życia, ludzkiego ciała i wszechświata, co obejmuje także koncept człowieka pochodzącego z niebios i powrót do niebios (poprzez kultywację).
Nieco później, w tym samym okresie, Konfucjusz nauczał zasad życzliwości, prawości, etykiety, wierności, mądrości i odwagi, co położyło podwaliny pod etyczne relacje między ludźmi oraz relacje wewnątrz społeczeństwa. Jeszcze później, po wprowadzeniu buddyzmu do Chin, kultywowanie w buddyzmie stało się powszechną praktyką. Od tamtego czasu buddyzm zakorzenił się w Chinach.
Dynastia Tang stanowiła szczyt chińskiej cywilizacji. Dynastia Tang rozkwitała w złotej erze taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu. Wszystkie trzy szkoły myśli regulowały ludzki sposób myślenia i zachowania, przenikając wszystkie aspekty życia społecznego i prowadząc ludzi do utrzymania wysokich standardów etycznych. Z tego powodu, na całym świecie i na przestrzeni wieków, ludzie postrzegali dynastię Tang za niezwykłą i bardzo słynną. Cesarz Taizong Tang nie tylko respektował konfucjanizm, ale również wspierał taoizm i buddyzm. Ludzie czcili Niebiosa i Bogów oraz cenili cnoty. Pod wpływem tych ortodoksyjnych wyznań, ludzie mogli zachować swoją dobrą i czystą naturę.
Konfucjanizm, taoizm i buddyzm są nie tylko trzema głównymi ortodoksyjnymi systemami, lecz również wrzecionem tradycyjnej kultury chińskiej. Nawet, jeśli każda dynastia w końcu osiągała koniec swojego istnienia, esencja tej silnej i żywotnej kultury była przekazywana przez wieki.
Kultywacja jest rdzeniem boskiej kultury Chin
Taoizm i buddyzm są szkołami myśli, które przewodzą ludzi w kultywowaniu się do boskości. Bodhidharma medytował przed skałą przez dziewięć lat, na której trwale odbił się jego cień. Mnich Jigong z Południowej Dynastii Song posiadał magiczne moce. Istnieje wiele znanych opowieści o tym, jak używał swoich mocy, by nagrodzić dobre uczynki, a występki ukarać.
Kultywacja nie jest sposobem ucieczki dla sfrustrowanych i szukających ulgi ludzi. Nawet cesarze różnych dynastii, którzy posiadali przeogromne bogactwa, wciąż pragnęli uzyskać Wielką Drogę i uprawiać kultywację. W wieku 120 lat, Żółty Cesarz uzyskał Wielką Drogę i szybując na smoku wzniósł się do niebios. Cesarz Taizong z dynastii Tang, nakazał mnichowi Xuanzang wędrówkę do Indii w celu sprowadzenia buddyjskich pism. Po powrocie, cesarz powitał go i polecił rozpowszechnienie buddyzmu w Chinach. Podczas panowania dynastii Qing, cesarz Shunzhi zdecydował się zostać mnichem buddyjskim. Inni cesarze również darzyli Buddów szacunkiem i oddawali cześć Niebiosom.
Falun Dafa jest prawą drogą kultywacji
Na przestrzeni tysięcy lat, gdy Chińczycy posiadali kulturę kultywacji, manifestowały się wszelkiego rodzaju nadprzyrodzone zjawiska, teorie i techniki. Jednakże, istota tego, czym praktyka kultywacji naprawdę jest, jej cele, to, jak się wznieść i powody leżące za nadprzyrodzonymi zdolnościami, dla większości ludzi pozostawały zagadką.
Mistrz Li Hongdży przedstawił Falun Dafa w czasie, gdzie większość świata zapomniała o praktykach kultywacji. Nauczał o uniwersalnych zasadach Prawdy, Współczucia i Cierpliwości i ujawnił tajemnice, za którymi kultywujący dążyli od tysięcy lat, ale nie byli w stanie ich uzyskać.
Falun Dafa jest wysokopoziomową praktyką kultywacji szkoły Buddy, która po raz pierwszy została przekazana publicznie przez Mistrza Li Hongdży w maju 1992 roku. Kierując się najwyższym standardem wszechświata - cechami Prawdy, Współczucia i Cierpliwości oraz zasadami ewolucji wszechświata, dziesiątki milionów praktykujących dowiodło poprzez swoją praktykę, że Falun Dafa jest wspaniałą metodą kultywacji. Podczas wznoszenia prawdziwych kultywujących do wysokich poziomów, Falun Dafa odgrywa również niezmiernie pozytywną rolę w stabilizacji społeczeństwa, uszlachetniania moralności i poprawy zdrowia u ludzi.
Praktyka kultywacji Falun Dafa koncentruje się na umyśle, kładąc nacisk na kultywację serca danej osoby i jej charakteru moralnego lub tzw. „sinsing”, poprzez postępowanie w zgodzie z zasadami Prawdy, Współczucia i Cierpliwości. Kiedy sinsing się poprawia, wzrasta energia gong, a fizyczne ciało znacznie się przemienia.
Falun Dafa również obejmuje kultywację ciała, co odbywa się poprzez zestaw pięciu ćwiczeń fizycznych. Wszechstronny system kultywacji ciała i umysłu wymaga zarówno własnej kultywacji oraz ćwiczeń fizycznych, przy czym kultywacja jest na pierwszym miejscu, przed ćwiczeniami.
Mistrz Li powiedział w „Wielkiej Drodze Doskonałości”:
„Gong osoby nie wzrośnie, jeżeli będzie jedynie wykonywała ćwiczenia, a nie będzie kultywowała sinsing. Osoba, która kultywuje jedynie sinsing, a nie wykonuje ćwiczeń Wielkiej Drogi Doskonałości, odkryje, że wzrost jej mocy gong jest wstrzymywany, a jego pierwotne ciało (benti) nie ulega przemianie”.
Falun Dafa polega na kultywacji Falun, lub „Koła Prawa”. Falun jest inteligentnym, obracającym się bytem i składa się z wysokoenergetycznej materii. Falun, który jest umieszczany w podbrzuszu praktykującego przez Mistrza Li w innym wymiarze, obraca się nieustannie przez całą dobę. (Prawdziwi kultywujący mogą uzyskać Falun poprzez czytanie książek, oglądanie 9-ciu wykładów wideo lub słuchanie 9-ciu wykładów audio Mistrza Li, albo poprzez studiowanie nauk wraz z innymi praktykującymi Falun Dafa). Mechanizm Falun cechuje się tym, iż cały czas kultywuje osobę praktykującą. Oznacza to, Falun oczyszcza praktykującego cały czas, nawet, jeśli on lub ona nie wykonuje w danym czasie ćwiczeń. Spośród wszystkich publicznych praktyk w dzisiejszym świecie tylko Falun Dafa udało się osiągnąć stan, w którym Fa oczyszcza osobę.
Mistrz Li powiedział:
„Rotujący Falun posiada tę samą naturę, co wszechświat; jest jego miniaturą. Koło dharmy ze szkoły Buddy, yin-yang szkoły Tao i wszystko w dziesięciokierunkowym świecie jest odzwierciedlone w Falun. Falun ofiaruje ocalenie praktykującym, kiedy obraca się do środka (w kierunku wskazówek zegara), gdyż wchłania wielką ilość energii ze wszechświata i przekształca ją w gong. Falun ofiaruje ocalenie innym, kiedy obraca się na zewnątrz (kierunek przeciwny do wskazówek zegara), gdyż wypuszcza energię, która potrafi ocalać każdą istotę i naprawić każdy anormalny stan; osoby będące blisko praktykującego odnoszą korzyści”. (Wielka Droga Doskonałości)
„Falun Dafa umożliwia praktykującym zjednanie się z najwyższą naturą wszechświata, Dżen-Szan-Ren. Fundamentalnie różni się od wszystkich innych praktyk…” (Wielka Droga Doskonałości)
„Falun Dafa jest prawym Fa. Jeden prawy umysł potrafi poskromić wszystkie zła, pod warunkiem, że w swojej praktyce kultywacyjnej praktykujący utrzymuje swoje sinsing, porzuca swoje przywiązania i zrzeka się jakiegokolwiek nieprawidłowego pożądania, tak, jak to mówi Dafa. Każdy zły demon będzie się bał i ktokolwiek nie związany z twoim polepszeniem się nie będzie ważył się przysparzać tobie zakłóceń i przeszkadzać” (Wielka Droga Doskonałości)
Komunistyczna Partia Chin prześladuje Falun Dafa już trzynaście lat. Pomimo tego okresu czasu, praktyka szeroko rozprzestrzeniła się na całym świecie oraz odblokowuje pochodzenie i esencję historii całego człowieczeństwa. Jest ucieleśnieniem wszystkiego i zawiera głębokie zasady, którymi kierują się praktykujący.
* Buddyjska koncepcja, według której wszechświat posiada dziesięć kierunków

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.