Pekin i Taipei: dwa miasta, dwa różne światy

Pekin torturuje i morduje pod przewodnictwem Jianga, Taipei wznosi cześć Falun Gong
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Pan Qingxi Zhang - profesor ekonomii na Tajwańskim Uniwersytecie Narodowym - otrzymał telegram z gratulacjami od prezydenta i wice-prezydenta Tajwanu, a na ostatniej Konferencji Falun Dafa gościem honorowym był burmistrz miasta Taipei. Jaka jest przyczyna? Pan Zhang dobrowolnie poświęcał swój czas w organizowaniu punktów ćwiczeń Falun Gong w Taipei.

Pomimo tej samej kultury, historii, tradycji, języka, oraz rasy ludzi, już ponad 3 lata Tajwan i Chiny Kontynentalne podchodzą w odmienny sposób do Falun Gong.

Falun Gong w Chinach Kontynentalnych


Pani Zhao Xin, wykładowczyni na uniwersytecie w Pekinie, została aresztowana z powodu praktykowania Falun Gong w lokalnym parku. Na rozkaz Jianga, mówiącego o "tłumieniu" Falun Gong, była ona bita i torturowana przez policję. Zmarła 6 miesięcy później na skutek doznanych ran.

W Chinach Kontynentalnych Jiang Zemin - dyktator - zakazał uprawiania tej pokojowej praktyki w lipcu 1999 r., bowiem obawiał się, że Falun Gong poruszyło sercami większej ilości obywateli niż Partia Komunistyczna. Nie będąc w stanie stłumić od 70 do100 milionów praktykujących Falun Gong w Chinach, Jiang zintensyfikował kampanię propagandową, mającą na celu wywołanie wśród mieszkańców Chin nienawiści do praktyki, a tym samym uzasadniając aresztowania, tortury i morderstwa popełnione na praktykujących Falun Gong.

Począwszy od zimy 1999 r. sprawozdania na temat praktykujących Falun Gong, którzy zmarli w wyniku tortur w policyjnych aresztach, sporządzano prawie codziennie. Setki tysięcy praktykujących zostało zatrzymanych, w tym ponad 100.000 osób zamknięto w obozach przymusowej pracy, zazwyczaj bez przeprowadzenia procedury sądowej.

Wielu praktykujących Falun Gong zostało zwolnionych z pracy bądź usuniętych ze szkoły. Chińska policja przeszukała ich mieszkania, skonfiskowała majątek, zabroniła prowadzenia działalności gospodarczych.

Wielu obserwatorów uważa, że obchodzenie się z praktykującymi Falun Gong w Chinach Kontynentalnych można porównać z obchodzeniem się z ludnością żydowską w latach trzydziestych w Niemczech, kiedy to naziści rozpoczęli prześladowanie, które doprowadziło do ludobójstwa. Proces sądowy przeciwko Jiang Zeminowi za ludobójstwo i inne przestępstwa jest obecnie przygotowywany przez Amerykański Sąd Okręgowy.

Tajwan Dba o Chińską Kulturę i Tradycje


Tysiące Tajwańczyków zademonstrowało ćwiczenia Falun Gong przed budynkiem Narodowego Teatru w Taipei. W kontraście z Chinami Kontynentalnymi, Falun Dafa zakwitnął w Tajwanie, gdzie ponad 100.000 osób podjęło praktykę.

Na Tajwanie, Falun Gong stał sie ogniwem pielęgnowanym przez społeczeństwo. Praktyka jest zachwalana przez najwyższych członków rządu. Na terenie Tajwanu (wyspie mniejszej niż stany Maryland i Delaware) istnieje ponad 850 punktów ćwiczeń, gdzie ludzie mogą bezpłatnie uczyć się Falun Gong.

Przez kilka ostatnich lat organizowano latem kursy Falun Gong dla nauczycieli szkół podstawowych i liceów (oficjalnie popartych przez Radę Edukacyjną), aby nauczać w owych szkołach zasad praktyki.

Praktykujący Falun Gong byli również chętnie przyjmowani w więzieniach, w celu nauczania więźniów praktyki.

W dniu 29 grudnia 2002 r., ponad 5.000 osób zgromadziło się na stadionie Tajwańskiego Uniwersytetu Narodowego, w celu uczestniczenia w Konferencji Falun Dafa. Nowo wybrany burmistrz miasta Taipei, pan Ying-Jeou Ma, zabrał głos na konferencji, mówiąc: "Prawdomówność - Dobroć - Wytrzymałość [zasady praktyki Falun Gong] sprawiły, że miliony ludzi jest zdrowszych i poprawiła się ich moralność".

W wywiadzie z gazetą Chiny Południowe z dnia 15 stycznia, burmistrz wezwał Chiny Kontynentalne do zmiany swojego stosunku do Falun Gong.

Dlaczego Taka Popularność na Tajwanie?

"Tajwan zawsze był miejscem, gdzie skarby tradycji kultury chińskiej są szanowane i pielęgnowane" - wyjaśnia pani Kaishin Yen, absolwentka Uniwersytetu Columbia, urodzona i wychowana w Taipei. "Świadczy o tym Nasze Narodowe Muzeum... tak ogromnie drogocenna sztuka i kultura jest tutaj bezpiecznie przechowywana, tymczasem większość takich skarbów zostało zniszczonych w Chinach Kontynentalnych podczas Rewolucji Kulturalnej".

Pani Yen kontynuuje: "w Chinach Kontynentalnych ?Rewolucja Kulturalna? zaczęła się od nowa, z tą różnicą, że tym razem adresowana jest przeciwko Falun Gong. Falun Gong jest zakorzeniony w tradycji starożytnych Chin i filozofii polepszania samego siebie. Podczas gdy Jiang Zemin próbuje wytępić Falun Gong w Chinach Kontynentalnych, na Tajwanie praktyka ta jest szanowana i pielęgnowana".

Burmistrz Ma sądzi, że prześladowanie Falun Gong jest niezgodne z tradycjami chińskiej kultury. "Represje religijne naprawdę nie należą do tradycji chińskiej kultury, więc będąc spadkobiercą chińskiej kultury, Chiny Kontynentalne powinny być naprawdę bardziej tolerancyjne" - mówi burmistrz Ma do gazety Chiny Południowe (15 stycznia).

Falun Gong dawniej był zachwalany również w Chinach Kontynentalnych


Istniała duża grupa praktykujących w mieście Guangzhou, w Chinach w 1998 r. Ankieta władz chińskich stwierdziła, że w tym czasie było w Chianch od 70 do100 milionów praktykujących Falun Gong.

Wkrótce po przedstawieniu publicznie Falun Gong przez pana Li Hongzhi w 1992 r., praktyka rozwinęła się szybko na terenie całych Chin. Na zaproszenie lokalnych oddziałów Chińskiego Stowarzyszenia Naukowych Badań Qigong (oddziały władz chińskich, które nadzorują działaność qigong), pan Li wygłosił wykłady w ponad 20 miastach w latach 1992-1994 r. W tym czasie władze chińskie przyznały wiele różnych nagród panu Li, ponadto zapraszając go na wygłaszanie przemówień w takich ważnych miejscach jak Chińska Fundacja Bohaterów w państwowym Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego.

Ankieta prowadzona przez władze chińskie pod koniec 1998 r. ujawniła, że było 70 - 100 milionów praktykujących Falun Gong w całym kraju - statystyka, która była wówczas przyjęta z zadowoleniem przez władze. "Falun Gong i inne rodzaje qigong mogą pozwolić na zaoszczędzenie każdej osobie 1.000 Yuan rocznie na kosztach leczenia", pan Shaozu Wu - Dyrektor Chińskiej Komisji Sportowej - był wielokrotnie cytowany w Wiadomościach U.S.A i w Światowym Raporcie z lutego 1999 r.: "Jeżeli 100 milionów ludzi praktykuje Falun Gong, to każdego roku możemy zaoszczędzić 100 miliardów juan na kosztach leczenia. Premier Zhu Rongji jest bardzo zadowolony z tego powodu".

Chiński przywódca - Jiang Zemin - miał jednak zupełnie inne zdanie. Widząc Falun Gong jako zagrożenie dla swojej władzy, jak również okazję do poszerzenia wpływów politycznych poprzez sprowokowanie masowego ruchu, w lipcu 1999 roku rozpoczął prześladowanie Falun Gong.

Prześladowanie Falun Gong trwa już prawie cztery lata i nasila się coraz bardziej. Mówi się, że Jiang Zemin ma na tym punkcie obsesję. Dla porównania, popularność Falun Gong na Tajwanie wzrosła ogromnie przez te prawie cztery lata.

Jeżeli chodzi o Falun Gong, Pekin i Taipei należą do dwóch różnych światów.

Wiadomości - 16 stycznia 2003 r.
Centrum Informacji Falun Dafa, www.faluninfo.net
http://faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=6918

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.