Indie: Praktykujący Falun Gong zaproszeni do nauczania ćwiczeń w szkołach zawodowych oraz w komendzie policji w Hyderabad

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Przedstawienie Dafa podczas Globalnego Indyjskiego Szczytu Edukacyjnego
W dniach 8 i 9 września 2012 r. w Hyderbadzie odbył się Globalny Indyjski Szczyt Edukacyjny. Udział w nim wzięli, przybyli z wielu krajów, rektorzy uniwersytetów, przedstawiciele placówek edukacyjnych, radni oraz studenci hinduscy i zagraniczni.
Praktykujący Falun Dafa ustawili koło budynku obrad stoisko z materiałami o praktyce i o prześladowaniach mających miejsce w Chinach.
Kilku dyrektorów szkół i rektorów uniwersytetu skontaktowało się z praktykującymi i zaprosiło ich do swoich placówek, by przedstawić tam praktykę Falun Dafa szerszemu gronu profesorów i studentów.

Stoisko Falun Dafa podczas Globalnego Indyjskiego Szczytu Edukacyjnego

Przedstawienie praktyki Falun Dafa w wydziale policji drogowej

W styczniu tego roku, podczas rocznych targów wystawowych przemysłu lekkiego, praktykujący poznali funkcjonariusza policji wydziału drogowego, który wyraził chęć współpracy z nimi. Pragnął, by praktykujący odwiedzili jego wydział i przedstawili praktykę Dafa większemu gronu policjantów. Zostawił im wówczas swój numer telefonu, by się z nim skontaktowali. Jednak, gdy praktykujący zaplanowali wizytę w jego departamencie, nie mogli się z nim skontaktować. Udali się więc do komendanta, przedstawiając mu sytuację. Oczywiście, praktykujący zostali serdecznie przyjęci i otrzymali aprobatę na zorganizowanie zajęć, mających na celu przedstawienie praktyki i uczenie ćwiczeń jego sztabu podwładnych.
Na zajęcia nauki Falun Dafa przybyło ponad osiemdziesięciu policjantów.


Wydział Drogowy Komendy Policji w Hyderbad – wykonywanie ćwiczeń Falun Gong przez funkcjonariuszy policji

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.