Pomimo 15 lat prześladowań Falun Dafa stale się rozwija: Historia w liczbach

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Piętnaście lat temu, początek prześladowań z 20 lipca 1999 r. zaledwie w ciągu jednej nocy, wywrócił do góry nogami życia 100 milionów praktykujących Falun Gong. Praktykujący, którzy przetrwali brutalne prześladowania opowiadają nadzwyczajne historie o swojej wierze, i wyborach jakich dokonywali w obliczu bezprecedensowego ucisku.

Przez ostatnie piętnaście lat, strona Internetowa Minghui otrzymała tysiące tysięcy raportów o prześladowaniach z Chin kontynentalnych oraz podobnie dużą liczbę doniesień, zarówno o praktykujących jak i niepraktykujących z Chin i całego świata, którzy powstali, by stawić czoła represjom. W rzeczywistości będąc bankiem tej ogromnej ilości danych, Minghui stanowi unikalną platformę, analizującą zarówno rozmiar prześladowań jak i rozmiar pokojowego ruchu oporu.

Dzisiaj, jako że uroczyście podkreślamy piętnastą rocznicę rozpoczęcia kampanii mającej na celu zniszczenie Falun Gong - 20 lipca 1999 roku, przedstawiamy krótki przegląd dotyczący bieżącej sytuacji w Chinach i za granicą. W następnych paragrafach omówimy pięć kluczowych haseł - kluczowych tematów, które w telegraficznym skrócie przedstawią kwestie prześladowań i wytrwałość praktykujących.

Poprzez liczby możemy dostrzec odwagę praktykujących. Widzimy także szlachetne serca milionów ludzi, którzy podpisali petycję wzywająca do zakończenia prześladowań, a w szczególności wzywającą Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zaprzestania procederu grabieży organów w Chinach.

Jest to historia wykraczająca swym zasięgiem poza wybory dokonywane przez ofiary prześladowań, gdyż dotyczy też wyborów dokonywanych przez Chińczyków, oraz nas wszystkich.

Prześladowania

Według raportów na temat prześladowań z pierwszej połowy 2014 r., średnio miesięcznie:

• 8 praktykujących zmarło w wyniku tortur (w sumie zmarło 49),
• 55 praktykujących przewieziono do ośrodków prania mózgu (razem 332),
• 69 praktykujących bezpodstawnie skazano na karę więzienia (razem 413),
• 498 praktykujących bezpodstawnie aresztowano (razem 2987),

W sumie, w ciągu ostatnich 15 lat, potwierdzono śmierć 3769 praktykujących, która nastąpiła bezpośrednio w wyniku prześladowań i tortur; potwierdzono, że co najmniej 6000 praktykujących bezpodstawnie skazano na pobyt w aresztach, więzieniach i ośrodkach zatrzymań; ponad 100 000 praktykujących, bez żadnego procesu, zesłano do obozów pracy przymusowej. Dodatkowo, tysiące praktykujących zabrano do szpitali psychiatrycznych i wstrzykiwano substancje uszkadzające system nerwowy – co pełniło formę kolejnej metody represji i tortur.

Centra Prania Mózgu

Usankcjonowane przez państwo i napędzane przez politykę, centra prania mózgu są miejscami gdzie torturuje się praktykujących Falun Gong, w celu zmuszenia ich do wyrzeczenia się swoich przekonań.

Najnowszy raport analizuje główne źródła finansowania sieci tych budzących niepokój placówek:
• Środki rządowe (głównie finansowanie z budżetu),
• Premie wypłacane przez rząd na podstawie liczby "przetransformowanych" praktykujących. Im większa liczba "przetransformowanych", tym większe premie.
• "Opłaty Edukacyjne" uiszczane przez pracodawców, którzy zatrudniają praktykujących oraz okupy płacone przez praktykujących i ich rodziny. Niektóre z dochodów wpływają bezpośrednio na osobiste konta urzędników i nie pojawia się w budżecie centra prania mózgu.
Bardzo ostrożne szacunki określają skalę tego - działającego od 15 lat „przemysłu” - na miliardy juanów.

Poniżej przedstawiamy główne liczby związane z centrami prania mózgu:

• 131,000 przypadków przetrzymywań,
• 20,000 juanów miesięcznej "opłaty edukacyjnej" średnio za praktykującego, wpłacanej przez pracodawców,
• średnio 7000 juanów okupu od każdej rodziny za wypuszczenie praktykującego,
• 357 potwierdzonych przypadków śmierci w centrach prania mózgu,
• 449 centrów prania mózgu w 173 miastach i 329 powiatach.
Po pokazowej kampanii zamknięcia obozów pracy w ubiegłym roku, „przemysł” prania mózgu gwałtownie się rozwinął. Centra przejęły rolę prześladowania praktykujących, których zesłanoby do obozów pracy.

W pierwszej połowie 2014 r.:

• Otwarto ponad 70 nowych centrów prania mózgu na terenie Chin,
• Liczba potwierdzonych aresztowań, prowadzących do osadzenia w centrach prania mózgu wzrosła o 41,3% w porównaniu do tego samego okresu, w roku poprzednim (z 235 do 332).

Grabież organów

Podczas 25-tej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w marcu tego roku, rząd kanadyjski poruszył kwestię usankcjonowanego przez władze Chin procederu grabieży organów wewnętrznych.

Rozpatrywana 'Rezolucja 281 Stanów Zjednoczonych' (z 180 wnioskodawcami) podkreśla bardzo krótki czas oczekiwania (2 do 4 tygodni) na przeszczep narządu, oraz niezwykle wysoką ilość przeprowadzanych rocznie transplantacji (ponad 10,000) - bez istniejącego programu donacji organów; mówi także o nagłym wzroście transplantacji organów, tuż po rozpoczęciu prześladowań Falun Gong. Wszystko to wskazuje na pozyskiwanie organów od żywych praktykujących Falun Gong więzionych pośród prześladowań.

Rezolucja powołując się na słowa dziennikarza śledczego Ethan Gutmann'a szacuje, że w latach 2000 - 2008 r. około 65,000 praktykujących Falun Gong mogło zostać zabitych w celu pozyskania organów.

W celu zatrzymania tych okrutnych zbrodni w ciągu ostatnich dwóch lat:

• 6 rezolucji oraz wniosków potępiających grabież organów uchwalono w Parlamencie Europejskim, włoskim Senacie, Izbie Stanowej Illinois, Senacie australijskim, Komisji Spraw Zagranicznych i Handlu irlandzkiego parlamentu, Towarzystwie Medycznym w Wirginii,
• 35 reprezentantów stanu z Minnesoty podpisało się pod listem do Rzecznika Departamentu Zdrowia i do Urzędu Szkolnictwa Wyższego, wyrażając zaniepokojenie pozyskiwaniem narządów w Chinach oraz wpływem tego procederu na Minnesotę,
• 10 krajów zorganizowało posiedzenia i wysłuchania parlamentarne na temat grabieży organów: USA, Kanada, Słowacja, Włochy, Izrael, Szwecja, Wielka Brytania, Dania, Francja i Australia.

Poparcie obywateli w kraju i za granicą

Od czasu rozpoczęcia prześladowań Falun Gong 15 lat temu, coraz więcej osób zarówno w kraju, jak i za granicą, łączy wysiłki w celu ich powstrzymania:
• Przeprowadzono wiele kampanii petycji w celu uratowania 49 praktykujących
• Zebrano 26.622 podpisów pod petycją od chińskich obywateli, wzywającą Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zatrzymania procederu grabieży organów,
• w grudniu 2013 r. do ONZ dostarczono 1,5 mln podpisów z 53 krajów, wzywających do podjęcia działań w celu zatrzymania procederu grabieży organów w Chinach.

Wewnątrz Chin, mieszkańcy odważnie powstają i publicznie wyrzekają się swojego członkostwa w ​​KPCh. Jest to ruch przeciwstawienia się ideologicznej kontroli reżimu oraz dążenia do wolności, który także wróży rychły upadek komunistycznej partii.

Obecnie:

• 171 milionów chińczyków wypisało się z Komunistycznej Partii Chin oraz jej satelickich organizacji (Ligi Młodzieży Komunistycznej i Młodych Pionierów),
• Każdego dnia około 90,000 Chińczyków dołącza do tego, prawdopodobnie "największego ruchu poparcia obywatelskiego w dziejach historii", twierdzi Globalne Centrum Wypisywania się z KPCh.

Światowy dzień Falun Dafa

13 maj 2014 r. był 15. Ogólnoświatowym Dniem Falun Dafa. 13 maj był również dniem w którym Falun Dafa (znane też jako Falun Gong) zostało po raz pierwszy przedstawione publicznie w Chinach w 1992 r. 13 maja był również datą urodzin Pana Li Hongdży, założyciela Falun Gong.

Jako część obchodów na całym świecie, około 8,000 praktykujących z ponad 50 krajów i 200 regionów wzięło udział w paradzie, idącej ruchliwymi ulicami Manhattanu.

Na ramach Minghui.org, opublikowano 34 proklamacje i listy poparcia z amerykańskich i kanadyjskich agencji rządowych. Wiele z nich ogłaszało lokalnie "Światowy Dzień Falun Dafa" lub "Światowy Tydzień Falun Dafa" oraz chwaliło praktykujących za wkład w lokalną społeczność.

Dodatkowo na stronę internetową Minghui wpłynęło ponad 18,000 pozdrowień, z życzeniami urodzinowymi dla założyciela Falun Dafa. Są one wyrazem głębokiego szacunku praktykujących do Pana Li oraz przejawem szerokiego rozprzestrzenienia się praktyki na całym świecie.

http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2132.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.