Kanada: Podkomisja Parlamentarna uchwaliła rezolucję potępiającą przymusową grabież organów w Chinach

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Szef kanadyjskiej Podkomisji Parlamentarnej ds. Międzynarodowych Praw Człowieka
rozmawia z dr Damonem Noto z DAFOH i dziennikarzem śledczym Ethan Gutmannem
(Zdjęcie: The Epoch Times)


(Minghui.org) Kanadyjska Podkomisja Parlamentarna ds. Międzynarodowych Praw Człowieka 6 listopada 2014 r. uchwaliła rezolucję przeciwko usankcjonowanemu przez rząd procederowi grabieży organów od więźniów sumienia w Chinach.

Rezolucję uchwalono po dwóch wysłuchaniach (w lutym 2013 i październiku 2014), podczas których niezależni badacze przedstawili dowody na grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych prześladowanych grup w Chinach.

Podkomisja w rezolucji: "wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującymi się i wiarygodnymi sprawozdaniami nt. systematycznego i usankcjonowanego przez rząd pobierania organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia, członków religijnych oraz etnicznych grup mniejszościowych w Chińskiej Republice Ludowej".

Ponadto, rezolucja: "potępia i wzywa do natychmiastowego zakończenia" tej praktyki.

Wzywa również rząd do: "zniechęcenia i odmówienia Kanadyjczykom udziału w turystyce transplantacyjnej, przy której organy nie są pozyskiwane w etyczny, bezpieczny i przejrzysty sposób".

Rok temu, dokument (Bill C-561) wprowadzony 6 grudnia 2013 r. przez Hon. Irwin Cotlera - wieloletniego członka parlamentu, proponował karanie wszystkich osób świadomie zaangażowanych w proceder pozyskiwania organów.

Organ ustawodawczy ustanowi listę osób, które uważa się, że są zaangażowane w ten proceder i będzie wymagał dokumentacji źródła organów stosowanych podczas przeszczepu.

Na początku tego roku, dwóch niezależnych kanadyjskich badaczy - David Kilgour (były członek parlamentu) i David Matas (prawnik ds. praw człowieka) przedstawili dowody przymusowej grabież organów od praktykujących Falun Gong w Chinach, jako źródło inspiracji dla legislacji.

Pięćdziesiąt dwa rodzaje dowodów zebranych przez Kilgoura i Matasa pokazują, że w latach 2000 - 2005, prawie 41,500 niezidentyfikowanych organów użytych w transplantacjach w Chinach, zostało pobranych od praktykujących Falun Gong.

W październiku, komisja wysłuchała autora i dziennikarza śledczego Ethan Gutmanna oraz dr Damona Noto z organizacji pozarządowej DAFOH (Lekarze Przeciwni Przymusowej Grabieży Organów).

Noto zauważył, że W Chinach przeprowadzono kilka dochodzeń w sprawie nielegalnego pozyskiwania organów i "wszystkie wskazują więźniów sumienia za główne źródło organów, z których zdecydowaną większość stanowią praktykujący Falun Gong".

Według dr Noto, liczba przeszczepów w Chinach wzrosła od kilkuset rocznie w 1999 r. do kilku tysięcy już w 2004 r. Tak samo stało się z ośrodkami transplantacyjnymi. Chińskie szpitale jawnie ogłaszają, że są w stanie zagwarantować dopasowanie organów w ciągu dwóch tygodni, a termin przeszczepu można ustalić z góry, zgodnie z harmonogramem pacjenta.

Niektóre szpitale głoszą, że osiągnęły "doskonałe rezultaty" i że testy na "dawcach" mogą być przeprowadzone jeszcze przed usunięciem organów, powiedział dr Noto.

"Jeśli prześledzicie linię czasu gdy wystąpił boom transplantacyjny w Chinach i porównacie ją z początkiem prześladowań Falun Gong w 1999 r. linie czasu niemal dokładnie pasują do siebie", Noto przedstawił komisji.

Po wysłuchaniu, Gutmann, który włożył siedem lat śledztwa w swoją niedawno wydaną książkę "Rzeź: masowe zabójstwa, grabież organów i sekret Chin dla rozwiązania problemu dysydentów", dał parlamentarzystom sugestię - utworzenie przepisów zabraniających wyjazdu na wycieczki transplantacyjne do Chin jest łatwe.

Powiedział, że niewłaściwym jest zamordowanie niewinnego człowieka, by uzdrowić obywatela Kanady; Kanadyjczycy powinni przestrzegać swoich własnych wartości i nie angażować się w tą zbrodnię.

Gutmann szacuje, że obecnie od pół miliona do miliona praktykujących Falun Gong jest uwięzionych.

"Do 2008 r. około 65,000 praktykującym Falun Gong usunięto narządy wewnętrzne", powiedział komisji.

źródło:
http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/5/147179p.html
http://www.theepochtimes.com/n3/1121789-canadian-parliamentary-committee-passes-motion-against-forced-organ-harvesting-in-china/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.