Tajwan: Zgromadzenie ustawodawcze zakazuje turystyki transplantacyjnej

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Tajwan oficjalnie zakazał turystyki transplantacyjnej. Ustawodawcy 12 czerwca 2015 r. znowelizowali ustawę 'Taiwan's Human Organ Transplant Act', zakazując nielegalnej sprzedaży narządów wewnętrznych.

Ustawa ponadto przewiduje, że pacjenci, którzy uzyskują narząd do przeszczepu za granicą, muszą przedstawić prawny dowód źródła pochodzenia organu, aby otrzymać opiekę medyczną na Tajwanie.

Organy usuwane więźniom sumienia

Pani Theresa Chu, rzecznik Zespołu Prawnego ds. Praw Człowieka Falun Gong, powiedziała, że poprzez nałożenie sankcji karnych na handel organami, Tajwańczykom zabrania się wyjazdu do Chin na przeszczepy.

W Państwie Środka, większość organów pochodzi od żywych więźniów sumienia, w większości od praktykujących Falun Gong, którzy są tam prześladowani. Ustawa uniemożliwia również Tajwańczykom odebranie narządów z nieznanych źródeł i zapewnia, że transplantacja będzie medycznie bezpieczna.

Pani Chu w słowach uznania odniosła się do nowelizacji. Stwierdziła, że powstrzyma ona obywateli przed wmieszaniem i stanie się współwinnym procederu grabieży organów w Chinach.

"Pomimo tej uchwały, praktykujący Falun Gong w Chinach wciąż stoją w obliczu niebezpieczeństwa grabieży organów. Wciąż stanowią największy bank organów wewnętrznych chińskiego reżimu", dodała Chu.

Ustawodawstwo Tajwańskie

Według Wang Jin-Punga, przewodniczącego Tajwańskiej Komisji Ustawodawczej Yuan, ustawa przewiduje, że organy muszą być dostarczone lub otrzymane bez jakiejkolwiek formy rekompensaty [tj. bezpłatnie]. Jeśli ci, którzy kupili organ za granicą zostaną uznani za winnych pozyskania go z niewiadomego źródła, mogą być skazani nawet na 5 lat więzienia, a także obciążeni grzywną w wysokości ok. 49 tys. dolarów na oskarżonego. Ponadto lekarze zaangażowani w ten nielegalny proceder, mogą utracić licencję.

Członkowie tajwańskiej komisji ustawodawczej są wybierani na trzyletnią kadencję. Do ich obowiązków prawnych należy wydawanie stosownych praw i nadzór tajwańskiej administracji.Wang Jin-Pung, rzecznik Komisji Ustawodawczej Yuan uchwala poprawkę do Ustawy nt. Transplantacji Organów.


Ustawodawcy wspierają poprawkęUstawodawcy z różnych partii politycznych: Yu Mei-nu (z lewej), Hsu Shao-ping (w środku) i Tien Chiu-chin poparły poprawkę nt. zakazu pozyskiwania organów w Chinach


Ustawodawca Yu Mei-nu z Postępowej Partii Demokratycznej powiedziała, że chiński reżim jest aktywnie zaangażowany w handel organami, który w dużej mierze opiera się na pozyskiwaniu organów od żywych praktykujących Falun Gong.

"Mamy nadzieję, że tą poprawką, skutecznie zaburzymy pozyskiwanie i sprzedaż nielegalnych organów", powiedziała Yu.

Ustawodawca Hsu Shao-ping z Kuomintangu - chińskiej partii politycznej, która rządziła Chinami w latach 1927 - 1948 i nadal istnieje na Tajwanie, skomentowała, że transplantacje ludzkich organów nadal są poważnym problemem etyki medycznej oraz kwestią sporną w dziedzinie praw człowieka na arenie międzynarodowej.

"Ci, którzy usuwają organy od żywych ludzi i sprzedają je dla zysku, zgodnie z międzynarodowym prawem karnym, popełniają zbrodnię przeciw ludzkości", powiedziała Hsu.

"Ustawa wyraźnie zabrania handlu organami, ich sprzedaży i turystyki transplantacyjnej - oraz przewiduje kary. Zakazuje również wykorzystywania narządów od więźniów poddanym karze śmierci. Tajwańskie przepisy regulujące kwestię transplantacji narządów właśnie osiągnęły międzynarodowe standardy", powiedziała Tien Chiu-chin, członkini komisji legislacyjnej z Postępowej Partii Demokratycznej (DDP) oraz sponsor ustawy".

http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151159.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.