Austria, Wiedeń: Wyjaśnianie faktów o prześladowaniach przed siedzibą ONZ w Międzynarodowym Centrum Wiedeńskim

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Dnia 18 września, praktykujący Falun Gong podnosili świadomość na temat prześladowań przed jedną z siedzib ONZ - Międzynarodowym Centrum Wiedeńskim. Rozstawili plakaty i trzymali transparenty, aby przekazać swoją wiadomość. Niektórzy praktykujący ćwiczyli, niektórzy wyjaśniali fakty o represjach, a inni zbierali podpisy pod petycją.

Międzynarodowe Centrum Wiedeńskie jest jedną z czterech głównych siedzib ONZ (UNOV), podobnie jak te w Nowym Jorku, Genewie i Nairobi. UNOV obejmuje Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA), Komisję ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i inne. W Centrum pracuje około 5 tys. osób.Praktykujący podnoszą świadomość na temat prześladowań Falun Gong.Pracownicy podpisują petycję potępiającą grabież organów od żywych ludzi w Chinach.

Pani Chantal, która jest nauczycielką, podpisuje petycję.


Wielu ludzi po raz pierwszy słyszało o prześladowaniach Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) oraz grabieży organów od żywych osób. Po zapoznaniu się z faktami, większość bez zastanowienia podpisywała petycję.

Inspektor Bezpieczeństwa UNOV przyjmuje materiały nt. grabieży organówPraktykująca Falun Gong - Katja przekazuje inspektorowi
bezpieczeństwa UNOV materiały informacyjne.


Inspektor bezpieczeństwa UNOV stwierdził, że wyśle petycję i materiały do siedziby ONZ w Nowym Jorku.

Materiały, które Katja podała Inspektorowi, zawierały: list otwarty Lekarzy Przeciwnych Przymusowej Grabieży Organów (DAFOH) do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, wzywający do zakończenia zbrodni popełnianych przez KPCh, petycje DAFOH z podpisami w języku angielskim i niemieckim oraz zaktualizowane sprawozdanie DAFOH na temat zbrodni KPCh grabieży organów od żywych ludzi.

Personel UNOV: Takich zbrodni nie można tolerowaćPan Sewkaei


Pan Sewkaei pracuje w UNOV w obszarze praw człowieka. Aktywności praktykujących ujrzał gdy wyszedł na lunch. Po usłyszeniu, że Parlament Europejski przyjął rezolucję sprzeciwiającą się zbrodni grabieży organów, wziął ulotkę. Po wysłuchaniu praktykującego, który wyjaśnił fakty, zgodził się, że grabieży organów od żywych ludzi przez KPCh jest zbrodnią przeciwko ludzkości i podpisał petycję.Pani Katia


Pani Katia z Rosji, która pracuje w UNOV także podpisała petycję. Powiedziała: "To mój pierwszy raz gdy słyszę o Falun Gong. Ponieważ pochodzę z byłego komunistycznego kraju, w pełni rozumiem dlaczego KPCh prześladuje Falun Gong". Pochwaliła wysiłki praktykujących, którzy starają się zatrzymać represje.Pan Holleran


Pan Holleran jest z Irlandii i też pracuje w UNOV. Również podpisał petycję przeciwko grabieży organów. Powiedział: "Bez wątpienia, ci ludzie są grupą pokojowo nastawionych ludzi. Istotne jest, by inni też dowiedzieli się o faktach".

http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/23/152659.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.