Chiny: Praktykujący z Liaoning zwolniony dzięki wysiłkom prawnika i wsparciu publicznemu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Mieszkaniec powiatu Jianping został niedawno uwolniony, po tym jak jego prawnik nakłonił lokalną prokuraturę i sąd do zamknięcia sprawy przeciwko niemu.

Dnia 5 lipca 2016 roku, 55-letni pan Wang Huaxue został zatrzymany w swoim domu za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong (duchowej dyscypliny prześladowanej przez komunistyczny reżim). Tydzień później, wysłano za nim oficjalny nakaz aresztowania.

Prawnik pana Wanga, spotkał się z nim 18 lipca i zauważył liczne zadrapania na jego ciele. Pan Wang wyjaśnił, że oficerowie brutalnie go traktowali podczas aresztu.

W rezultacie 373 lokalnych rezydentów podpisało petycję wzywającą do uwolnienia pana Wanga. Podpisy zostały dostarczone do miejscowej policji, prokuratury, sądu i aresztu.

Pan Wang był sądzony 17 listopada, po czym jego sprawa trwała w zawieszeniu.

Jego prawnik ostatnio wysłał materiały uzupełniające zarówno do prokuratury, jak i sądu. Nakłaniał prokuraturę do porzucenia zarzutów wobec swego klienta, a ostatecznie sąd zamknął sprawę.

Prawnik przekazał obu instytucjom, że prześladowaniom Falun Gong przez KPCh od początku brakowało podstawy prawnej i że jego klient nigdy nie powinien być represjonowany za korzystanie z konstytucyjnego prawa do wolności wiary.

Pan Wang dzień później został uwolniony.

Źródło: Minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.