Przedstawiciele stanu Minnesota piszą list otwarty do prezydenta Chin Xi Jinpinga

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

W czerwcu 2017 r. Senator Stanu Minnesota Jum Abeler napisał list otwarty do prezydenta Xi Jinpinga nawiązujący do prześladowań Falun Gong w Chinach. List wzywa prezydenta Chin do zakończenia prześladowań i otwartego potępienia praktyki grabieży organów. List - podpisany przez 103 parlamentarzystów i senatorów stanu Minnesota - został również przesłany do prezydenta Donalda Trumpa.

List Otwarty:
Biuro Xi Jinpinga
Brama Xinhua, Zhong Nan Hai
Ulica West Chang'an, Pekin 100017
Chińska Republika Ludowa

Szanowny Panie Przewodniczący Xi

Istnieje bardzo poważna i krytyczna sytuacja w Chinach, która wymaga Twojej uwagi. Dnia 20 lipca 1999 r. rozpoczęły się prześladowania Falun Gong, zainicjowane przez przywódcę partii komunistycznej Jiang Zemina. Osiemnaście lat później, sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana.

Prześladowania rozpoczęto wraz z masową kampanią propagandy, użytej do oczerniania praktykujących Falun Gong. Następnie masowe aresztowania, więzienia i tortury. Niektórzy z tych, którzy byli ofiarami w Chinach, obecnie są rezydentami stanu Minnesota.

Pokrywający się z prześladowaniem Falun Gong był dramatyczny wzrost transplantacji organów, którego nie można wytłumaczyć oficjalnie uznanymi źródłami organów, takimi jak przestępcy poddani egzekucji. Na stronie EndOrganPillaging.org opublikowano nowy, solidny raport, który stwierdza, iż rocznie w Chinach przeprowadza się od 60 tys. do 100 tys. transplantacji organów. Jest to drastyczny kontrast do oficjalnie cytowanych 10 tys. transplantacji rocznie. Wspomniany raport był materiałem użytym w ostatnim sprawozdaniu Freedom House pt. Bitwa o duszę Chin.

Jest to konkluzja wielu organizacji, takich jak: Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Parlament Europejski, organizacji pozarządowych jak Lekarze Przeciwko Przymusowej Grabieży Organów (DAFOH) i innych, że większość organów pozyskanych w Chinach pochodzi od więźniów sumienia, głównie od praktykujących Falun Gong. Pomimo stale zwiększającej się liczbie dowodów na przymusową grabież organów w Chinach, chińska społeczność transplantacyjna nadal działa w tajemnicy, a pozyskiwanie organów nie jest prowadzone w sposób otwarty i przejrzysty, jak wymagają standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Według Ethan Gutmanna, dziennikarza śledczego oraz autora książki pt. Rzeź: "To jeden z głównych testów naszych czasów... jest to nowa forma ludobójstwa. Wykorzystują najbardziej szanowanych członków społeczeństwa, aby je realizować i dla tych powodów, nie możemy tego dłużej ignorować".

Przewodniczący Xi, pomimo, iż uznajemy że to nie Ty jesteś odpowiedzialny za rozpoczęcie kampanii przeciwko Falun Gong, uważamy, że jesteś na wyjątkowej pozycji, aby ją zakończyć. Biorąc pod uwagę charakter i zakres tej zbrodni przeciwko ludzkości, uważamy, że jest to istotne, abyś otwarcie ją potępił. Tak znaczący wkład zostanie zapamiętany.

Źródło: List

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.