Chiny: 77-latek przetrzymywany od 3 miesięcy w izolatce za wiarę

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) 77-letni pan Li Xifu, emerytowany hutnik z miasta Taiyuan, został zabrany do więzienia Jinzhong w prowincji Shanxi 16 stycznia 2017 r. za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong (duchowej praktyki prześladowanej przez Komunistyczną Partię Chin). Za wykonywanie ćwiczeń Falun Gong, pan Li jest przetrzymywany w odosobnieniu od ponad 100 dni.

Oddział Więzienny nr. 15 jest oddziałem intensywnej kontroli. Od czasu przyjęcia do więzienia, pana Li przetrzymują dokładnie na tym oddziale. Ze względu na blokadę informacji, szczegóły maltretowania i tortur, którym poddano pana Li są niejasne.

Torturowany w więzieniu; Nie ma do kogo się odwołać

Kiedy rodzina pana Li odwiedziła go w marcu 2017 r., stwierdził, że strażnicy dwukrotnie go pobili. Pan Li informował personel, że został pobity, ale go zignorowano. Jego rodzina bardzo martwiła się o jego bezpieczeństwo.

Rodzina Li wynajęła dwóch prawników, których pierwszy wniosek o spotkanie z Li został zignorowany przez władze więzienne. W czerwcu, prawnicy zaobserwowali świeże rany i blizny na rękach pana Li. Li powiedział, że próbował złożyć skargę dotyczącą bezprawnego skazania i tortur, ale władze więzienne wielokrotnie zabraniały mu dochodzenia swoich praw.

Następnie rodzina wniosła skargę do więzienia, która musiała być podpisana przez Li. Jednakże, władze więzienne stwierdziły, że Li nie może jej podpisać bez zgody wyższych władz. Gdy rodzina domagała się owej zgody, odsyłano ich z działu do działu.

Aresztowany i skazany

Pan Li został aresztowany 18 listopada 2015 r. za złożenie skargi karnej na byłego dyktatora Chin za prześladowanie Falun Gong. Był sądzony w Sądzie Rejonowym w Jiyuan i skazany na trzy lata więzienia 31 sierpnia 2016 r. Jego apelacja została odrzucona przez Trybunał Ludowy średniego szczebla w Taiyuan. Został przeniesiony do więzienia Jinzhong 16 stycznia 2017 r.

Powiązane raporty:
- Shanxi Man's Lawsuit Sends Ripple Effect 1,000 Miles Away

Strony odpowiedzialne za prześladowanie pana Li:
- Yang Chunsheng, strażnik Oddziału Więziennego nr. 15 w więzieniu Jinzhong: + 86-354-5280449

Źródło: Minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.