Dania, Kopenhaga: Spotkanie parlamentarne potępia przymusową grabież organów

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) W dniu 5 kwietnia 2018 r. wszystkie dziewięć partii Duńskiego Parlamentu (Folketing) odbyło spotkanie, celem przedyskutowania przymusowej grabieży organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia w Chinach. Członkowie parlamentu sprzeciwili się nieetycznej praktyce i zgodzili się wziąć pod uwagę kwestie praw człowieka w przyszłej współpracy handlowej i gospodarczej z Chinami.

W lutym kilku członków parlamentu z Duńskiej Partii Ludowej zapytało Ministra Spraw Zagranicznych Andersa Samuelsena o stanowisko rządu w sprawie tłumienia Falun Gong w Chinach, zwłaszcza grabieży organów od żywych praktykujących.

Duńska Partia Ludowa już wcześniej pytała Radę Ministrów Danii o tę kwestię. To jednak jest pierwsze posiedzenie w parlamencie, które podkreśliło nadużycie praw człowieka przeciwko praktykującym Falun Gong w Chinach.Claus Kvist Hansen (z prawej) z Partii Ludowej zabrał głos
podczas posiedzenia parlamentarnego 5 kwietnia 2018 r.


Zbrodnie przeciwko ludzkości

Claus Kvist Hansen z Partii Ludowej, drugiej największej partii w parlamencie, powiedział, że dzisiejsza dyskusja różni się od normalnych tematów omawianych w parlamencie, ponieważ dotyczy więzienia przypadkowych osób przez reżimy i dyktatury, a także tortur i zabijania cywili. "Fakt, że ludzie są poddawani systematycznym zatrzymaniom, następnie badaniom lekarskim, po których następuje egzekucja, by ostatecznie ich otworzyć i wyciąć wybrane wcześniej organy dla tego, kto zaoferował najwyższą cenę, jest po prostu tak niepojęte, że naprawdę brakuje słów. I w rzeczywistości, to się dzieje w Chinach". Powiedział, że takie zbrodnie dotyczą praktykujących w Chinach.

Opierając się na swoich badaniach i obserwacji, nie potrafił znaleźć niczego podejrzanego lub społecznie podważającego duchową praktykę. "Wczoraj odwiedziłem kilku przedstawicieli Falun Gong i mogę powiedzieć, że praktykujący Falun Gong są generalnie zdrowszymi ludźmi, ponieważ nie palą tytoniu i nie piją alkoholu. Wyobraźcie sobie, że ludzie w Chinach są wybierani jak bydło rzeźne do użytku w handlu organami w oparciu o jakość ich ciał. Znowu, brak słów, aby to opisać!".

Hansen podkreślił, że istotne jest, aby kraje demokratyczne odważyły się skupić na zbrodniach przeciwko ludzkości. Właśnie dlatego chciał, aby ta sprawa była przedmiotem debaty w parlamencie.

Wolność słowa jest jedną z podstawowych wartości

Michael Aastrup Jensen - rzecznik Partii Wolność (Venstre) do spraw zagranicznych powiedział, że chińscy komuniści już wpłynęli na sprawy wewnętrzne Danii. Na przykład, Duński Teatr Królewski postanowił anulować występ Shen Yun tylko dlatego, że ta grupa artystyczna jest powiązana z Falun Gong.

"Z naszej strony Venstre uważamy, że jest to bardzo, dogłębnie haniebne. Uważamy też, że jest to bardzo poważne" - kontynuował, "w Danii liberalna demokracja, wolność słowa jest jedną z podstawowych wartości. Dlatego, także musimy coś o tym powiedzieć".

"Krytyka musi być przedstawiana przy każdej okazji"

Nikolaj Villumsen z Czerwono-Zielonego Przymierza zgodził się. Mówił, że duński rząd powiedział, iż przeprowadził kilka krytycznych dialogów za zamkniętymi drzwiami. Potrzebne są jednak dalsze wysiłki, aby zapewnić, że te podobne dialogi przyczynią się do rzeczywistego postępu.

"Właśnie dlatego ważne jest krytykowanie represji, które obecnie mają miejsce", dodał. Powiedział, że nie tylko praktykujący Falun Gong są brutalnie tłumieni, ale inne grupy również stają w obliczu podobnych sytuacji. "Istnieje też problem grabieży organów", kontynuował, "Dania musi wyraźnie nakłonić chiński rząd do szanowania podstawowych praw człowieka własnych obywateli i zatrzymania prześladowań. Ta krytyka musi być przedstawiana przy każdej okazji i na wszystkich odpowiadających panelach rozmów".

Kwestia sumienia

Kenneth Kristensen Berth z Duńskiej Partii Ludowej powiedział, że jest zaniepokojony sytuacją w Chinach. "Wierzę, że tak naprawdę, dotyka to wielu ludzi...sytuacja, o której rozmawiamy, obejmuje branie ludzi do niewoli, kradzież ich ciał, powodowanie ich śmierci, a rozmawiamy o równym dialogu. Myślę, że niezwykle trudno jest prowadzić równy dialog z reżimem, który stoi za tego typu sprawami". Powiedział, że jest to kwestią sumienia.

"Kocham Chiny, uwielbiam chińską kulturę i myślę, że kulturowo jest to wspaniały kraj, który, niestety, został zniszczony przez reżim, który nie wiem nawet jak nazwać, komunistycznym, czy raczej czerwono-faszystowskim", powiedział.

"Musimy być bardzo głośni w tym obszarze"

Rasmus Nordqvist z partii The Alternative powiedział, że chciałby przyłączyć się do dyskusji, ponieważ jest to ważny temat: "Mianowicie prześladowanie członków Falun Gong oraz grabież organów, o której słyszymy, niestety wciąż ma miejsce".

Powiedział, że pomimo tego, co chiński rząd mówi: "Musimy być bardzo głośni w tym obszarze i musimy podkreślać tą krytykę". Był wdzięczny, że podniesiono ten temat, ponieważ, powiedział: Ta [zbrodnia] oczywiście nie powinna się wydarzyć".

Minister Spraw Zagranicznych: Prześladowania w Chinach są kontynuowaneMinister Spraw Zagranicznych Anders Samuelsen, przemawiał na posiedzeniu


Minister Spraw Zagranicznych Anders Samuelsen, powiedział, że represje Falun Gong nadal trwają. "Według grup broniących praw człowieka, prześladowania poszczególnych praktykujących Falun Gong są stale obserwowane. Są arbitralnie aresztowani, osądzani i więzieni, oraz poddawani przemocy fizycznej i psychicznej. Praktyka Falun Gong jest w Chinach nielegalna od 1999 roku".

Powiedział, że rząd duński stale śledzi sytuację w zakresie praw człowieka w Chinach i że sytuacja jest poddawana stałej dyskusji z Chinami. "Chciałbym podkreślić, że rząd wprost stwierdza, że sytuacja praktykujących Falun Gong, którzy są aresztowani oraz poddawani nadużyciom, jest niepokojąca". Dodał: "Rząd zamierza stale podnosić kwestię praw człowieka i dążyć do poprawy sytuacji praw człowieka w Chinach".

Zatrzymanie prześladowań

Hansen ogłosił propozycję wspólnego stanowiska Duńskiej Partii Ludowej, Czerwono-Zielonego Przymierza i The Alternative. Powiedział, że Parlament wyraża zaniepokojenie z powodu wzmożonych represji Chin wobec praw człowieka. "Parlament wzywa Chiny do poszanowania podstawowych praw człowieka i zatrzymania prześladowań działaczy demokratycznych, związkowców oraz mniejszości narodowych i religijnych, w tym Falun Gong, Tybetańczyków, chrześcijan i Ujgurów".

Hansen kontynuował: "Jednocześnie, Parlament bierze pod rozwagę krytyczne uwagi dotyczące sytuacji praw człowieka w Chinach. Odnośnie procederu brutalnej grabieży organów, wzywamy Chiny do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania ciał osób, które nie zarejestrowały się dobrowolnie jako dawcy narządów. Parlament wzywa do zawieszenia wszelkiej współpracy między chińskimi i duńskimi instytucjami zdrowia, dopóki Chiny nie wprowadzą przejrzystych oraz wiarygodnych praktyk transplantacyjnych".

Źródło: Minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.