Odważny akt obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ghandi wskazał trzy możliwe sposoby jakie można zastosować wobec zaistnienia opresji i niesprawiedliwości. Jedną opisał jako drogę tchórza: „Akceptować zło lub go unikać”. Drugą jest – użyć rąk do walki”. Według Ghandiego „ Byłoby to jednak lepsze niż zgadzać się na nią, czy od niej uciekać”. Ale trzecia droga, powiedział „Byłaby najlepszą ze wszystkich i wymagałaby największej odwagi - powstać i walczyć wyłącznie za pomocą pokojowych metod”.
Kiedy rząd łamie swoje własne prawa – prawa gwarantowane obywatelom przez ich Konstytucję, kiedy rząd łamie międzynarodowe prawo - zwłaszcza międzynarodowe traktaty i porozumienia, które podpisał i ratyfikował (przez co zgodził się ich przestrzegać), ludzie sami mają prawo, wręcz obowiązek, stawać w obronie tego prawa. Sławne historie obywatelskiego nieposłuszeństwa, czczone w esejach Henrego Thoreau i przywództwie Frederyka Douglasa, Mahatma Ghandiego, Luthera Kinga i Nelsona Mandeli, uczą, że kiedy państwo łamie swoje własne normy prawne i depcze prawa ludzi, sam naród jest zobowiązany do podjęcia walki ze złem, jednak nie poprzez użycie przemocy, lecz za pomocą pokojowych środków.
W przypadku Falun Gong reżim Jianga Zemina notorycznie łamie Artykuł 35 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, który gwarantuje obywatelom Chin wolność słowa, prasy, zebrań, stowarzyszeń i demonstracji, jak i Artykuły: 36 - wolność religii, 37 - wolność od bezprawnego aresztowania i zatrzymania, 38 - prawo do godności osobistej i wolności od zniesławiania fałszywymi oskarżeniami, 41 - wolność do otwartego wyrażania opinii względem uchybień urzędników państwowych w związku z nieprzestrzeganiem prawa i zaniedbaniami w pracy w obliczu kampanii terroru i przemocy, której celem jest fizyczne wyeliminowanie wszystkich osób odmawiających zaniechania swojej wiary w zasady Falun Gong. Reżim Jiang Zemina stale łamie Artykuły: 16 - uznania prawa do własnej obrony, 18 - wolność myśli, religii i sumienia, 19 – punkt prawa mówiący o karalności postawy namawiania do dyskryminacji ze względu na religijne lub duchowe przekonania, 21 - prawo do pokojowych zgromadzeń, 22 - wolność stowarzyszeń; w Międzynarodowym Pakcie Praw Osobistych i Politycznych, ratyfikowanym przez Chińską Republikę Ludową w 1998 roku (rok po tym jak ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych). Reżim Jianga kontynuuje łamanie prawa policyjnego, więziennego, kodeks postępowania karnego i cywilnego, włączając w to prawo do należytego procesu praktykujących Falun Gong w Chinach.
Prawnicy reprezentujący Falun Gong w Stanach Zjednoczonych chylą czoło wobec aktów odwagi tych ludzi, broniących elementarnych praw każdego człowieka, apelując jednocześnie do Rządu Chin o zaprzestanie prześladowań praktykujących Falun Gong.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.