Amnesty International podaje oficjalną odpowiedź na projekt Artykułu 23

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Reakcja ze strony Amnesty International na propozycję wprowadzenia Artykułu 23 o Podstawowych Prawach, została przedstawiona wcześniej w Konsultacyjnym Dokumencie Rządowym dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (HK SAR).

Amnesty International oświadczyła : "Uważamy, że zaproponowane ustawodawstwo w Artykule 23 o Podstawowych Prawach może zwiększyć ograniczenia i restrykcje podstawowych praw człowieka".

"Amnesty International jest rozczarowana faktem, że potrzeba wprowadzenia w życie Artykułu 23 o Podstawowych Prawach nie idzie w parze z usunięciem przestarzałych zasad i rozwinięciem ustawodawstwa zgodnego z prawem człowieka i międzynarodowymi standardami i prawem. Zamiast tego, władze włączyły jeszcze więcej wykroczeń, które w wielu wypadkach są w potencjalnym konflikcie ze standardami praw człowieka. Władze zaproponowały ponadto wprowadzenie karania takiego przestępstwa jak rewolta, które zostało zniesione w wielu krajach".

Dodała również : "Amnesty International jest zaniepokojona, że rząd przedstawił projekt dokumentu do konsultacji a nie projekt w formie ustawy do dalszego opracowania [Biała Ustawa], co oznacza, że społeczeństwo nie jest wystarczająco poinformowane w jaki sposób ustawa będzie wyrażona. Amnesty International domaga się przedłużenia okresu publicznej konsultacji i przedstawienia projektu ustawy [Białej Ustawy] przed ostatecznym przyjęciem ustawy [Niebieskej Ustawy]".

Dokument z Amnesty International mówi: " związek między zakazanymi organizacjami w Chinach Kontynetalnych i organizacjami w Hongkongu wykracza poza temat objęty przez Artykuł 23. Propozycje pozwalają Rządowi Centralnemu Chińskiej Republiki Ludowej w imieniu konceptu bezpieczeństwa krajowego, mieć duży wpływ na terenie Hongkongu (HK SAR). To może pociągnąć za sobą ogromne konsekwencje i może znaczyć, że jeżeli jakakolwiek organizacja jest zakazana w Chinach, to jednocześnie jest ona zakazana w Hongkongu.

"Biorąc pod uwagę powszechnie znane ograniczenia podstawowych praw człowieka na terenie Chin i trudności jakie mają pewne grupy i organizacje w otrzymaniu oficjalnej rejestracji - które często prowadziły członków tych grup do aresztu i więzienia - istnieje obawa, że wiele organizacji będzie zakazanych w HK SAR. W szczególności pojawia się ryzyko dla grup utworzonych w HK przez dysydentów z Chin Kontynentalnych, bowiem będą one musiały w ich działaniu stawić czoło nieuzasadnionym ograniczeniom".

Opublikowano: Czwartek, 5 grudnia 2002 r.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.