Praktykujący w Ameryce Północnej proponują, aby wyjaśniać fakty w czterech krajach europejskich, które zamierza odwiedzić szef Biura 610 - Luo Gan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Clearwisdom.net) Członek Głównego Komitetu Biura Politycznego Chińskiej Partii Komunistycznej, Luo Gan, który był sądzony w wielu krajach europejskich i w USA za ludobójstwo, stosowanie tortur i zbrodnie przeciwko ludzkości, planuje odwiedzić cztery kolejne kraje europejskie. Według raportów z Islandii, Luo opuścił Pekin 7 września i pojechał odwiedzić Islandię, Finlandię, Armenię i Mołdawię.

Niektórzy praktykujący z Północnej Ameryki, którzy nie mogą osobiście pojechać i pokojowo protestować, zapowiedzieli, że użyją takich środków jak telefon, fax oraz e-mail w celu ujawniania prawdy mediom, rządowi i policji krajów europejskich, do których Luo Gan zamierza pojechać. Mają oni nadzieję, że te środki ujawnią zbrodnie Luo Gana, a w szczególności okrutne prześladowania Falun Gong. Mają także nadzieję, że sprawa sądowa wytoczona przeciwko niemu przyciągnie uwagę ogółu społeczeństwa.

Luo Gan jest szefem agencji "Biuro 610"* i główną jednostką kierującą prześladowaniami. Zarządzał systematycznymi prześladowaniami milionów praktykujących Falun Gong poprzez nakazywanie tortur, pranie mózgu, więzienie i morderstwo.

Luo Gan napotkał protest ze strony obywateli Islandii. Pytają: "Dlaczego osoba otoczona złą sławą za łamanie praw człowieka została zaproszona do Europy?" Niektórzy praktykujący Falun Gong rozpostarli transparenty ze słowami "Falun Dafa jest dobre" przed przyjazdem Luo Gan.

*Biuro 610 jest agencją utworzoną w celu prześladowania Falun Gong. Agencja ta posiada władzę absolutną. W Chinach jest ponad systemem administracyjnym i sądowniczym.

Chińska wersja dostępna na: http://minghui.ca/mh/articles/2003/9/9/57091.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.