Australia:The Epoch Times - Minister Spraw Zagranicznych Australii podany do sądu o nadużycie swoich uprawnień.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

June 09, 2005

Poniżej przedstawiony został tekst komunikatu prasowego wydanego przez prawnika z ramienia praktykujących Falun Gong w Australii.
Australijscy praktykujący utrzymują, że pan Downer (Minister Spraw Zagranicznych) ograniczył w Australii ich prawa do wolności ekspresji.

Prawnicy praktykujących Falun Gong potwierdzili dzisiaj, że zostały wypełnione i złożone wszystkie prawne procedury w Sądzie Najwyższym Australijskiego Kongresu Terytorialnego w sprawie przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych, Alexandrowi Downer’owi o wydanie orzeczenia ograniczenia wykorzystywania certyfikatów, które wydawane są przez niego w oparciu o Przywileje Dyplomatyczne oraz Regulacje Immunitetowe z roku 1992. Certyfikaty wydawane przez ministra Downer’a zawierają w swej treści zakaz rozwijania transparentów oraz używania głośników radiowych na zewnątrz Chińskiej Ambasady w Cranberra.

We wniosku sądowym podważono zasadność wydawania takich certyfikatów z uwagi na nielegalność prowadzenia tego typu procedur, a co za tym idzie nie posiadających mocy prawnej.

Znaczącym jest, że we wniosku strona domaga się wydania odpowiedniej deklaracji przez Sąd, że w sytuacji, w której aplikanci Falun Gong mieli uzasadniony powód do rozwinięcia transparentów i użycia głośników radiowych, korzystali ze swoich praw do wolności ekspresji obowiązujących w Australii, i że Minister d/s Zagranicznych miał ministerialny obowiązek podtrzymywania tych praw.

We wniosku wyrażone zostały również żądania zwrotu zagarniętego mienia w postaci transparentów.

Oficjalny pozew do sądu został przedłożony przez panią Dai Zhi Zhen oraz panią Zhang Cui-Ying.
Pani Dai jest obywatelką australijską i jest matką dziecka urodzonego w Australii. Mąż jej został zamordowany przez chińskich agentów niesławnego Biura 6-10 (tajny aparat Biura Bezpieczeństwa Narodowego). Pani Zhang jest również australijską obywatelką, która podczas swojej wizyty w Chinach została zaaresztowana i uwięziona na okres ośmiu miesięcy, gdzie poddawana była różnym formom brutalnych tortur.

Pośród osób dysponujących ewidencją tych zbrodni znajduje się także uznany profesor prawa Uniwersytetu w Chinach, który niedawno ujawnił te rewelacje podczas procesu ubiegania się o pozwolenie pozostania w Australii, jak również officer Biura 6-10, Hao Feng Jun, który także dysponuje niezbitymi dowodami na potwierdzenie istnienia brutalnej przemocy. On też ubiega się o stały pobyt w Australii.

Procedury przedstawione przed Sądem Najwyższym obejmują ponadto inne fakty szeroko udokumentowane, świadczące o masowym stosowaniu tortur i morderstw w Chinach. Certyfikaty wydawane przez Ministra Downer’a nie służyły zabezpieczeniu godności Chińskiej Ambasady i jej urzędników, ale do przymilania się i szukania łaski u rządu Chińskiej Republiki Ludowej.

Prawnik Falun Gong, Bernard Collaery powiedział: „Odpowiedź australijskiego rządu na sprawę prześladowań Falun Gong jest haniebna. Pragnienie rozwijania bilateralnych relacji z Chinami, przede wszystkim ekonomicznych, przesłoniło utrzymanie pozycji przestrzegania praw człowieka. Fakt ten jest narodową hańbą. Argumenty sprawy podanej do Sądu będą oscylowały wokół tych zagadnień. Niechlubna działalność Chińskiego Biura Bezpieczeństwa w Australii odzwierciedla wypaczone priortytety rządu, które stają się ważniejsze od integralności”.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.