FDI: Prawnicy zajmujący się prawami człowieka stwierdzają, że prawo nie gwarantuje immunitetu chińskim urzędnikom za przestępstwa popełnione w prześladowaniu Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Luo Gan oskarżony o ludobójstwo, torturowanie - Nie ma prawa do immunitetu w ramach Konwencji Wiedeńskiej

Dlaczego nie ma immunitetu
Luo Gan jest oskarżony o zbrodnie ludobójstwa i torturowania stosowanych wobec praktykujących Falun Gong. Według prawników, Luo nie zasługuje na immunitet, ponieważ:
  • Luo nie ma statusu dyplomatycznego i ochrony w ramach Konwencji Wiedeńskiej.
  • Nawet, jeśli Luo odbywa dyplomatyczną podróż i jest przedstawicielem państwa, zbrodnie ludobójstwa i torturowanie nie są objęte immunitetem.
NOWY YORK (FDI) - Łamiący prawa człowieka Luo Gan, lider Chińskiej Partii Komunistycznej nie zasługuje na immunitet z powodu zbrodni ludobójstwa i torturowania, mówią prawnicy zajmujący się prawami człowieka. Luo Gan, który aktualnie odbywa oficjalną wizytę w czterech krajach europejskich, jest oskarżony w licznych sprawach sądowych wniesionych w wielu krajach Europy.

Przez cztery ostatnie lata, Luo Gan kierował "Biurem 610" w Chinach, które amerykański Kongres określił jako agencję mającą na celu "nadzorowanie prześladowania praktykujących Falun Gong poprzez organizowanie prania mózgu, tortur i morderstw".

Nie ma immunitetu w ramach Konwencji Wiedeńskiej

Według P.Morton Sklar, Dyrektora Światowej Organizacji przeciwko Torturom i eksperta w zakresie immunitetu, Luo Gan nie jest chroniony immunitetem w ramach Konwencji Wiedeńskiej podczas jego podroży w tym tygodniu w Islandii:
"Po pierwsze, nie wchodzi on [Luo Gan] w żadną jaśnie określoną kategorię urzędników objętych ochroną przez Konwencję Wiedeńską", mówi P. Sklar. "Nie jest ani głową państwa ani ministrem od spraw zagranicznych i nie przybył do Islandii w ramach specjalnej misji w zakresie obowiązków ambasadorskich, ani nawet nie wypełnia wysokich funkcji rządowych. Z tego co wiem, zapoznaje się on z islandzkim systemem prawniczym. Nie należy to do żadnego rodzaju misji specjalnych określonych przez Konwencję Wiedeńską wchodzących pod ochronę z tytułu immunitetu, która przyznawana jest tylko i wyłącznie najwyższym urzędnikom odbywającym wizytę w celach związanych z dyplomacją".

P. Sklar dodaje, "Inna interpretacja Konwencji może znaczyć, że faktycznie każdy urzędnik może być pod ochroną absolutnego immunitetu poza granicami swojego państwa, co stanowi zupełnie niewłaściwą interpretacje i zastosowanie postanowień w zakresie immunitetu".

Nie ma immunitetu dla zbrodni ludobójstwa, torturowania

P. Sklar również podkreślił, że nikt- niezależnie od jej/jego stanowiska czy statusu - nie może domagać się immunitetu za takie czyny jak ludobójstwo. "Tutaj jest po prostu wyjątek nawet od najwyższej ochrony immunitetem", stwierdza P. Sklar, "dzięki postanowieniom w traktacie zawartym w Konwencji o Ludobójstwie, i tym, które zostały wprowadzone jako oskarżenie do większości ustawodawstwa sądowego na skalę międzynarodową, a w tym w Międzynarodowym Sądzie Kryminalnym, w Trybunale Jugosławii i Rwandy, i Specjalnym Sądzie Sierra Leone".

P. Ragnar Adalsteinsson, sławny islandzki prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, reprezentujący oskarżających w sprawie sądowej wniesionej przeciwko Luo Ganowi w Islandii, komentuje: "Nawet, jeśli Luo odbywałby oficjalna podróż w Islandii, nie ma on statusu dyplomatycznego i nie może korzystać z ochrony w ramach Konwencji Wiedeńskiej. Co więcej, nawet jeśli Luo miałby status dyplomatyczny, jego zbrodnie ludobójstwa i torturowanie nie są pod ochroną jakiegokolwiek immunitetu międzynarodowego".

"Z perspektywy cywilnej odpowiedzialności, torturujący przypomina ówczesnego pirata bądź handlarza niewolnikami - czyli hostis humani generis - wrogiem ludzkości".
-- Irving R. Kaufman, amerykański Sędzia Filartiga v. Pena-Irala (2nd Cir. 1980)

P. Adalsteinsson mówi: "Islandia nie podpisała Konwencji o Misjach Specjalnych z 1969r. Dlatego też nie można opierać się na stypulacjach [tej] konwencji. Nie można zatem powołać się na ustawy konwencji, w której Islandia nie jest sygnatariuszem, aby unieważnić tę konwencję, w której Islandia jest sygnatariuszem (Uchwała ONZ Przeciwko Stosowaniu Tortur, którą Islandia podpisała w listopadzie 1996r.)".

Prawnik specjalizujący się w sprawach praw człowiek, Terri Marsh, który jest głównym pełnomocnikiem w procesach sądowych wniesionych przeciwko byłemu przywódcy Chin, Jiang Zeminowi i agencji "Biuro 610" - dodaje: "Luo Gan popełnił zbrodnie ludobójstwa i stosował tortury na niewinnych praktykujących Falun Gong w Chinach, a takie straszne zbrodnie nie mogą pozostać nieukarane. Naruszył najbardziej podstawowe zasady wszystkich cywilizowanych narodów, naruszył chińskie prawo, jak również międzynarodowe traktaty i konwencje. Nie istnieje żadne usprawiedliwienie moralne bądź uzasadnienie legalne do zastosowania immunitetu w tej sprawie, czy innej dotyczącej urzędników Chin. Co więcej, pozycja urzędowa jakiejkolwiek osoby oskarżonej o ludobójstwo nie zwalnia jej od odpowiedzialności prawnej. Nikt nie może popełniać zbrodni ludobójstwa i stosować tortury bez poniesienia odpowiedzialności".

Luo Gan musi zmierzyć się z prawem

P. Peter Jauhal, rzecznik Centrum Informacji Falun Dafa w Londynie, oznajmił, że oprócz Jiang Zemina, byłego przywódcy Chin, największe zbrodnie na praktykujących Falun Gong popełnił Luo Gan. "Na terenie Chin, Luo Gan działał wbrew chińskiej konstytucji, przeprowadzając 'pranie mózgu', stosując tortury i dokonując morderstw na dziesiątkach tysięcy praktykujących Falun Gong, łącznie z kobietami i dziećmi", mówi P. Jauhal. "Poza Chinami, Luo prowadził nielegalne inwigilacje w celu ustalenia tak zwanej chińskiej 'czarnej listy', w celu odmówienia wjazdu do Islandii i innych krajów dla obywateli narodów demokratycznych ".

Media z ironią donoszą, że jednym z powodów podróży Luo do krajów europejskich jest zdobycie informacji na temat sądownictwa i procedur sądowych.

"Jeśli Luo rzeczywiście chce zobaczyć jak działa sądownictwo w demokratycznym społeczeństwie", podsumowuje P. Jauhal, " to te procesy sadowe są okazją dla zdobycia bezpośrednich informacji. Procesy sądowe będą kontynuowane nawet po wyjeździe Luo z krajów, w których sprawy zostały formalnie wytoczone. Miejmy nadzieję, że Islandia, Finlandia i inne kraje potrafią przestrzegać własnych standardów i w ten sposób wymierzyć sprawiedliwość, aby powstrzymać despotyczną władzę prowadzoną przez Luo Gana".

Oryginał: http://www.clearharmony.net/articles/200309/15090.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.