Europa: Rada Europy domaga się przeprowadzenia przesłuchań w sprawie incydentu pobierania żywcem z ciał praktykujących Falun Gong ich organów wewnętrznych.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od 10 do 13 kwietnia 2006 r. w Strassburgu we Francji miało miejsce drugie spotkanie komitetowe Rady Europy za rok 2006. Jedenastu przedstawicieli państw europejskich wysunęło wniosek domagając się przeprowadzenia przesłuchań w sprawie ostatnio ujawnionego incydentu pobierania przez reżim Komunistycznej Partii Chin organów wewnętrznych z ciał przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych praktykujących Falun Gong, jak również zażądało od rządu chińskiego udostępnienia wszystkich placówek penitencjarnych i obozów pracy w celu przeprowadzenia przez niezależne organizacje zagraniczne dochodzeń w tej sprawie.

Wniosek ten nosi nazwę: “Konieczność przeprowadzenia publicznego przesłuchania na temat pobierania w Chinach z ciał ludzkich ich organów wewnętrznych” Dokument oznakowany został numerem: 10904.
W ostatnim czasie nadeszły z komunistycznych Chin kolejne raporty mówiące o dokonywaniu pobierania organów z ciał osób przetrzymywanych w instytucjach zamkniętych z przeznaczeniem na przeszczepy dla pacjentów płacących duże pieniądze. Informacje te dotarły do Rady Europy. We wniosku wspomniano, że według raportu Reutera, śledczy prowadzący dochodzenie z ramienia ONZ doniósł, iż w chińskich obozach koncentracyjnych przetrzymywani byli praktykujący Falun Gong, spośród których wielu zostało zabitych.

Wniosek zawierał także trzy inne żądania:
- do udzielenia pozwolenia ONZ i innym organizacjom do przeprowadzenia niezależnych dochodzeń w chińskich instytucjach zamkniętych, gdzie przetrzymywani są więźniowie,
- do udzielenia pozwolenia organizacjom międzynarodowym do natychmiastowego przeprowadzenia dochodzenia i zbadania sytuacji przetrzymywanych w instytucjach praktykujących Falun Gong,
- oraz do udzielenia pozwolenia organizacjom przeprowadzenia śledztwa wszystkich przypadków i okoliczności pobierania i sprzedaży organów ludzkich.
Na końcu wniosku napisano: “Wszystkie powyższe okoliczności wskazują na konieczność przeprowadzenia publicznego przesłuchania w tej sprawie”.
Wniosek ten został przygotowany przez parlamentarzystę szwedzkiego – pana Lindblada i wspólnie podpisany przez jedenastu przedstawicieli parlamentów europejskich krajów w tym między innymi: Niemiec, Szwajcarii, Danii, Estonii i Grecji.

Tło historyczne: Rada Europy składa się z czterdziestu sześciu członków rządów wielu europejskich krajów. Została założona 5 maja 1949 roku z siedzibą w Strassburgu. Celem przewodnim Rady Europy jest promocja postępu ekonomicznego i socjalnego w Europie, strzeżenie zasad demokracji i praw człowieka, szukanie rozwiązań większych spraw natury socjalnej. Głównym trzonem Rady Europy jest komisja ministerialna składająca się z ministrów zagranicznych poszczególnych rządów państw europejskich. Europejski Sąd Praw Człowieka jest organizacją Rady Europy.

Note: Founded on May 5, 1949, the Council of Europe has forty six member countries and has its headquarters in Strasbourg, France. The COE aims to defend human rights, parliamentary democracy and the rule of law, to develop continent-wide agreements to standardize member countries' social and legal practices, and to promote awareness of a European identity based on shared values and cutting across different cultures. The highest decision-making body is the Committee of Ministers, composed of the forty six Foreign ministers or their Strasbourg-based deputies (ambassadors/permanent representatives). The European Human Rights Court is a body under the Council of Europe.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.