Oświadczenie Europejskiego Stowarzyszenia Falun Dafa: Dialog na temat praw człowieka pomiędzy Unią Europejską a Chinami

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

29 kwiecień 2007 r.

Druga tura dialogu pomiędzy Unią Europejską a Chinami na temat praw człowieka odbędzie się 15 i 17 maja 2007 r. Z ramienia milionów prześladowanych obecnie ludzi w Chinach donosimy, iż dialog nie wniósł żadnych pozytywnych zmian w zakresie poprawy sytuacji praw człowieka. W rzeczywistości, jak jesteśmy świadomi, sytuacja ta nawet pogarsza się od czasu podjęcia dialogu pomiędzy obiema stronami. Domagamy się od Unii Europejskiej przeanalizowania swojego podejścia względem praw człowieka w Chinach. W szczególności domagamy się, by Unia Europejska oraz każdy członek publicznego sektora wyraził potępienie wobec stale pogarszającej się sytuacji praw człowieka. Domagamy się także pozwolenia na udział w dialogu mediów oraz organizacji pozarządowych, w celu pozyskania większej przejrzystości oraz wiarygodności wobec mieszkańców Europy.

Dialog na temat sytuacji praw człowieka w Chinach pomiędzy Unią Europejską a Chinach został zainicjowany w styczniu 1996 roku, jednak Chiny przerwały ten proces po tym, jak Dania (wraz z innymi dziewięcioma członkami Unii Europejskiej) wystąpiła z alarmującą rezolucją podczas sesji Unii na temat praw człowieka w 1997 roku. Później, w 1997 roku Chiny zdecydowały się na podjęcie dialogu. Od tego czasu dialog prowadzony jest dwa razy do roku.

Prześladowania Falun Gong trwają nieprzerwanie i to na ogromną skalę, i o wyjątkowej nikczemności. Liczba ofiar stale rośnie. Na koniec kwietnia 2007 roku odnotowano 3.000 przypadków śmierci praktykujących Falun Gong, które zostały udokumentowane. Śmierć ofiar spowodowana została w przeważającej mierze na skutek tortur dokonywanych w chińskich więzieniach i obozach pracy. Wobec praktykujących stosowane są między innymi takie metody tortur: rozległe pobicia, rażenie prądem wysokiego napięcia, wstrzykiwanie do organizmu substancji szkodliwych dla zdrowia i inne. Liczba ofiar śmiertelnych jest niewątpliwie znaczenie wyższa, gdyż ze względu na ścisłą kontrolę rządu, nie można dotrzeć do informacji. Ponad 100.000 praktykujących zostało zesłanych do obozów pracy, a ponad 500 odsiaduje osiemnastoletnie wyroki.

Ostatnio wydany raport autorstwa Davida Kilgoura oraz Davida Matasa z Kanady wskazuje, iż ogromna liczba praktykujących Falun Gong zabijana jest dla ich organów wewnętrznych. Od 2000 roku dokonano co najmniej 41.000 operacji transplantacji organów pochodzących z ciał praktykujących Falun Gong. W zbrodnie te uwikłane są szpitale rządowe, wojsko oraz sądy.

Jesteśmy szczerze wdzięczni za poparcie Unii Europejskiej, jakiego udzieliła nam w przeszłości wobec pogwałcenia praw człowieka w przypadku praktykujących Falun Gong w Chinach oraz za wysiłki, które doprowadziły do wydania pewnych regulacji poza dialogiem.

Informacje napływające z Chin i liczby nadużyć wyraźnie wskazują, że dialog nie wywiera specjalnego skutku ani nie wpływa mobilizująco na chińskie władze, które nadal bezpardonowo kontynuują dokonywanie przemocy i łamania praw człowieka.

W rzeczywistości, prowadzenie za zamkniętymi drzwiami dialogu na tema praw człowieka uniemożliwia społeczeństwom potępienia prześladowań, co jest dokładnie tym, czego chińskie władze chcą osiągnąć i to za wszelką cenę.

Tak długo, jak takie strategie będą podtrzymywane, tak długo będą trwać prześladowania. Jednak, jest zbyt oczywiste, że tragedie nadaj trwają. Domagamy się, by Unia Europejska w sposób jasny i otwarty wypowiedziała się przeciwko pogwałceniom praw człowieka w Chinach. Wysiłek taki na pewno przyczyniłby się do zluzowania presji, pod jaką pozostają praktykujący Falun Gong w Chinach. Osiem już lat trwają prześladowania Falun Gong. Każdego dnia otrzymujemy informacje o tym, że znów jakiś praktykujących padł ofiarą przemocy, jeszcze jedna rodzina została rozbita, jeszcze jednej zbrodni dokonano.

Z poważaniem
Europejskie Stowarzyszenie Falun Dafa


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.