Prostujemy wszelkie nieprawdziwe opinie o Falun Gong (Falun Dafa)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Z wielu przyczyn, czasami Falun Gong opisano lub przedstawiono w niewłaściwy i niezgodny z prawdą sposób. Poniższe wyjaśnienia pomogą to sprostować.

"Organizacja"

Falun Gong nie jest formalną organizacją. Osoby, które ćwiczą, nie są zobowiązane do płacenia żadnych składek ani nie są nigdzie zarejestrowani. Nie zakłada się listy członków. Każdy może uczęszczać na ćwiczenia lub zrezygnować, jak komu pasuje. Osoby kontaktowe są ochotnikami. Nie ma hierarchii, struktury organizacyjnej, obrządków lub formalności. Można praktykować Falun Gong nie spotykając się nawet z innymi praktykującymi. Oczywiście, w naturalny sposób nawiązują się kontakty pomiędzy ludźmi, których łączy wspólne zainteresowanie Falun Gong. Jednak podstawą Falun Gong jest doskonalenie samego siebie według zasad Prawdy-Miłosierdzia-Tolerancji. Doskonalenie samego siebie nie ma nic wspólnego z należeniem do żadnej organizacji, lecz jest po prostu czymś indywidualnym.

"Religia"

Falun Gong nie jest religią. Nie oddaje się nikomu hołdu ani czci, nie ma żadnych obrządków ani praktyk religijnych. Nie ma postaci boskiej, której się podlega ani którą się naśladuje. Falun Gong ma jednak podobny cel do tradycyjnych religii w tym, że wymaga od praktykujących wysokiego poziomu moralnego. Wyjaśnia tajemnice życia, przedstawia prawdy działania wszechświata i pomaga w zrozumieniu sensu życia. Falun Gong nie ma żadnych świątyń, rytuałów, obrządków ani kleru.

Praktyki szkoły Buddy a religia Buddyzmu

Falun Gong jest czasem nazywane "praktyką qigong szkoły Buddy", i praktykujący czasami używają słowa "Budda". Termin "szkoła Buddy" nie jest równoznaczna z "Buddyzmem".

Buddyzm odnosi się do form religijnych, które opierają się na wierze w istnienie Buddy, lub na chęci osiągnięcia stopnia Buddy. Natomiast "szkoła Buddy" odnosi się do wszystkich praktyk kultywacyjnych, które dążą do oświecenia i osiągnięcia stopnia Buddy. Tak więc pojęcie "szkoły Buddy" zawiera zarazem praktyki religijne i niereligijne. Na Zachodzie, ludzie są skłonni do traktowania wiary na równi z religią. Na Wschodzie tak nie jest. Istnieje tam wiele ścieżek duchowego rozwoju, które nie zawierają żadnych form religijnych, są całkowicie odrębnymi systemami i nie mają bezpośredniego powiązania z religią. Falun Gong nie przyjmuje formy religijnej, ale ostatecznie zmierza do osiągnięcia stopnia Buddy. Jest to praktyka qigong szkoły Buddy, i nie ma nic wspólnego z formą religijną Buddyzmu.

"Program polityczny"

Falun Gong nie ma ani żadnego programu politycznego ani żadnych celów politycznych. W obliczu strasznych prześladowań w Chinach, praktykujący apelowali i wciąż apelują do wszystkich rządów i organizacji na świecie o pomoc. Takie działanie nie jest angażowaniem się w politykę. Motywacja i środki nie są działaniem na arenie polityki. Pomimo, że to rząd komunistyczny prześladuje praktykujących Falun Gong, praktykujący nie uważają, że ustrój polityczny jest sam w sobie ani powodem prześladowań ani rozwiązaniem tej sytuacji. Praktykujący nie są przeciw rządowi Chin, lecz przeciw prześladowaniu Falun Gong. Nie można powiedzieć, że domaganie się o najbardziej podstawowe prawa człowieka jest "polityką". Mamy nadzieję, że wszyscy dobrzy ludzie (włącznie z tymi, którzy są przy władzy), wykorzystają właściwe środki aby nakłonić rząd ChRL-u do zaprzestania prześladowań. Jeżeli by to zrobili, byłoby to okazaniem współczucia dla bliźniego swego a nie żadną realizacją programu politycznego.

Podczas trwania tych strasznie brutalnych prześladowań, praktykujący Falun Gong nigdy nie angażowali się w sprawy polityczne, nigdy nie odwołali się do haseł politycznych, lecz po prostu domagali się końca prześladowań.

"Sekta"

Słowo "sekta" sugeruje, że Falun Gong jest odłamem lub gałęzią jakiejś religii. Kwestia religii została już wcześniej wyjaśniona. Falun Gong nie jest odłamem żadnej religii lub praktyki duchowej. Sam w sobie stanowi odrębny i niezależny system. W niektórych państwach europejskich, słowo "sekta" ma negatywne zabarwienie. Sugeruje, że członkowie oddalają się od społeczeństwa i wyłudzają dużo pieniędzy. Falun Gong jest otwarte dla wszystkich, ludzie przychodzą lub odchodzą jak im pasuje i nic to ich nie kosztuje.

"Sztuka walki"

Falun Gong nie jest sztuką walki. Choć niektóre formy qigong zawierają w sobie coś ze sztuk walki, a niektóre sztuki walki korzystają z ćwiczeń qigong, Falun Gong nie zalicza się do nich.

"Ćwiczenia oddechowe"

Niektórzy mówią, że Falun Gong to tradycyjny zbiór ćwiczeń oddechowych. Prawdopodobnie twierdzą tak dlatego, że jeżeli sprawdzi się słowo "qigong*" w większości chińsko-angielskich słowników, znajdzie się definicję mówiącą, że jest to "tradycyjna forma ćwiczeń oddechowych". Techniki oddychania są częścią tylko niektórych praktyk qigong. Falun Gong nie zawiera żadnych specjalnych technik oddychania. W każdym ćwiczeniu Falun Gong należy oddychać naturalnie, nie troszcząc się o jakiejś specyficzne sposoby oddychania.

*Qigong jest współczesną nazwą nadaną tradycyjnym chińskim systemom samodoskonalenia, które koncentrują się na doskonaleniu ciała, umysłu i duszy. W Indiach nazywa się to yoga, a w Chinach qigong.

Opublikowane : 30 sierpnia 2001

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.