Komunikat Prasowy: Milion osób z ponad 127 krajów wzywa reżim KPCh do zatrzymania prześladowań Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Bezwzględne prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach, rozpoczęte przez polityczną szajkę prowadzoną przez byłego Przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Jiang Zemina w 1999r., 20 lipca będą trwać dokładnie 9 lat. Poza szokującymi zarzutami pobierania organów wewnętrznych od żywych praktykujących Falun Gong, badawcze sprawozdania Fundacji Praw Człowieka i Światowej Organizacji do Badania Prześladowań Falun Gong odkryły, że nieludzkie i okrutne działania wobec praktykujących trwają nadal na dużą skalę w chińskich więzieniach, obozach pracy i aresztach.

Przejęta zbrodniami przeciwko ludzkości KPCh, Koalicja do Badania Prześladowań Falun Gong (KBPFG), która składa się z ponad czterystu członków elity społecznej, wliczając prawodawców, polityków, prawników, lekarzy, dziennikarzy i sławne osoby, rozpoczęła światową kampanię „Miliona Podpisów” w Hong Kongu w styczniu 2008r. Praktykujący Falun Gong i osoby wspierające na całym świecie zbierali podpisy od ludzi różnych krajów, ras i ścieżek życia. Ten prosty czyn podpisania petycji oznacza jasny znak wspierania Falun Gong, który prawdopodobnie może być uważany za największe cywilne działanie ostatniej historii przeciw prześladowaniom przez KPCh.

Do 15 lipca 2008 r. petycję podpisało 1.039.590 osób z 127 krajów. Podpisujący petycję zwracają się do rządu ich kraju, parlamentu, komitetu olimpijskiego i organizacji praw człowieka, aby wezwały chiński reżim komunistyczny do powstrzymania prześladowań Falun Gong przed Olimpiadą w Pekinie w 2008r. w racjonalny, pokojowy i demokratyczny sposób.

Prawniczka Theresa Chu - światowy koordynator tej kampanii, podkreślała sposób przeprowadzania zbierania podpisów. Poza składaniem podpisów, podpisujący byli proszeni także o zapisanie informacji kontaktowych. Zdecydowana większość (panad 96%) podpisujących zrobiła to; wielu jeszcze podało swój wiek i zawód. Ze względu na to, kampania ta powinna być traktowana jako wysoce wiarygodna.

Na przykład, w Australii są koordynatorzy kampanii we wszystkich stanach i terytoriach poza Terytorium Północnym. Do 9 lipca 2008 r. petycję podpisało 63.752 Australijczyków. 24 czerwca, podczas ostatniego posiedzenia parlamentu rządu Australii przed Olimpiadą w Pekinie, wniosek Senatu, który wzywał do zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach, został zatwierdzony przez wszystkie partie polityczne. Widzimy to, jako oznakę sukcesu naszej kampanii, która skutkuje zmianą opinii publicznej Australijczyków.
(zobacz stronę 35. dokumentu: http://www.aph.gov.au/hansard/senate/dailys/ds240608.pdf )

W dodatku do zbierania podpisów w społeczeństwie, oddzielna zbiórka petycji została przeprowadzona z przywódcami kręgów politycznych. Petycje zebrane przez ostatnie 6 miesięcy od 827 osób w kręgach politycznych są następujące:
Członkowie Kongresu (krajowe): 70
Członkowie rad (stanowych/miasta): 219
Urzędnicy rządowi na szczeblu państwowym: 51
Urzędnicy rządowi na szczeblu lokalnym: 487

Nazwiska powyższych elit społecznych zostaną zaprezentowane Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i rządom różnych krajów, tym samym prosząc o ich wsparcie w wzywaniu chińskiego rządu do zatrzymania prześladowań Falun Gong. Światowa kampania „Miliona Podpisów” oficjalnie zakończy się 20. lipca, 2008r.

17 i 18 lipca, przedstawiciel KBPFG przedłoży w Waszyngtonie ponad 400 petycji podpisanych przez ludzi z wysokich szczebli politycznych na całym świecie, wliczając członków Kongresu, członków rad, burmistrzów miast i prezydentów różnych krajów, do rządu USA, aby był świadomy głosów z całego świata, wzywających do zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach.

Końcowe statystyki zostaną zaprezentowane Radzie Praw Człowieka ONZ, Unii Europejskiej, Parlementowi Europejskiemu i niektórym dobrze znanym międzynarodowym organizacjom praw człowieka. Przedstawiciele KBPFG w różnych krajach zaprezentują te same wyniki ich lokalnym i krajowym rządom. Opinie publiczne są podstawą demokratycznego mechanizmu. Zatem, mamy nadzieję, że rządy na całym świecie poważnie potraktują tę ważną informację o opinii publicznej i zapewnią skuteczne wsparcie w wezwaniu o natychmiastowe zakończenie prześladowań w Chinach pokojowej praktyki duchowej Falun Gong.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.