FDI: Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych nawołuje do powstrzymania prześladowań Falun Gong w Chinach – wydanie rezolucji 605

Centrum Informacyjne Falun Dafa
17 Marca 2010
Nowy Jork – Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wydała 16 marca rezolucję, nawołującą Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zakończenia ponad dziesięcioletniej kampanii prześladowczej wobec Falun Gong oraz wypowiedziała swoją solidarność z ofiarami prześladowań w Chinach.

Rezolucja 605 podaje o: “ kontynuacji prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach w okresie jedenastolecia kampanii prowadzonej przez Komunistyczną Partię Chin w celu represji ruch duchowego oraz wezwaniu do natychmiastowego zakończenia prześladowań, zastraszania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong”.

“Duchowa dyscyplina Falun Gong oparta jest na Prawdomówności, Miłosierdziu i Tolerancji” – powiedziała członkini Izby Ros-Lehtinen. „ Niewinni ludzie są w brutalny sposób traktowani przez reżim chiński. Jaskrawa rzeczywistość, zaadresowana w treści rezolucji, nadaje nowe znaczenie określeniu „Rzeźnicy Pekinu”.

“Grupy zdań i specyficzne określenia zawarte w rezolucji są szczególnie wymowne z uwagi na to, że demonstrują fakt, iż prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach są tak samo palącą sprawą teraz, jak były cały czas” – powiedział Levi Browde – Dyrektor Naczelny Centrum Informacyjnego Falun Dafa. „Jak zostało ujęte, rzeczywistość jest taka, że miliony niewinnych ludzi w Chinach, praktykujących Falun Gong jest cały czas narażonych na więzienie, tortury i śmierć”

„Treść rezolucji podkreśla także fakt, iż uzyskanie prawdziwej wolności i uznania praw człowieka dla wszystkich Chińczyków jest uwarunkowane zakończeniem prześladowań Falun Gong z uwagi na to, że w społeczeństwo nie może rozwijać się w zdrowy i cywilizowany sposób, jeżeli dziesiątki milionów ludzi jest w ten sposób traktowanych”.

Cytując prasę zachodnią, jak również Amnesty International, ONZ oraz Komisję Egzekucyjną Kongresu w Waszyngtonie, w odniesieniu do spraw Chin, tekst rezolucji dostarcza szczegółową, od źródeł opracowaną bazę informacji, dotyczącą okresu tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi 2008, o przypadkach gwałtownych prześladowań obejmujących masowe aresztowania i w wielu wypadkach śmierć praktykujących Falun Gong.

Rezolucja podaje także liczbę osób, które kontynuują praktykowanie Falun Gong w Chinach, szacowaną na dziesiątki milionów, podczas, gdy stawia wyzwanie komunistycznej anty Falun Gong propagandzie, w szczególności stosowanie przez partię określenia praktyki jako „kult” w celu zniesławienia jej członków zarówno w samych Chinach, jak i zagranicą.

„Wzywa się rząd Chińskiej Republiki Ludowej do natychmiastowego powstrzymania i odstąpienia od prowadzenia kampanii prześladowań, zastraszania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong; do natychmiastowego zniesienia działalności Biur 6-10, poza systemowych aparatów wymiaru sprawiedliwości utworzonych do „wykorzenienia” Falun Gong oraz do natychmiastowego uwolnienia praktykujących, więzionych jedynie za ich przekonania, począwszy od więzieni po wszystkie obozy reedukacyjne”.

W rezolucji ujęte zostało także wezwanie do prezydenta i członków kongresu do upamiętnienia jedenastej rocznicy rozpoczęcia prześladowań, która przypada w lipcu 2010 r.

Rezolucja 605 jest trzecią z kolei (pierwsza wydana została w 1999 r.) poświęconą sytuacji praktykujących Falun Gong. (Dwie poprzednie: House Resolution 304 /  House Resolution 218)

Poparcie wielu partii

W dodatku do wydanej rezolucji, autorstwa jednej z reprezentantów Izby - Ileany Ros-Lehtinen z Florydy, drogą inicjatywy zdobycia głosów poparcia wielu partii, zdołano zmobilizować osiemdziesięciu sponsorów, wywodzących się spośród Demokratów i Republikanów. Jedynym głosem, opowiadającym się przeciwko rezolucji był Ron Paul z Teksasu, który jest znany z wyznawania teorii o nie ingerowanie w sprawy gwałcenia praw człowieka w innych krajach.

Podczas głosowania nad wydaniem rezolucji, w celu wyrażenia swojego poparcia, wygłoszone zostały przemówienia przez reprezentantki: Ros-Lehtinen (R-FL), Diane Watson (D-CA) i Lynn Woolsey (D-CA).

“Dyscyplina duchowa Falun Gong jest oparta na zasadach Prawdy, Miłosierdzia i Tolerancji – powiedziała Ros-Lehtinen. “Jakkolwiek, ci niewinni ludzi ścigani są przez chiński reżim, którego taktyki represyjne obejmują grabież organów z ciał praktykujących Falun Gong, a nawet gwałtowną przemoc wobec tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych”.

„Jaskrawa rzeczywistość, zaadresowana w treści rezolucji, nadaje nowe znaczenie określeniu „Rzeźnicy Pekinu”.

Reprezentant Gus Bilirakis (R-FL), który nie mógł uczestniczyć osobiście w debacie, przekazał swoje oświadczenie, opowiadając się za wydaniem rezolucji.

“Rezolucja jest testamentem dla milionów ofiar Komunistycznej Partii Chin – prawdy, której rząd chiński nie jest w stanie ukryć. Ofiary te nie zostaną zapomniane” – powiedział w swym oświadczeniu Bilirakis. ‘ Niesprawiedliwość, jaką cierpią praktykujący Falun Gong i inni ścigani przez Komunistyczną Partię Chin, jest nie do zaakceptowania w cywilizowanym świecie i musi ona zostać natychmiast powstrzymana”.

“Ważnym jest, by nie lekceważyć prawdziwego wpływu, jaki będzie mieć na świecie ta rezolucja” – powiedział Levi Browde. „Po pierwsze, poprzez przedstawienie oficjalnej pozycji Kongresu Stanów Zjednoczonych – lidera w wolnym świecie, ustanowiony został przykład do naśladowania dla twórców prawa na całym świcie”.

“Po drugie, treść rezolucji została przetłumaczona na język chiński i jest ona przekazywana medialnymi i wirtualnymi drogami pośród Chińczyków w całych Chinach. Niesie to konkretną nadzieję dla milionów ludzi cierpiących prześladowania i zachęca do dalszych nieagresywnych wysiłków do powstrzymania przemocy. Ponadto, wyeksponowanie fałszerstw i fabrykacji przez partię komunistyczną, a tym samym wyrażenie solidarności z ofiarami, sprawi, że prześladowcy zastanowią się wpierw, zanim przystąpią do czynów”.

Centrum Informacyjne Falun Dafa:
Kontakt: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Faks: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: www.faluninfo.net

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.