Rosja: Falun Dafa na Placu Czerwonym w Moskwie

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org) 27 maja 2012 r. praktykujący Falun Gong zostali zaproszeni do uczestnictwa w dużej imprezie sportowej organizowanej przez Moskiewską Orkiestrę Policyjną. Impreza odbyła się na Placu Czerwonym blisko Kremla – siedziby rządu rosyjskeigo. Było tam ponad sto tysięcy ludzi.

Oficer policji, który był gospodarzem imprezy przedstawił praktykujących, jako: „Wspaniałe i wielkie Falun Dafa”


Gospodarz imprezy przedstawia Falun Dafa licznie zebranej publicznościRosyjscy praktykujący zostali zaproszeni na tego typu imprezę po raz pierwszy. Przez ostatnie lata, rząd rosyjski, pod wpływem presji Komunistycznej Partii Chin, często zakłócał wszelkie aktywności związane z Falun Dafa, nie pozwalając na publiczne akcje. Policja nachodziła także praktykujących w ich domach, by ich nękać. W 2008 r. rząd zabronił wydania i dystrybucji głównego tekstu Falun Dafa – „Zhuan Falun”.
Dlatego też, zaproszenie przez policję moskiewską do wzięcia udziału w tak ogromnej imprezie odebrane zostało przez praktykujących, jako bezprecedensowe. Praktykujący włożyli wielki wysiłek, by ich obecność na Placu czerwonym była zapamiętana przez tłumy ludzi.

Praktykujący, ubrani z żółte kostiumy, zaprezentowali występ gry na tradycyjnych, chińskich bębenkach, grając non stop przez cztery godziny. Inni praktykujący zaprezentowali taniec lwa. Grupa ubrana w żółte kostiumy zademonstrowała na głównej scenie pięć zestawów ćwiczeń Falun Gong.

Praktykujący ustawili także piętnaście stolików, przy których uczyli chętnych wykonywania z kolorowego papieru kwiatów lotosu, symbolizujących wyłanianie się nieskazitelnego piękna spośród trudu i niesprzyjającego środowiska. Wszystkie stoliki były cały czas otoczone ludźmi. Przy okazji nauki składania kwiatów, praktykujący informowali o prześladowaniach, jakie mają miejsce w Chinach z rąk władz komunistycznego reżimu.

Praktykujący z innym obszarów Rosji także mieli swój udział, gdyż wysyłali paczki wypełnione kwiatami lotosu przez konduktorów pociągów udających się do Moskwy. Cieszyły się one ogromną popularnością i żeby zaspokoić na nie popyt, musieli ich mieć naprawdę sporo.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.