Czym dokładnie jest "Biuro 610"?

Czym dokładnie jest "Biuro 610"?

"Biuro 610" powstało, jak nazwa sugeruje, 10.6.1999. Jest częścią Komitetu Politycznego i Sądowego, i bezpośrednio podlega Komitetowi Centralnemu Partii Komunistycznej Chin. Na czele "Biura 610" stoi Luo Gan, Sekretarz Generalny Komitetu Politycznego i Sądowego Chińskiej Partii Komunistycznej. "Biuro 610" jest jednostką o najwyższym autorytecie stworzoną przez byłego Prezydenta ChRL Jiang Zemin' w celu prześladowania zwolenników Falun Gong. Specjalizacją tej branży są prześladowania polityczne a "Biuro 610" jest szczególnie groźne ponieważ działa bez ograniczeń jakiegokolwiek prawa. Jest podobne do znanego "Komitetu Naczelnego Rewolucji Kulturalnej" (część Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej), w tym, że bezpośrednio czerpie swoją władzę od najwyższego przywódcy kraju, którym podczas Rewolucji Kulturalnej był Przywódca Mao. Wszystkie prowincje, miasta i regiony mają swoje własne Biura 610, które podlegają miejscowym Komitetom Politycznym i Sądowym partii. Tak więc Biuro 610 jest sprawnym, niezależnym organem rządu, mający oddziały na każdym szczeblu. Posiada władzę absolutną nad każdą strukturą administracyjną Partii, a także nad oddziałami politycznymi i sądowymi.

Źródło: CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #95 [1/10/2001]:
Monitoring News of the Persecution of Falun Gong -
http://www.faluninfo.net/
Opublikowane : Wtorek, 2 października 2001

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.