Czym dokładnie jest "Biuro 610"?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Czym dokładnie jest "Biuro 610"?

"Biuro 610" powstało, jak nazwa sugeruje, 10.6.1999. Jest częścią Komitetu Politycznego i Sądowego, i bezpośrednio podlega Komitetowi Centralnemu Partii Komunistycznej Chin. Na czele "Biura 610" stoi Luo Gan, Sekretarz Generalny Komitetu Politycznego i Sądowego Chińskiej Partii Komunistycznej. "Biuro 610" jest jednostką o najwyższym autorytecie stworzoną przez byłego Prezydenta ChRL Jiang Zemin' w celu prześladowania zwolenników Falun Gong. Specjalizacją tej branży są prześladowania polityczne a "Biuro 610" jest szczególnie groźne ponieważ działa bez ograniczeń jakiegokolwiek prawa. Jest podobne do znanego "Komitetu Naczelnego Rewolucji Kulturalnej" (część Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej), w tym, że bezpośrednio czerpie swoją władzę od najwyższego przywódcy kraju, którym podczas Rewolucji Kulturalnej był Przywódca Mao. Wszystkie prowincje, miasta i regiony mają swoje własne Biura 610, które podlegają miejscowym Komitetom Politycznym i Sądowym partii. Tak więc Biuro 610 jest sprawnym, niezależnym organem rządu, mający oddziały na każdym szczeblu. Posiada władzę absolutną nad każdą strukturą administracyjną Partii, a także nad oddziałami politycznymi i sądowymi.

Źródło: CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #95 [1/10/2001]:
Monitoring News of the Persecution of Falun Gong -
http://www.faluninfo.net/
Opublikowane : Wtorek, 2 października 2001

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.