Kultywacja Dafa w społeczeństwie zwykłych ludzi (Fahui 2016)

Szanowny Mistrzu,
Drodzy Praktykujący,

1. Okoliczności kultywacji: Dopiero nie tak dawno (zaledwie od roku) zacząłem prawdziwie praktykować i kultywować Falun Dafa. Dlatego, na początku moja świadomość "co oznacza praktykować i kultywować Falun Dafa w społeczeństwie zwykłych ludzi" była niewłaściwa. Kiedy zacząłem kultywować Falun Dafa myślałem jak zwykli ludzie w prosty sposób, że praktykujący nie musi mieszkać w świątyni, nie musi całkowicie golić głowy, nie musi przestrzegać diet, może normalnie żyć z rodziną jak u zwykłych ludzi. Wtedy, moje myślenie było pełne ludzkich przywiązań do zysku i straty.

2. Świadomość kultywacji Dafa w codziennym społeczeństwie: Na Konferencji Fa w Genewie, Szwajcaria (1998) Mistrz powiedział: „właśnie korzystamy z formy społeczeństwa zwykłych ludzi, aby kultywować”.

A) Jest to nowa forma kultywowania, która zasadniczo odróżnia się od wszystkich innych form kultywowania w przeszłości, gdyż w innych formach to duch pomocniczy kultywował, a nie duch główny. Zarówno dla Tao jak i Buddy, kultywujący musi być odizolowany od społeczeństwa zwykłych ludzi, ma zakaz dysponowania pieniędzmi, musi zamieszkać w świątyni, odizolować od wszelkich relacji społecznych itd., aby unikać myśli zwykłych ludzi. Natomiast, na Konferencji Fa w Genewie, Szwajcaria (1998) Mistrz nauczył: "wy musicie mieć pracę, musicie mieć swoje otoczenie, nawet swoje rodziny i wielu wielu krewnych w zwykłym społeczeństwie ..” (wolne tłumaczenie)

B) "My, kultywujący, musimy w jak najwyższym stopniu dostosować się do społeczeństwa zwykłych ludzi” (Nauczanie Fa w Genewie, Szwajcaria (1998). Kultywujący, zewnętrznie nie różni się od zwykłych ludzi, chociaż niektórzy mogą mieć nadprzyrodzoną zdolność, wysoką jakość oświecenia, ale nie mają "serca do popisywania się", lecz nie mogą przekazywać Fa na wysokim poziomie zwykłym ludziom. Oczywiście, kultywujący zna sytuacje i myśli zwykłych ludzi, więc zawsze szanuje ich zasady moralne w społeczeństwie. Kultywujący dostosowuje się do życia zwykłych ludzi, w ten sposób tworzy odpowiednie środowisko do kultywacji, tym samym odniesie dobre rezultaty w wyjaśnianiu faktów i przyciąga więcej ludzi do praktykowania i kultywowania Dafa.

C) Dlaczego powinniśmy traktować społeczeństwo zwykłych ludzi jako dobre środowisko kultywacyjne? Planeta Ziemia jest właśnie iluzją człowieka. Jego świadomość jest ograniczona przez zwykłe ludzkie oczy i mózg, które prawidłowo postrzegają rzeczy na niskim poziomie w porównaniu z wyższymi poziomami. Co więcej wszystkie wrodzone zdolności zostały zamknięte. Karma zgromadzona od wielu pokoleń już zakrywa ludzką wizję. Człowiek wierzy tylko w badania naukowe, które ograniczają i sprawiają, że człowiek już nie wierzy w Bogów, w Buddów, już nie jest świadomy swojej karmy, która powoduje ludzkie cierpienia, to właśnie nieszczęście, choroby, chłód i głód. Właśnie w takim społeczeństwie pozwolono człowiekowi kultywować Dafa w środowisku kultywacyjnym najskuteczniej, ponieważ jest to środowisko pełne ostrych konfliktów. Mistrz uczył : "W naszej dyscyplinie, ty sam, znajdując się pośród konfliktów, uzyskujesz gong, dlatego musimy w jak największym stopniu dostosować się do codziennych ludzi. Nie będzie tak, że naprawdę stracisz coś materialnie. Wręcz przeciwnie, właśnie w tym materialnym środowisku musisz wznosić twój sinsing. ...Nasza dyscyplina jest najbardziej dogodna, można kultywować i praktykować pośród codziennych ludzi i nie trzeba stać się mnichem czy mniszką. Jednakże jest to również najtrudniejsze, ponieważ kultywuje się i praktykuje wśród codziennych ludzi, w tym najbardziej skomplikowanym środowisku. Lecz to jest właśnie to, co jest w tym najlepszego, gdyż umożliwia tobie samemu uzyskać gong (duch główny). Jest to najbardziej kluczowa sprawa w naszej dyscyplinie". (Dżuan Falun , wykład 8 - Kto praktykuje, ten uzyskuje gong).

D) Każdy praktykujący Dafa ma swoją sytuację rodzinną i społeczną. To jest właśnie jego kultywacja pośród zwykłych ludzi. Środowisko kultywacyjne każdego praktykującego jest dokładnie zaaranżowane. Więc, zakres kultywacji każdego nie ogranicza się tylko do studiowania Fa i robienia ćwiczeń, lecz rozszerza się do kontaktów ze społeczeństwem zwykłych ludzi. Wtedy, każde czyny, słowa i myśli muszą być rozważone standardem Dafa. Dlatego, podstawą do szukania przyczyn konfliktów jest patrzenie wewnątrz siebie, przyjmując standard Dafa dla prawych myśli i dobrych czynów.
Gdy nie patrzymy wewnątrz siebie, łatwo bierzemy obiektywne kryterium zwykłych ludzi, aby mierzyć swoje czyny.

W Dżuan Falun, wykład 4 - "wznoszenie xinxing", Mistrz powiedział: "Gdy niektórzy mówią, że jesteś dobry, to niekoniecznie naprawdę jesteś kimś dobrym. Gdy mówią, że jesteś złym człowiekiem, to może naprawdę nie jesteś kimś złym, ponieważ standard oceny dobra i zła został wypaczony. Jesteś kimś dobrym tylko wtedy, gdy postępujesz w zgodzie z tą naturą wszechświata. To jest jedyne kryterium oceny, czy człowiek jest dobry czy zły".

3. Podsumowanie mojej kultywacji w ostatnim okresie:
Na początku, kiedy otrzymałem Fa byłem bardzo zadowolony, nieco popadałem w euforię.

Gdy robiłem ćwiczenia, popisywałem się. Lubiłem przemawiać przed moimi przyjaciółmi (bez względu na to, czy są oni praktykującymi czy nie) na temat mojej wiedzy intelektualnej o Dafa. To jest właśnie popisywanie się oraz silne przywiązanie.

Z drugiej strony, podczas wykonywania ćwiczeń od 1 do 5, spędzałem dużo czasu, aby ćwiczyć ruchy poprawnie i ładnie. Przez zbyt poważne pilnowanie techniki ćwiczeń, mniejszą wagę przywiązałem do kultywacji i podnoszenia xinxing. Po pozbyciu się przywiązania do "euforii", przywiązania do popisywania się i do walki też zostały powoli wyeliminowane. Gdy pojawiają się konflikty, zachowuję spokój i cierpliwość, aby rozważać sprawy, traktując to jako moja poprzeczka do przeskoczenia. Dafa przypomina mi o patrzeniu wewnątrz siebie bym znalazł swoje niedociągnięcia.

Jeszcze jedna kwestia, często spotykana to wygodnictwo. W kultywacji, gdy studiowanie Fa i robienie ćwiczeń stają się regułą, to kultywujący łatwo ulega euforii, jest zadowolony ze swoich osiągnięć. Chęć kultywowania powoli spada. To doprowadzi do sytuacji, w której studiowanie Fa jest tylko rutyną, bez podnoszenia xinxing. W społeczeństwie zwykłych ludzi jest jak w beczce barwników, jeżeli xinxing nie jest podniesiony, to wpływa niekorzystnie na uczniów Dafa.

4. Wnioski: W ziemskim życiu pełnym brudu i cuchnącego błota, uczniowie Falun Dafa są pięknymi kwiatami lotosu opisanymi w wietnamskiej poezji ludowej: "żyją w błocie, ale nie cuchną błotem".

Uczniowie Dafa nie tylko są godni podziwu ludzkości za ich odwagę ratowania ludzi, lecz również nieustanną nadzieją wielu istot oczekujących na doskonałość uczniów Dafa, by wrócić do prawdziwego domu - Niebiańskiej Ziemi.

Ze względu na ograniczoną wiedzę jak również skromne słownictwo, proszę drogich praktykujących o wskazówki.

Dziękuję Mistrzu !

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.