[9] Wielki Yu, który opanował powódź w 2205 p.n.e.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Wielki Yu (Ilustracja SM Yang/The Epoch Times)


Następcą tronu po cesarzu Shun, został Yu (2205 p.n.e.). Był on jednym z potomków Żółtego Cesarza. Jako że słynął ze swojej dobroci i uzdolnień, ministrowie uznali go za najbardziej kompetentną osobę, umiejącą znaleźć sposób na opanowanie powodzi. Dlatego też cesarz Shun wyznaczył Yu do wzięcia odpowiedzialności za kontrolę nad powodziami.

Za panowania cesarza Yao, ojciec Yu, Gun spędził dziewięć lat na budowaniu grobli i zapór, by zapobiec powodziom, lecz jego praca poszła na marne.

Yu miał inne podejście niż jego ojciec. Wyciągając wnioski z obserwacji naturalnego biegu rzek, nakazał wykopanie kanałów zgodnie z charakterystyką terenu i poprowadził nimi dziewięć wielkich rzek do morza. Po 13 latach ciężkiej pracy, powodzie ustąpiły.

Yu całkowicie oddał się pracy na rzecz ochrony przeciwpowodziowej gdyż wiedział, że to może uratować życie ludzi. Poświęcił się do tego stopnia, że trzykrotnie przechodząc obok swojego domu, nie wstąpił do środka. Za pierwszym razem, gdy tylko zaczął pracę nad regulacją rzek, nie odwiedził swojej żony, mimo, że byli świeżo po ślubie. Za drugim razem, Yu był tak zajęty, że nie odwiedził swojej rodziny, mimo, że niedawno urodził się ich syn. Za trzecim razem, był tak zapracowany kierowaniem nurtu wody do morza, że nie zatrzymał się, tylko pomachał swojej żonie i synowi.

Po osiągnięciu sukcesu w kontrolowaniu powodzi, Yu nauczył ludzi uprawiać różnych odmian zboża w żyznej ziemi i życie na tych terenach stało się spokojne i szczęśliwe.

Ze względu na swój wielki wkład i poświęcenie, ludzie dażyli Yu bezgranicznym szacunkiem. Był on jednocześnie tak skromny, tak dobrotliwy i godny zaufania, a Cesarz Shun tak bardzo na nim polegał, że w 2205 p.n.e. tron przekazał Yu, zamiast swojemu synowi.

Yu został zapamiętany przez Chińczyków jako Wielki Yu.

Początek dziedzicznej władzy

Żółty Cesarz, Yao i Shun byli wspierani i respektowani przez każdy ród ze względu na ich nienagannie moralny charakter. W starożytnych Chinach sprawowali oni władzę nad społeczeństwem w oparciu o zasady moralne i luźną administrację. Odpowiednich następców wybierali w oparciu o posiadane zdolności i prawy charakter. Również w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przekazania tronu, zwracali się do opinii publicznej.

Yu był pra-pra wnukiem Żółtego Cesarza. Jego ojciec i pradziadek nie byli cesarzami, ale jako ministrowie służyli u boku cesarza. Yu oddał tron pewnemu mędrcowi, lecz po trzech latach żałoby od śmierci Cesarza Yu, mędrzec ów przekazał tron synowi Yu. Od tego czasu ustanowiono dziedziczny system władzy i tron przekazywano bratu, bądź synowi.

Kolejne dynastie kontynuowały ten dziedziczny system władzy. Syn Yu był założycielem pierwszej dynastii Chin - Xia. Ustanowienie dynastii Xia oznaczało koniec plemiennego i prymitywnego społeczeństwa w Chinach.

Narodziny dynastii Xia były kamieniem milowym w historii chińskiej cywilizacji. Dynastia trwała 400 lat i łącznie obejmowała 17 pokoleń (2205 p.n.e. - 1766 p.n.e.).

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/great-yu-controlled-the-flood-bc-2205-59511.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.