[51] Sun Quan - mistrzowski w doborze talentów dla swojego rządu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Sun Quan, założyciel Królestwa Wu w Okresie Trzech Królestw wierzył, iż władca powinien "doceniać talenty osoby, a ignorować jej wady". Dzięki tej filozofii, był w stanie powoływać na stanowiska bardzo utalentowane osoby.
(Ilustracja Blue Hsiao/The Epoch Times)


Sun Quan (182 - 252 n.e.) był założycielem Wschodniego Królestwa Wu (229 - 280 n.e.) w Okresie Trzech Królestw (220 - 280 n.e.) - erze wojennej, gdzie królestwa Wu, Wei i Shu walczyły o dominację.

Urodził się w chaotycznym punkcie historii Chin, gdy Wschodnia Dynastia Han (25 - 220 n.e.) chyliła się ku upadkowi, a przywódcy wojskowi, którzy strategicznie wiązali i przerywali ze sobą przymierza, zaciekle walczyli.


Formując nowe królestwo

Po śmierci ojca i po tym jak jego brat został zamordowany, 18-letni Sun Quan odziedziczył terytorium po bracie. W miarę jak wybierał, promował i nadawał mocy prawnej zdolnym doradcom i urzędnikom, Sun Quan przetrwał kilka kryzysów i ustanowił trwałą i autorytatywną obecność w okresie chaosu, zarówno przed i po powstaniu Trzech Królestw.

Do objęcia kluczowych stanowisk, Sun Quan wybierał mniej znane, lecz przedsiębiorcze osoby. Jednak przekonanie starszych generałów i urzędników, że nowi oficerowie są umiejętni, było nie lada wyzwaniem.

Istnieje opowieść obrazująca metodę jaką Sun Quan stosował w obliczu takich nastawień. Pewnego razu zorganizował bankiet dla nowo wybranych generałów, którzy wywodzili się z ubogich rodzin. Starsi generałowie także byli obecni.

Podczas bankietu, Sun Quan poprosił nowego generała, aby zdjął swoją szatę, co generał posłusznie zrobił i odsłonił ciało pokryte bliznami.

Następnie poprosił go o opisanie stoczonych bitew, w których nabył poszczególnych blizn. Opowiedziana historia, wywołała na wszystkich obecnych duże wrażenie.

Następnie Sun Quan powiedział, że jest wdzięczny, mając takiego człowieka na służbie, i że to właśnie jest powodem osadzenia go na tak odpowiedzialnym stanowisku. Tym sposobem, dwóch starszych generałów przekonało się i uznali, że zasługuje na tę pozycję.

Tak jak się spodziewano, nowy generał nie zawiódł Sun Quana. Gdy Cao Cao prowadził oddział 400,000 żołnierzy Wei do ataku na Wu, generał skutecznie obronił kraj, zmuszając wojska Cao Cao do odwrotu.

Sun Quan wierzył, iż przywódca powinien "doceniać talenty osoby, a ignorować jej wady". Dzięki temu przekonaniu, Wschodnie Wu było silnym i dobrze prosperującym państwem o solidnej polityce krajowej.

Prowadzony tą filozofią, Sun Quan zrekrutował kilku bardzo zdolnych młodych mężczyzn: Zhou Yuna, Lu Menga i Lu Xuna. W odpowiednim czasie, wszystkim powierzono władzę państwową, a ich osiągnięcia zaskarbiły im wielki szacunek.


Decydujące spotkania

Stanowczy przywódca potrafi przyciągnąć i zatrzymać u swojego boku zdolnych ludzi, zwłaszcza w czasie przemian lub niepokoju. Istnieje słynna historia ukazująca, że Sun Quan posiadał tą cechę.

W Bitwie o Czerwone Klify (208-209 n.e.), dwa najbystrzejsze umysły istniejące w tym czasie - Zhou Yu i Zhuge Liang, które służyli odpowiednio Królestwu Wu i Królestwu Shu, ułatwiły nawiązanie przymierza między Sun Quanem i Liu Beiem (przywódcą wojskowym, który w 221 n.e. założył Królestwo Shu Han, znane również jako Shu).

Gdy wojska Cao Cao dokonały inwazji na znacznie słabsze terytorium Wu, na dworze królewskim Wu toczyła się gorąca dyskusja. Dwóch młodych generałów - Zhou Yu i Lu Su stanowczo twierdzili, że Sun Quan powinien nawiązać sojusz z Shu w celu pokonania Cao Cao, podczas gdy inni generałowie i urzędnicy chcieli się poddać.

W tym krytycznym momencie Sun Quan wyciągnął swój miecz i przeciął stół na pół, mówiąc: "Jeśli ktokolwiek chce wciąż mówić o poddaniu się, spotka go taki sam los jak tego stołu".

W ten sposób zakończył debatę i zainspirował wszystkich do walki w obronie Wu.

Wojska przymierza z powodzeniem pokonały większą armię Cao Cao, a następnie skonsolidowały władzę i struktury Wu. Później, Królestwo Wu stało się jednym z Trzech Królestw.

Lu Meng ze swojej strony, nie tylko odznaczył się na polu bitwy, ale także we współpracy z Lu Xunem, pokonał Guan Yuna (jednego z najpotężniejszych generałów Shu) w 219 n.e, co doprowadziło do ekspansji terytorialnej Wu.

Lu Xun natomiast, odniósł przytłaczające zwycięstwo nad siłami Shu w Bitwie pod Yiling w 222 n.e. i wielokrotnie rozgramiał armie Wei prowadzone przez Cao Cao. Lu Xun stał się kluczową postacią w Królestwie Wu.


Wzrost i upadek wielkiego króla

Niestety, w czasie ostatnich 20 lat panowania Sun Quana, gdy królestwo stało się bardziej stabilne, jego uprzejma postawa wobec podwładnych zmieniła się. Stał się zazdrosny i nawet przyjął surowe środki w celu kontrolowania swoich podwładnych. Czasem dowolnie zabijał ludzi.

Ponadto, kilkakrotnie podniósł podatki co skutkowało licznymi rewoltami wśród ludu; te natomiast były szybko tłumione.

Biorąc pod uwagę sposób w jaki traktował swych podwładnych, rządy Sun Quana, można podzielić na dwa wyraźnie odmienne okresy.

Podczas pierwszych 30 lat panowania, Sun Quan stawał w obliczu trudnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych problemów, więc wkładał ogromny wysiłek wspierając i promując do urzędu utalentowanych ludzi.

Jednakże w ciągu ostatnich 20 lat, gdy naród był stosunkowo stabilny, a warunki raczej komfortowe, powtórzył błąd popełniany przez poprzednich władców - stał się arogancki, a jego sposób rządzenia, przechylił się w kierunku dyktatury. Tym samym stracił poparcie u ludzi.

Multi-language Epoch Times

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.