Idiom: Zboczyć z drogi w skomplikowanej sytuacji (歧路亡羊)
Jeden z mężczyzn, który poszedł szukać zaginionej owcy, wrócił z pustymi
rękami i powiedział do Yangzi, że napotkał wiele rozwidlonych dróg
i nie wiedział, w którą stronę pójść (Jane Ku/The Epoch Times).


Idiom "zboczyć z drogi w skomplikowanej sytuacji" wywodzi się ze starożytnej opowieści o poszukiwaniu zaginionej owcy.

Główną postacią opowieści jest Yangzi, słynny filozof i uczony, który żył w państwie Wei w Okresie Walczących Królestw (475 - 221 p.n.e.).

Pewnego dnia, sąsiad Yangzi stracił owcę, po czym zmobilizował całą rodzinę, jak również wielu innych w sąsiedztwie, aby pomogli mu odnaleźć zwierzę. Poszedł po pomoc do Yangzi, który wysłał wszystkich swych studentów i służbę, aby pomogli w poszukiwaniach.

Wraz z rodziną sąsiada i przyjaciółmi, Yangzi zauważył, że zebrano bardzo dużą grupę ludzi do wzięcia udziału w poszukiwaniach.

"Dlaczego potrzeba tak wielu osób do szukania jednej zaginionej owcy?", spytał Yangzi sąsiada.

"Ponieważ istnieje wiele rozwidlonych dróg", odpowiedział sąsiad.

Gdy zapadła noc i wszyscy wrócili, Yangzi zapytał: "Czy znaleźliście owcę?".

Jeden ze sługów Yangzi odpowiedział: "Było wiele rozwidlonych dróg, gdzie każda z nich prowadziła do innych, jeszcze bardziej rozwidlonych. Ponieważ nie wiedziałem, którą drogą podążać, poddałem się".

Pozostali przytaknęli, iż wrócili z tego samego powodu.

Yangzi zamyślił się i milczał przez długi czas. Wyglądał bardzo poważnie, jego uczniowie byli zakłopotani, gdyż nie rozumieli o czym myśli ich nauczyciel.

Następnie, po dogłębnym przemyśleniu sytuacji, nauczył swoich studentów następującej zasady: "Gdy istnieje wiele bocznych ścieżek odchodzących od głównej drogi, nie będziecie w stanie znaleźć zagubionej owcy i możecie sami się łatwo zagubić.

Podobnie, gdy uczeń ma zbyt wiele zainteresowań odbiegających od głównego celu, łatwo zmarnuje swój czas.

Jest tylko jedno prawdziwe źródło wszelkiej wiedzy, jednak ścieżek do osiągnięcia tej wiedzy jest wiele. Tylko podążając właściwą drogą, krocząc do ostatecznej prawdy, można uniknąć zagubienia się.

Jeśli stracicie swoją orientację, nie osiągniecie nic, podobnie jak ci, którym nie udało się znaleźć zagubionej owcy".

Powyższą historię można znaleźć w klasycznym dziele taoistycznym zwanym Liezi (1). Wyrażenie 歧路亡羊 (qí lù wáng yáng), które dosłownie znaczy: "rozwidlona droga, zagubiona owca", później stało się idiomem.

Idiom opisuje sytuację w której ktoś zagubi się, zabłądzi lub kompletnie zatraca się w skomplikowanej sytuacji, gdy istnieje zbyt wiele możliwych ścieżek lub alternatyw.

Idiom jest używany do wyrażenia idei, że stając na przeciw wielu wyborów i skomplikowanych aspektów, osoba poszukująca prawdy może się zagubić lub zbłądzić, chyba że ma determinację do podążania tylko właściwą drogą.

Przypis:
Książka Liezi (列子, liè zĭ) jest głównym taoistycznym klasycznym dziełem, składającym się z ośmiu rozdziałów, przy czym większość z rozdziałów została nazwana imieniem słynnych postaci z mitologii chińskiej lub historii z okresu 2698 do 350 p.n.e.

Multi-language Epoch Times

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.