Chiny: 1,162 Praktykujących Falun Gong skazanych za swoje przekonania w 2016 roku

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ponad tysiąc praktykujących Falun Gong zostało skazanych za wypowiadanie się przeciwko prześladowaniom prowadzonym przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) w 2016 r.

Skazani pochodzą z 29 prowincji i centralnie kontrolowanych miast w Chinach. Wywodzą się z różnych środowisk; są wśród nich nauczyciele, inżynierowie, lekarze, menedżerowie firm, ludzie biznesu, a także emerytowani wojskowi i policjanci.

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek dr Zhu Jiaxiana, 81-letniego lekarza z prowincji Shandong, który 29 lipca został skazany na 3 lata więzienia, w zawieszeniu na 5 lat. Oskarżono go za złożenie pozwu przeciwko Jiang Zeminowi (byłemu przywódcy KPCh) za rozpoczęcie prześladowań Falun Gong.

Kolejny starszy pan, 79-letni pan Liu Dianyuan, został skazany na 11 lat więzienia w prowincji Liaoning za pozwanie Jiang Zemina.

Najdłuższy wyrok więzienia, aż 13 lat, dostał pan Wang Desheng - lekarz z prowincji Ningxia. Jego żona, pani Shan Jining, została skazana na 3 lata. Sąd wymusił od pary łącznie 60,000 juanów (35 tys. zł). Kiedy policja aresztowała małżeństwo, skonfiskowała z ich domu wartościowe rzeczy opiewające na kwotę przeszło 100,000 juanów (59 tys. zł), komputery, drukarki oraz inne materiały, których para używała do produkcji ulotek obnażających prześladowania Falun Gong.

Wdrażając w życie dyrektywę Jiang Zemina przeciwko Falun Gong: „zniszczyć ich reputacje, zrujnować finansowo i zniszczyć fizycznie”, dodatkowo do wyroków więzienia, system prawny wymusił niebotyczne sumy pieniędzy w postaci grzywien od 153 praktykujących. W 2016 r. zsumowane grzywny wyniosły 1,463,400 juanów (863 tys. zł), średnio 9,565 juanów (5,5 tys. zł) od każdego praktykującego.

Skazani za mówienie o prześladowaniach

Pan Qin Wei, artysta z Pekinu, rozdawał kopie „Dziewięciu Komentarzy na temat Partii Komunistycznej”, książki dokumentującej historię reżimu komunistycznego w Chinach i jego okrucieństw wobec obywateli. Gdy podał kopię policjantom w cywilu, został aresztowany i 15 grudnia 2016 r. skazany na 2,5 roku więzienia.

Podobnie jak pan Qin, wielu praktykujących Falun Gong zostało skazanych za dystrybucję materiałów wyjaśniających fakty na temat prześladowań lub za wypowiadanie się w obronie swoich przekonań.

Pani Huang Qian, była pracownica Centrum Książki Guangzhou, została skazana na pięć lat więzienia 30 grudnia 2016 roku, za publikowanie wpisów na blogu o wielokrotnych aresztach, uwięzieniach i torturach, które cierpiała za swoją wiarę w Falun Gong.

Inny praktykujący, pan Zheng Jingxian, został skazany na 3,5 roku więzienia przez ten sam sąd, który skazał panią Huang, również za publikowanie online treści ujawniających prześladowania.

167 praktykujących skazanych za pozywanie Jiang Zemina

Od maja 2015 r. ponad 200,000 praktykujących Falun Gong złożyło pozwy karne do Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej wobec Jiang Zemina, który rozpoczął brutalne tłumienie Falun Gong w 1999 r.

W odwecie, policja w całym kraju nasiliła nękanie i zatrzymania praktykujących. W 2016 r., 167 praktykujących skazano za pozwanie Jianga, w tym kilku mających ponad 80 lat.

W mieście Chaoyang (prowincja Liaoning), potwierdzono 27 wyroków za pozwanie Jiang Zemina. Najdłuższy wyrok wynosił 12 lat więzienia.

Weteran skazany na 3,5 roku więzienia za pozwanie byłego dyktatora

Pan Bai He, weteran z miasta Jilin, był sądzony bez reprezentacji prawnej w Sądzie Fengman 1 czerwca 2016 r., za pozwanie Jiang Zemina. Nikt z członków rodziny, ani jego prawnik, nie zostali poinformowani o procesie.

Pan Bai He został skazany dnia 5 sierpnia na 3,5 roku więzienia. Adwokat odwiedził go w areszcie dopiero 12 sierpnia, dowiedziawszy się o jego tajnym procesie i wyroku.

Według prawnika, orzeczenie sądu stwierdza, iż pan Bai wziął udział w otwartym procesie, który w rzeczywistości odbył się potajemnie, oraz że został oskarżony o „rozpowszechnianie propagandy promującej Falun Gong”, nawiązując do jego pozwu przeciwko Jiang Zeminowi. Był także oskarżony o pomoc innemu praktykującemu w opublikowaniu pozwu przeciwko dyktatorowi na stronie internetowej Minghui.

Wielokrotnie skazany

Wśród tych, których skazano w 2016 r., wielu z nich było wielokrotnie skazywanych w przeszłości za odmowę wyrzeczenia się wiary w Falun Gong.

Pan Zhou Xiangyang z Tianjin został skazany na 9 lat więzienia w 2003 r. W trakcie uwięzienia, jego narzeczona - pani Li Shanshan, zrobiła wszystko, co możliwe, by go uratować, jednak w końcu, sama została zaaresztowana i skazana. Chwilę później, gdy para połączyła się ponownie po 10-letniej separacji, zostali aresztowani w 2015 r.

Po dwóch rozprawach w Sądzie Dongli w październiku 2016 r., parę skazano ponownie i oskarżono o „używanie sekty do podważania prawa” - standardowy pretekst używany przez komunistyczny reżim do ubezwłasnowolniania praktykujących Falun Gong. Pan Zhou dostał 7 lat, a pani Li 6 lat.

Naruszanie procedur prawnych

Podczas gdy prawnicy ds. praw człowieka coraz częściej angażują się w obronę praktykujących Falun Gong, system prawny zwiększył swoje wysiłki, aby uniemożliwić im możliwość obrony klientów.

Prawnik zaatakowany i wykluczony z obrony praktykujących Falun Gong.

Podczas procesu sześciu praktykujących Falun Gong w Sądzie Rejonowym Feixiang 11 października 2016 r., jeden z prawników, Dong Qianyong, został pobity przez strażników sądowych i wyrzucony z sali rozpraw. Gdy prawnik Dong zakwestionował uderzenie w twarz przez strażnika, ten odpowiedział: „bicie jest jednym ze sposobów usprawnienia egzekwowania prawa”.

Gdy prawnik chciał złożyć skargę, cytując z kodeksu naruszenie procedur, strażnik zabrał mu telefon i wyrzucił z sali rozpraw.

Pomimo, że innemu prawnikowi – panu Zhang Zanningowi, pozwolono zostać na sali rozpraw i reprezentować praktykujących, jego przemowy w ich obronie, były stale przerywane przez sędziego. Sześciu oskarżonych również pozbawiono praw do obrony w trakcie rozprawy.

Sędzia do prawnika: „Zwiększę jej wyrok, jeśli wniesiesz o jej niewinność”

Na parę dni przed procesem pani Song Guixiang dnia 7 lipca 2016 r., przewodniczący składu sędziowskiego Ma Shuhe z Sądu Rejonowego Yuanbao, zadzwonił do jej prawnika, próbując powstrzymać go przed wniesieniem nieprzyznania się do winy jego klientki oraz apelacji, że prześladowania Falun Gong nie mają podstaw prawnych.

Sędzia groził prawnikowi mówiąc, że jeśli nie postąpi według wytycznych, zakończy to możliwość obrony klientki, oraz zwiększy jej wyrok.

Sędzia Ma zadzwonił również do męża pani Song informując, że jest jedyną osobą uprawnioną do przybycia na rozprawę.

Mimo obstrukcyjnego zachowania sędziego, prawnik bronił niewinności pani Song w trakcie procesu. 87-letni ojciec pani Song wraz z zięciem, też uczestniczył w rozprawie.

Dnia 3 sierpnia 2016 r., pani Song została skazana na 3 lata więzienia.

Sędzia: „ Po prostu nie chcemy ,abyście wiedzieli o rozprawie!”

Czterech praktykujących Falun Gong z miasta Gaoim (prowincja Shandong) było sądzonych bez wiedzy ich rodzin. Rodziny pani Shan Jihua i Zhang Xiuhuana, wynajęły prawników zaraz po dowiedzeniu się o tajnym procesie. Sąd jednak odmówił im prawa do reprezentowania praktykujących twierdząc, że proces już został zakończony.

Kiedy rodziny zapytały dlaczego sąd nie poinformował ich z wyprzedzeniem o procesie, przewodniczący składu sędziowskiego - Zong Minghai powiedział: „Po prostu nie chcieliśmy, abyście o tym wiedzieli!”

Pani Shan została skazana na 3 lata więzienia, pani Zhang i Xu Xiaolan dostały po 1,5 roku, a pani Li Shumei otrzymała 2 lata więzienia.

Pan Yu Wuping z miasta Yichu (prowincja Jiangxi) został skazany na 3 lata więzienia 10 sierpnia 2016 r., bez wiedzy jego rodziny. Sąd stwierdził, że ponieważ jest osobą dorosłą, nie było potrzeby jej zawiadamiania.

Źródło: ClearHarmony

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.